Ще ви запознаем с програмата на Viasat Explore за 11.04.2016 година – 17.04.2016 година.

Понеделник 11 Април
===================

06.00 Брегова охрана – Аляска 10 еп.
07.15 Призраци от автоморгата 10 еп.
08.00 Треска за нефрит 8 еп.
08.25 Царе на дърворезбата 13 еп.
08.50 Превозвачи на къщи 5 еп.
09.15 Мащабни продажби 9 еп.
09.40 Мащабни продажби 9 еп.
10.05 Повдигане на сгради 6 еп.
10.55 Проектиране и създаване 10 еп.
11.45 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война 6 еп.
12.30 Търсачи на съкровища 1 еп.
13.15 Царе на строителството с дървен материал 12 еп.
14.00 Треска за нефрит 9 еп.
14.25 Царе на дърворезбата 14 еп.
14.50 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 1 еп.
15.50 Страхотни изобретения 21 еп.
16.15 Страхотни изобретения 22 еп.
16.45 Проектиране и създаване 2 еп.
17.35 Превозвачи на къщи 6 еп.
18.00 Мащабни продажби 10 еп.
18.25 Мащабни продажби 10 еп.
18.50 Царе на дърворезбата 1 еп.
19.15 Треска за нефрит 10 еп.
19.40 Търсачи на съкровища 2 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 13 еп.
21.10 Страхотни изобретения 27 еп.
21.35 Страхотни изобретения 28 еп.
22.00 72 опасни места за живеене 4 еп.
22.50 Търсачи на съкровища 4 еп.
23.35 Смъртоносен боец 6 еп.
00.20 Деконструкция 13 еп.

Вторник 12 Април
================

06.00 Алеята на торнадото 6 еп.
07.00 Деконструкция 6 еп.
07.20 Призраци от автоморгата 11 еп.
08.05 Треска за нефрит 9 еп.
08.30 Царе на дърворезбата 14 еп.
08.55 Превозвачи на къщи 6 еп.
09.20 Мащабни продажби 10 еп.
09.45 Мащабни продажби 10 еп.
10.10 Повдигане на сгради 7 еп.
11.00 Проектиране и създаване 2 еп.
11.50 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война 1 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 2 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 13 еп.
14.05 Треска за нефрит 10 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 1 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 2 еп.
15.55 Страхотни изобретения 23 еп.
16.20 Страхотни изобретения 24 еп.
16.50 Проектиране и създаване 3 еп.
17.40 Превозвачи на къщи 7 еп.
18.00 Мащабни продажби 11 еп.
18.30 Мащабни продажби 11 еп.
18.55 Царе на дърворезбата 2 еп.
19.20 Треска за нефрит 11 еп.
19.45 Търсачи на съкровища 3 еп.
20.30 Царе на строителството с дървен материал 14 еп.
21.15 Търсачи на съкровища 2 еп.
22.00 Каубои в студени води 8 еп.
22.50 Мегапревозвачи 1 еп.
23.15 Мегапревозвачи 2 еп.
23.45 Смъртоносен боец 7 еп.
00.30 Деконструкция 1 еп.

Сряда 13 Април
==============

06.00 Алеята на торнадото 7 еп.
07.00 Деконструкция 7 еп.
07.20 Призраци от автоморгата 12 еп.
08.05 Треска за нефрит 10 еп.
08.30 Царе на дърворезбата 1 еп.
08.55 Превозвачи на къщи 7 еп.
09.20 Мащабни продажби 11 еп.
09.45 Мащабни продажби 11 еп.
10.10 Повдигане на сгради 8 еп.
11.00 Проектиране и създаване 3 еп.
11.50 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война 2 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 3 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 14 еп.
14.05 Треска за нефрит 11 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 2 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 3 еп.
15.55 Страхотни изобретения 25 еп.
16.20 Страхотни изобретения 26 еп.
16.50 Проектиране и създаване 4 еп.
17.40 Превозвачи на къщи 8 еп.
18.00 Мащабни продажби 12 еп.
18.30 Мащабни продажби 12 еп.
18.55 Царе на дърворезбата 3 еп.
19.20 Треска за нефрит 12 еп.
19.45 Търсачи на съкровища 4 еп.
20.30 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
21.15 Треска за нефрит 5 еп.
21.35 Треска за нефрит 6 еп.
22.00 В епицентъра на петролния бум 1 еп.
22.50 Царе на дърворезбата 1 еп.
23.10 Царе на дърворезбата 2 еп.
23.35 Смъртоносен боец 8 еп.
00.20 Деконструкция 2 еп.

Четвъртък 14 Април
==================

06.00 Алеята на торнадото 8 еп.
07.00 Деконструкция 8 еп.
07.20 Призраци от автоморгата 13 еп.
08.05 Треска за нефрит 11 еп.
08.30 Царе на дърворезбата 2 еп.
08.55 Превозвачи на къщи 8 еп.
09.20 Мащабни продажби 12 еп.
09.45 Мащабни продажби 12 еп.
10.10 Повдигане на сгради 9 еп.
11.00 Проектиране и създаване 4 еп.
11.50 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война 3 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 4 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
14.05 Треска за нефрит 12 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 3 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 4 еп.
15.55 Страхотни изобретения 27 еп.
16.20 Страхотни изобретения 28 еп.
16.50 Проектиране и създаване 5 еп.
17.40 Превозвачи на къщи 9 еп.
18.00 Мащабни продажби 13 еп.
18.30 Мащабни продажби 13 еп.
18.55 Царе на дърворезбата 4 еп.
19.20 Треска за нефрит 1 еп.
19.45 Търсачи на съкровища 5 еп.
20.30 Царе на строителството с дървен материал 2 еп.
21.15 Каубои в студени води 8 еп.
22.00 Царе на строителството с дървен материал 5 еп.
22.50 Спасение за нашия бизнес 6 еп.
23.35 Смъртоносен боец 9 еп.
00.20 Деконструкция 3 еп.

Петък 15 Април
==============

06.00 Алеята на торнадото 1 еп.
07.00 Деконструкция 9 еп.
07.20 „Призраци от автоморгата” 1 еп.
08.05 Треска за нефрит 12 еп.
08.30 Царе на дърворезбата 3 еп.
08.55 Превозвачи на къщи 9 еп.
09.20 Мащабни продажби 13 еп.
09.45 Мащабни продажби 13 еп.
10.10 Повдигане на сгради 10 еп.
11.00 Проектиране и създаване 5 еп.
11.50 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война 4 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 5 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 2 еп.
14.05 Треска за нефрит 1 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 4 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 5 еп.
15.55 Страхотни изобретения 29 еп.
16.20 Страхотни изобретения 30 еп.
16.50 Проектиране и създаване 6 еп.
17.40 Превозвачи на къщи 10 еп.
18.00 Мащабни продажби 1 еп.
18.30 Мащабни продажби 1 еп.
18.55 Царе на дърворезбата 5 еп.
19.20 Треска за нефрит 2 еп.
19.45 Търсачи на съкровища 6 еп.
20.30 Царе на строителството с дървен материал 3 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 2 еп.
22.00 По следите на торнадото 1 еп.
22.25 По следите на торнадото 2 еп.
22.50 Повдигане на сгради 3 еп.
23.40 Смъртоносен боец 10 еп.
00.25 Деконструкция 4 еп.

Събота 16 Април
===============

06.00 Алеята на торнадото 2 еп.
07.00 Страхотни изобретения 21 еп.
07.25 Страхотни изобретения 22 еп.
07.55 Страхотни изобретения 23 еп.
08.20 Страхотни изобретения 24 еп.
08.45 Страхотни изобретения 25 еп.
09.15 Мащабни продажби 8 еп.
09.35 Мащабни продажби 9 еп.
10.00 Мащабни продажби 10 еп.
10.25 Мащабни продажби 11 еп.
10.45 Мащабни продажби 12 еп.
11.10 Мащабни продажби 12 еп.
11.35 Голяма гневна риба 6 еп.
12.20 Превозвачи на къщи 5 еп.
12.40 Превозвачи на къщи 6 еп.
13.10 Превозвачи на къщи 7 еп.
13.30 Превозвачи на къщи 8 еп.
14.00 Царе на дърворезбата 3 еп.
14.20 Царе на дърворезбата 4 еп.
14.50 Царе на дърворезбата 5 еп.
15.10 Царе на дърворезбата 6 еп.
15.40 Повдигане на сгради 2 еп.
16.25 Повдигане на сгради 3 еп.
17.10 Повдигане на сгради 4 еп.
18.00 Царе на дърворезбата 7 еп.
18.25 Царе на дърворезбата 8 еп.
18.50 Царе на дърворезбата 9 еп.
19.10 Царе на дърворезбата 10 еп.
19.40 Царе на дърворезбата 11 еп.
20.00 Царе на дърворезбата 12 еп.
20.25 Каубои в студени води 8 еп.
21.15 В епицентъра на петролния бум 5 еп.
22.00 Търсачи на съкровища 4 еп.
22.45 Царе на строителството с дървен материал 5 еп.
23.30 72 опасни места за живеене 4 еп.
00.20 Треска за нефрит 5 еп.

Неделя 17 Април
===============

06.00 Брегова охрана – Аляска 11 еп.
07.15 Треска за нефрит 1 еп.
07.40 Треска за нефрит 2 еп.
08.05 Треска за нефрит 3 еп.
08.30 Треска за нефрит 4 еп.
08.55 В епицентъра на петролния бум 1 еп.
09.45 Голяма гневна риба 6 еп.
10.30 „Призраци от автоморгата” 2 еп.
11.15 Царе на строителството с дървен материал 11 еп.
12.00 Царе на строителството с дървен материал 12 еп.
12.45 Каубои в студени води 8 еп.
13.35 Търсачи на съкровища 3 еп.
14.20 Търсачи на съкровища 4 еп.
15.05 Търсачи на съкровища 5 еп.
15.50 Страхотни изобретения 11 еп.
16.15 Страхотни изобретения 12 еп.
16.40 Страхотни изобретения 13 еп.
17.10 Страхотни изобретения 27 еп.
17.35 Страхотни изобретения 28 еп.
18.05 Царе на строителството с дървен материал 6 еп.
18.50 Спасение за нашия бизнес 6 еп.
19.35 72 опасни места за живеене 4 еп.
20.25 Треска за нефрит 5 еп.
20.45 Треска за нефрит 6 еп.
21.10 Царе на дърворезбата 1 еп.
21.30 Царе на дърворезбата 2 еп.
22.00 По следите на торнадото 1 еп.
22.20 По следите на торнадото 2 еп.
22.45 Каубои в студени води 8 еп.
23.35 Проектиране и създаване 2 еп.
00.30 Треска за нефрит 6 еп.