Ще ви запознаем с програмата на Viasat Nature CEE за 21.11.2016 година – 27.11.2016 година:

Понеделник 21 Ноември
=====================

05.00 Парк за всички сезони еп.6
05.25 Парк за всички сезони еп.1
05.50 Бебета в зоопарка еп.2
06.15 Бебета в зоопарка еп.3
06.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
07.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.8
07.35 Супер-ветеринар еп.2
08.25 Животински лудории еп.9
08.55 Удивителни животни еп.4
09.20 Опасни кучета еп.7
09.45 Опасни кучета еп.8
10.15 Зооспасители 24/7 еп.11
11.05 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.1
11.30 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.2
11.55 Бебета в зоопарка еп.7
12.25 Бебета в зоопарка еп.8
12.55 Животински лудории еп.10
13.20 Удивителни животни еп.5
13.45 Опасни кучета еп.9
14.10 Опасни кучета еп.10
14.40 Операция „Диви животни“ еп.3
15.40 Малък Кавказ – между Арарат и Каспийско море
16.35 Супер-ветеринар еп.4
17.25 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.3
17.50 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.4
18.15 Животински лудории еп.11
18.45 Удивителни животни еп.6
19.10 Най-свирепите животни! еп.6
20.00 Операция „Човекоядец“ еп.1
20.50 Малък Кавказ – между Арарат и Каспийско море
21.45 Животински лудории еп.11
22.15 Удивителни животни еп.6
22.40 Най-свирепите животни! еп.6
23.30 Операция „Човекоядец“ еп.1
00.20 Малък Кавказ – между Арарат и Каспийско море
01.15 Опасни кучета еп.9
01.45 Опасни кучета еп.10
02.15 Бебета в зоопарка еп.7
02.45 Бебета в зоопарка еп.8
03.15 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.3
03.40 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.4
04.05 Зооспасители 24/7 еп.11

Вторник 22 Ноември
==================

05.00 Парк за всички сезони еп.2
05.25 Парк за всички сезони еп.3
05.50 Бебета в зоопарка еп.7
06.15 Бебета в зоопарка еп.8
06.45 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.1
07.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.2
07.35 Супер-ветеринар еп.3
08.25 Животински лудории еп.10
08.55 Удивителни животни еп.5
09.20 Опасни кучета еп.9
09.45 Опасни кучета еп.10
10.15 Зооспасители 24/7 еп.12
11.05 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.3
11.30 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.4
11.55 Бебета в зоопарка еп.9
12.25 Бебета в зоопарка еп.10
12.55 Животински лудории еп.11
13.20 Удивителни животни еп.6
13.45 Опасни кучета еп.11
14.10 Опасни кучета еп.12
14.40 Операция „Човекоядец“ еп.1
15.30 Операция „Диви животни“ еп.3
16.35 Супер-ветеринар еп.5
17.25 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.5
17.50 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.6
18.15 Животински лудории еп.12
18.45 Удивителни животни еп.7
19.10 Гиганти от ледниковия период еп.3
20.10 Тайният живот на езерата еп.1
21.00 Операция „Диви животни“ еп.3
22.00 Животински лудории еп.12
22.25 Удивителни животни еп.7
22.50 Гиганти от ледниковия период еп.3
23.50 Тайният живот на езерата еп.1
00.40 Операция „Диви животни“ еп.3
01.40 Опасни кучета еп.11
02.05 Опасни кучета еп.12
02.35 Бебета в зоопарка еп.9
03.00 Бебета в зоопарка еп.10
03.30 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.5
03.50 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.6
04.10 Зооспасители 24/7 еп.12

Сряда 23 Ноември
================

05.00 Парк за всички сезони еп.4
05.25 Парк за всички сезони еп.5
05.50 Бебета в зоопарка еп.9
06.20 Бебета в зоопарка еп.10
06.50 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.3
07.15 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.4
07.40 Супер-ветеринар еп.4
08.30 Животински лудории еп.11
09.00 Удивителни животни еп.6
09.25 Опасни кучета еп.11
09.50 Опасни кучета еп.12
10.20 Зооспасители 24/7 еп.13
11.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.5
11.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.6
12.00 Бебета в зоопарка еп.1
12.30 Бебета в зоопарка еп.2
13.00 Животински лудории еп.12
13.30 Удивителни животни еп.7
13.55 Опасни кучета еп.1
14.20 Опасни кучета еп.2
14.50 Тайният живот на зоопарка еп.5
15.40 Животински лудории еп.11
16.05 Животински лудории еп.12
16.35 Супер-ветеринар еп.1
17.25 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.7
17.50 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.8
18.15 Животински лудории еп.13
18.45 Удивителни животни еп.8
19.10 Удивителни раждания при животните еп.1
19.35 Удивителни раждания при животните еп.2
20.00 Тайният живот на зоопарка еп.6
20.50 Животински лудории еп.11
21.15 Животински лудории еп.12
21.45 Животински лудории еп.13
22.15 Удивителни животни еп.8
22.40 Удивителни раждания при животните еп.1
23.05 Удивителни раждания при животните еп.2
23.30 Тайният живот на зоопарка еп.6
00.20 Животински лудории еп.11
00.50 Животински лудории еп.12
01.20 Опасни кучета еп.1
01.45 Опасни кучета еп.2
02.10 Бебета в зоопарка еп.1
02.40 Бебета в зоопарка еп.2
03.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.7
03.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.8
04.00 Зооспасители 24/7 еп.13

Четвъртък 24 Ноември
====================

05.05 Парк за всички сезони еп.6
05.30 Парк за всички сезони еп.7
05.55 Бебета в зоопарка еп.1
06.25 Бебета в зоопарка еп.2
06.55 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.5
07.20 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.6
07.45 Супер-ветеринар еп.5
08.35 Животински лудории еп.12
09.05 Удивителни животни еп.7
09.30 Опасни кучета еп.1
09.55 Опасни кучета еп.2
10.20 Зооспасители 24/7 еп.14
11.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.7
11.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.8
12.00 Бебета в зоопарка еп.3
12.30 Бебета в зоопарка еп.4
13.00 Животински лудории еп.13
13.30 Удивителни животни еп.8
13.55 Опасни кучета еп.3
14.20 Опасни кучета еп.4
14.45 Удивителни раждания при животните еп.1
15.10 Удивителни раждания при животните еп.2
15.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.6
16.00 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.7
16.25 Супер-ветеринар еп.2
17.15 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.9
17.40 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.10
18.05 Животински лудории еп.1
18.35 Удивителни животни еп.9
19.00 Операция „Диви животни“ еп.1
20.00 Супер-ветеринар еп.14

20.50 Тайният живот на зоопарка еп.6
21.40 Животински лудории еп.1
22.10 Удивителни животни еп.9
22.35 Операция „Диви животни“ еп.1
23.40 Супер-ветеринар еп.14
00.30 Тайният живот на зоопарка еп.6
01.20 Опасни кучета еп.3
01.45 Опасни кучета еп.4
02.10 Бебета в зоопарка еп.3
02.40 Бебета в зоопарка еп.4
03.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.9
03.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.10
04.00 Зооспасители 24/7 еп.14

Петък 25 Ноември
================

05.05 Парк за всички сезони еп.8
05.30 Парк за всички сезони еп.9
05.55 Бебета в зоопарка еп.3
06.25 Бебета в зоопарка еп.4
06.55 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.7
07.20 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.8
07.45 Супер-ветеринар еп.1
08.35 Животински лудории еп.13
09.05 Удивителни животни еп.8
09.30 Опасни кучета еп.3
09.55 Опасни кучета еп.4
10.20 Зооспасители 24/7 еп.15
11.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.9
11.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.10
12.00 Бебета в зоопарка еп.5
12.30 Бебета в зоопарка еп.6
13.00 Животински лудории еп.1
13.30 Удивителни животни еп.9
13.55 Опасни кучета еп.5
14.20 Опасни кучета еп.6
14.50 Супер-ветеринар еп.14
15.40 Най-свирепите животни! еп.6
16.30 Супер-ветеринар еп.3
17.20 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.11
17.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
18.15 Животински лудории еп.2
18.45 Удивителни животни еп.10
19.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.8
19.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.9
20.00 Животински лудории еп.13
20.25 Животински лудории еп.1
20.55 Супер-ветеринар еп.14
21.45 Животински лудории еп.2
22.15 Удивителни животни еп.10
22.40 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.8
23.05 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.9
23.30 Животински лудории еп.13
00.00 Животински лудории еп.1
00.30 Супер-ветеринар еп.14
01.20 Опасни кучета еп.5
01.45 Опасни кучета еп.6
02.10 Бебета в зоопарка еп.5
02.40 Бебета в зоопарка еп.6
03.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.11
03.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
04.00 Зооспасители 24/7 еп.15

Събота 26 Ноември
=================

05.00 Голяма гневна риба еп.1
05.45 Голяма гневна риба еп.2
06.30 Голяма гневна риба еп.3
07.15 Бебета в зоопарка еп.7
07.45 Бебета в зоопарка еп.8
08.15 Бебета в зоопарка еп.9
08.45 Бебета в зоопарка еп.10
09.15 Бебета в зоопарка еп.1
09.45 Животински лудории еп.11
10.15 Животински лудории еп.12
10.40 Животински лудории еп.13
11.10 Животински лудории еп.1
11.40 Животински лудории еп.2
12.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.3
12.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.4
13.00 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.5
13.25 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.6
13.50 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.7
14.15 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.8
14.40 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.9
15.05 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.10
15.30 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.11
15.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
16.20 Тайният живот на езерата еп.1
17.10 Гиганти от ледниковия период еп.3
18.10 Животински лудории еп.13
18.35 Животински лудории еп.1
19.05 Удивителни раждания при животните еп.1
19.30 Удивителни раждания при животните еп.2
20.00 Супер-ветеринар еп.14
20.50 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.8
21.15 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.9
21.40 Най-свирепите животни! еп.6
22.30 Супер-ветеринар еп.4
23.20 Супер-ветеринар еп.5
00.10 Опасни кучета еп.9
00.35 Опасни кучета еп.10
01.00 Опасни кучета еп.11
01.25 Опасни кучета еп.12
01.50 Опасни кучета еп.1
02.15 Бебета в зоопарка еп.7
02.45 Бебета в зоопарка еп.8
03.10 Бебета в зоопарка еп.9
03.40 Бебета в зоопарка еп.10
04.05 Бебета в зоопарка еп.1
04.35 Парк за всички сезони еп.6

Неделя 27 Ноември
=================

05.00 Зооспасители 24/7 еп.11
05.50 Зооспасители 24/7 еп.12
06.40 Зооспасители 24/7 еп.13
07.30 Бебета в зоопарка еп.2
08.00 Бебета в зоопарка еп.3
08.30 Бебета в зоопарка еп.4
09.00 Бебета в зоопарка еп.5
09.30 Удивителни животни еп.6
09.55 Удивителни животни еп.7
10.20 Удивителни животни еп.8
10.45 Удивителни животни еп.9
11.10 Супер-ветеринар еп.4
12.00 Супер-ветеринар еп.5
12.50 Супер-ветеринар еп.1
13.40 Супер-ветеринар еп.2
14.30 Супер-ветеринар еп.3
15.20 Най-свирепите животни! еп.6
16.10 Мадагаскар еп.1
17.05 Мадагаскар еп.2
18.00 Мадагаскар еп.3
18.55 Операция „Диви животни“ еп.1
20.00 Гиганти от ледниковия период еп.3
21.00 Тайният живот на зоопарка еп.6
21.50 Животински лудории еп.13
22.15 Животински лудории еп.1
22.45 Супер-ветеринар еп.2
23.35 Супер-ветеринар еп.3
00.25 Опасни кучета еп.2
00.50 Опасни кучета еп.3
01.15 Опасни кучета еп.4
01.40 Опасни кучета еп.5
02.05 Бебета в зоопарка еп.2
02.35 Бебета в зоопарка еп.3
03.05 Бебета в зоопарка еп.4
03.35 Бебета в зоопарка еп.5
04.05 Бебета в зоопарка еп.6
04.35 Парк за всички сезони еп.9