Ще ви запознаем с програмата на ТВ ЕВРОПА за 08.10.2018 година – 14.10.2018 година:

ПОНЕДЕЛНИК – 08.10.

05.00 ч. – Новини, спорт и времето
06.30 ч. – „ Европа сутрин” – сутрешен блок
09.00 ч. – новини
09.05 ч. – Свободна зона с Коритаров
12.00 ч. – Новини
12.15 ч. – Топ шоп
12.30 ч. – новини
12.45 ч. – Телепазар
13.00 ч. –Централни обедни Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.35 ч. – Спорт
13.45 ч. – Телестар
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – Телепазар
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – Топ шоп
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – Телепазар
15.30 ч. – новини
15.35 ч. – Спорт
15.45 ч. – Телепазар
16.00 ч. – Новини
16.10 ч. – Бизнес дейли
17.00 ч. – Новини
17.15 ч. – Бизнес дейли- продължение
17.30 ч. – новини
17.35 ч. – Темите – публицистика
18.00 ч. – Новини
18.10 ч. – Темите – публицистика
18.30 ч. –Централна емисия Новини
19.15 ч. – Бизнес дейли
19.30 ч. – новини
19.40 ч. – Бизнес дейли
20.00 ч. – Новини
20.10 ч. – Темите – публицистика
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Темите – публицистика
21.00 ч. – Вечерни Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.05 ч. – Свободна зона с Коритаров /п/
01.00 – 05.00 ч. – Нощен информационен блок

ВТОРНИК – 09.10.

05.00 ч. – Новини, спорт и времето
06.30 ч. – „ Европа сутрин” – сутрешен блок
09.05 ч. – Свободна зона с Коритаров
12.00 ч. – Новини
12.15 ч. – Топ шоп
12.30 ч. – новини
12.35 ч. – Спорт
12.45 ч. – Телепазар
13.00 ч. –Централни обедни Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.35 ч. – Спорт
13.45 ч. – Телестар
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – Телепазар
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – Топ шоп
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – Телепазар
15.30 ч. – новини
15.35 ч. – Спорт
15.45 ч. – Телепазар
16.00 ч. – Новини
16.10 ч. – Бизнес дейли
17.00 ч. – Новини
17.15 ч. – Бизнес дейли-продължение
17.30 ч. – новини
17.35 ч. – Темите – публицистика
18.00 ч. – Новини
18.10 ч. – Темите – публицистика
18.30 ч. – Централна емисия Новини
19.15 ч. – Бизнес дейли
19.30 ч. – новини
19.40 ч. – Бизнес дейли
20.00 ч. – Новини
20.10 ч. – Темите – публицистика
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Темите – публицистика
21.00 ч. – Вечерни Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.05 ч. – Свободна зона с Коритаров /п/
01.00 – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок

СРЯДА – 10.10.

05.00 ч. – Новини, спорт и времето
06.30 ч. – „ Европа сутрин” – сутрешен блок
09.00 ч. – новини
09.05 ч. – Свободна зона с Коритаров
12.00 ч. – Новини
12.15 ч. – Топ шоп
12.30 ч. – новини
12.35 ч. – Прогноза за времето
12.45 ч. – Телепазар
13.00 ч. – Централни обедни Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.35 ч. – Спорт
13.45 ч. – Телестар
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – Телепазар
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – Топ шоп
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – Телепазар
15.30 ч. – новини
15.45 ч. – Телепазар
16.00 ч. – Новини
16.10 ч. – Бизнес дейли
17.00 ч. – Новини
17.15 ч. – Бизнес дейли-продължение
17.30 ч. – новини
17.35 ч. – Темите – публицистика
18.00 ч. – новини
18.10 ч. – Темите – публицистика
18.30 ч. – Централна емисия Новини
19.10 ч. – Бизнес дейли
19.30 ч. – новини
19.40 ч. – Бизнес дейли
20.00 ч. – Новини
20.10 ч. – Темите – публицистика
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Темите – публицистика
21.00 ч. – Вечерни Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.05 ч. – Свободна зона с Коритаров /п/
01.00 – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок

ЧЕТВЪРТЪК – 11.10.

05.00 ч. – Новини, спорт и времето
06.30 ч. – „ Европа сутрин” – сутрешен блок
09.00 ч. – „Свободна зона с Георги Коритаров 1”
10.00 ч. – Новини
10.10 ч. – „Свободна зона с Георги Коритаров 2”
11.00 ч. – Новини
11.10ч. – „Свободна зона с Георги Коритаров 3”
12.00 ч. – Новини
12.15 ч. – Топ шоп
12.30 ч. – новини
12.45 ч. – Телепазар
13.00 ч. – Централни обедни Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.35 ч. – Спорт
13.45 ч. – Телестар
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – Телепазар
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – Топ шоп
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – Телепазар
15.30 ч. – новини
15.45 ч. – Телепазар
16.00 ч. – Новини
16.10 ч. – Бизнес дейли
17.00 ч. – Новини
17.15 ч. – Бизнес дейли-продължение
17.30 ч. – новини
17.35 ч. – Темите – публицистика
18.00 ч. – Новини
18.10 ч. – Темите – публицистика
18.30 ч. – Централна емисия Новини
19.10 ч. – Бизнес дейли
19.30 ч. – новини
19.45 ч. – Бизнес дейли
20.00 ч. – Новини
20.10 ч. – Темите – публицистика
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Темите – публицистика
21.00 ч. – Вечерни Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.05 ч. – Свободна зона с Коритаров /п/
01.00 – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок

ПЕТЪК – 12.10.

05.00 ч. – Новини, спорт и времето
06.30 ч. – „ Европа сутрин” – сутрешен блок
09.00 ч. – „Свободна зона с Георги Коритаров 1”
10.00 ч. – Новини
10.10 ч. – „Свободна зона с Георги Коритаров 2”
11.00 ч. – Новини
11.10ч. – „Свободна зона с Георги Коритаров 3”
12.00 ч. – Новини
12.15 ч. – Топ шоп
12.30 ч. – новини
12.45 ч. – Телепазар
12.55 ч. – Прогноза за времето
13.00 ч. – Централни обедни Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.45 ч. – Телестар
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – Телепазар
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – Топ шоп
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – Телепазар
15.30 ч. – новини
15.45 ч.- Телепазар
16.00 ч. – Новини
16.10 ч. – Бизнес дейли
17.00 ч. – Новини
17.15 ч. – Бизнес дейли-продължение
17.30 ч. – новини
17.35 ч. – Темите – публицистика
18.00 ч. – Новини
18.10 ч. – Темите – публицистика
18.30 ч. – Централна емисия Новини
19.15 ч. – Бизнес дейли
19.30 ч. – новини
19.40 ч. – Бизнес дейли
20.00 ч. – Новини
20.10 ч. – Темите – публицистика
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Темите – публицистика
21.00 ч. – Вечерни Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.05 ч. – Свободна зона с Коритаров /п/
01.00 – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок

СЪБОТА – 13.10.

05.00 ч. – Новини, спорт и времето
07.30 ч. – „ Европа сутрин” – сутрешен блок
10.00 ч. – „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 ч. – Новини
11.05ч. – „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 ч. – Новини
12.20 ч. – Спорт
12.30 ч. – новини
12.45 ч. – Телепазар
13.00 ч. – Централни обедни Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.40 ч. – Спорт
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – „В обектива”
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – прогноза за времето и спорт
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – „Ексклузивно” – публицистика
16.00 ч. – Новини
16.15 ч. – прогноза за времето и спорт
17.00 ч. – Новини
17.25 ч. – Прогноза за времето
17.30 ч. – новини
17.35 ч. –„В обектива”
18.00 ч. – Новини
18.15 ч. – „В обектива”
18.30 ч. – Централна емисия Новини
19.15 ч. – „Ексклузивно” – публицистика
20.00 ч. – Новини
20.20 ч. – Спорт
20.25 ч. – „В обектива”
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Кариера
21.00 ч. – Вечерни Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.10 ч. – Спорт
22.30 ч. – новини
22.40 ч. – Евромакс
23.00 ч. – Вечерен новинарски блок
24.00 ч. – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок

НЕДЕЛЯ – 14.10.

05.00 ч. – Новини, спорт и времето
07.30 ч. – „ Европа сутрин” – сутрешен блок
10.00 ч. – Новини
10.10 ч. – Прогноза за времето
10.15 ч. – Телестар
10.30 ч. – новини
10.35 ч. – „Кариера”
11.00 ч. – Новини
11.25ч. – Времето
11.30ч. – Новини
11.45 ч. – Спорт
12.00 ч. – Новини
12.10 ч. – „В обектива”
12.30 ч. – новини
12.45 ч. – „Интервю на деня”
13.00 ч. – Централни обедни Новини
13.25 ч – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.45 ч. – Спорт
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – „В обектива”
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – прогноза за времето и спорт
15.00 ч. – Новини
15.25 ч. – прогноза за времето
15.30 ч. – новини
15.35 ч. – прогноза за времето и спорт
16.00 ч. – Новини
16.05 ч. – „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 ч. – Новини
17.05ч. – „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 ч. – Новини
18.15 ч. – Времето
18.30 ч. – Централна емисия Новини
19.10 ч. – „Европространство”
19.30 ч. – Новини
19.40 ч. – Евромакс
20.00 ч. – Реакция – публ. предаване
21.00 ч. – Вечерни Новини
21:10 ч. – Реакция – публ. предаване
22.00 ч. – Новини
22.20 ч. – Спорт
22.30 ч. – новини
22.40 ч. – Авторевю– предаване за автомобили
23.00 ч. – Вечерен новинарски блок
24.00 ч. – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок