Ще ви запознаем с програмата на Viasat History за 15.08.2016 година – 21.08.2016 година.

Понеделник 15 Август
====================

07.00 Пътници във времето 4 еп.
07.55 Жените самураи
08.50 Останки от войните 3 еп.
09.40 Майки, убийци и любовници. Императриците на Древен Рим 1 еп.
10.40 Загадки в музея 28 еп.
11.30 Ловци на митове 1 еп.
12.25 Жените самураи
13.15 Тайните на Ермитажа – история и колекции
14.15 Тайните на Библията 6 еп.
15.15 Гастрономическо пътешествие през историята 4 еп.
16.20 Джаки без Джак
17.15 Останки от войните 4 еп.
18.05 Времето, което промени света 2 еп.
18.30 Загадки в музея 2 еп.
19.15 Ловци на митове 2 еп.
20.10 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли 1 еп.
21.10 Забранена история 4 еп.
22.00 Ганди – създаването на Махатма 3 еп.
22.55 Влюбена в Адолф Хитлер
23.55 Изтребление – унищожението на евреите в Европа 1 еп.
00.55 Останки от войните 4 еп.
01.40 Ловци на митове 4 еп.
02.35 Джаки без Джак
03.30 Пътници във времето 4 еп.
04.20 Загадки в музея 27 еп.
05.05 Гастрономическо пътешествие през историята 4 еп.
06.05 Ганди – създаването на Махатма 3 еп.

Вторник 16 Август
=================

07.00 Пътници във времето 5 еп.
07.50 Историята на Египет 1 еп.
08.50 Останки от войните 4 еп.
09.40 Ганди – създаването на Махатма 3 еп.
10.40 Загадки в музея 2 еп.
11.30 Ловци на митове 2 еп.
12.25 Историята на Египет 1 еп.
13.30 Елизабет I. война срещу тероризма
14.20 Тайните на Библията 7 еп.
15.15 Гастрономическо пътешествие през историята 5 еп.
16.20 Карпов – Каспаров. двама крале, в съперничество за една корона
17.15 Останки от войните 5 еп.
18.05 Времето, което промени света 3 еп.
18.30 Загадки в музея 3 еп.
19.20 Ловци на митове 3 еп.
20.15 Ганди – създаването на Махатма 3 еп.
21.10 Забранена история 5 еп.
22.00 Майки, убийци и любовници. Императриците на Древен Рим 2 еп.
23.00 Разбойници, пирати и измамници 2 еп.
00.00 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли 1 еп.
01.00 Останки от войните 5 еп.
01.45 Ловци на митове 5 еп.
02.45 Карпов – Каспаров. двама крале, в съперничество за една корона
03.40 Пътници във времето 5 еп.
04.30 Времето, което промени света 1 еп.
04.55 Гастрономическо пътешествие през историята 5 еп.
06.00 Разбойници, пирати и измамници 2 еп.

Сряда 17 Август
===============

07.00 Пътници във времето 6 еп.
07.50 Историята на Египет 2 еп.
08.50 Останки от войните 5 еп.
09.40 Разбойници, пирати и измамници 1 еп.
10.45 Загадки в музея 3 еп.
11.30 Ловци на митове 3 еп.
12.25 Историята на Египет 2 еп.
13.30 Забранена история 2 еп.
14.20 Тайните на Библията 8 еп.
15.15 Гастрономическо пътешествие през историята 6 еп.
16.25 Мао Дзедун в цветове
17.15 Останки от войните 6 еп.
18.05 Времето, което промени света 4 еп.
18.30 Загадки в музея 31 еп.
19.20 Ловци на митове 4 еп.
20.15 Разбойници, пирати и измамници 2 еп.
21.20 Забранена история 6 еп.
22.10 Загадъчни средновековни убийства 4 еп.
23.00 Викингите 5 еп.
23.50 Черни операции от далечното минало 5 еп.
00.45 Останки от войните 6 еп.
01.35 Ловци на митове 6 еп.
02.30 Мао Дзедун в цветове
03.20 Пътници във времето 6 еп.
04.10 Загадки в музея 2 еп.
05.00 Гастрономическо пътешествие през историята 6 еп.
06.05 Черни операции от далечното минало 5 еп.

Четвъртък 18 Август
===================

07.00 Пътници във времето 7 еп.
07.50 Историята на Египет 3 еп.
08.55 Останки от войните 6 еп.
09.45 Викингите 5 еп.
10.40 Загадки в музея 31 еп.
11.30 Ловци на митове 4 еп.
12.25 Историята на Египет 3 еп.
13.30 Скритата страна на Втората световна война 3 еп.
14.30 Тайните на Библията 9 еп.
15.25 История на италианската храна 1 еп.
16.20 Жените самураи
17.15 Останки от войните 7 еп.
18.05 Времето, което промени света 5 еп.
18.35 Загадки в музея 32 еп.
19.25 Ловци на митове 5 еп.
20.20 Викингите 5 еп.
21.10 Забранена история 1 еп.
22.00 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли 2 еп.
23.00 Трагичната съдба на руските принцеси 1 еп.
00.00 Жените, които оставиха следа в историята 5 еп.
00.55 Останки от войните 7 еп.
01.45 Ловци на митове 7 еп.
02.35 Жените самураи
03.30 Пътници във времето 7 еп.
04.20 Загадки в музея 3 еп.
05.05 История на италианската храна 1 еп.
06.00 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли 2 еп.

Петък 19 Август
===============

07.00 Пътници във времето 8 еп.
07.50 Историята на Египет 4 еп.
08.50 Останки от войните 7 еп.
09.40 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли 2 еп.
10.40 Загадки в музея 32 еп.
11.30 Ловци на митове 5 еп.
12.25 Историята на Египет 4 еп.
13.30 Изграждането на античния град 2 еп.
14.35 Тайните на Библията 10 еп.
15.30 История на италианската храна 2 еп.
16.25 Майстори на шпионажа 1 еп.
17.15 Останки от войните 1 еп.
18.05 Времето, което промени света 6 еп.
18.35 Загадки в музея 33 еп.
19.25 Ловци на митове 6 еп.
20.20 Кралица Виктория и сакатият кайзер
21.10 Най-кървавата династия на Великобритания 2 еп.
22.00 В изгнание 4 еп.
22.55 37 дни – пътят към Първата световна война 1 еп.
23.50 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли 2 еп.
00.55 Свалени самолети. бягство от нацистка Европа
01.45 Ловци на митове 8 еп.
02.40 Майстори на шпионажа 1 еп.
03.30 Пътници във времето 8 еп.
04.20 Загадки в музея 31 еп.
05.10 История на италианската храна 2 еп.
06.10 Най-кървавата династия на Великобритания 2 еп.

Събота 20 Август
================

07.00 Пътници във времето 9 еп.
07.50 Тайните на Библията 3 еп.
08.45 Загадки в музея 28 еп.
09.30 Викингите 5 еп.
10.20 Мао Дзедун в цветове
11.10 Изгубените кралици на Египет
12.10 Разбойници, пирати и измамници 2 еп.
13.15 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли 2 еп.
14.20 Студеният дом 1 еп.
15.15 Студеният дом 2 еп.
16.10 Студеният дом 3 еп.
17.05 Студеният дом 4 еп.
18.00 В изгнание 4 еп.
19.00 37 дни – пътят към Първата световна война 1 еп.
20.00 Трагичната съдба на руските принцеси 1 еп.
21.00 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли 2 еп.
22.05 Личният живот на Тюдорите 2 еп.
22.55 Влюбена в Адолф Хитлер
23.50 Разбойници, пирати и измамници 2 еп.
00.55 Викингите 5 еп.
01.45 Останки от войните 4 еп.
02.35 Тайните на Библията 3 еп.
03.30 Пътници във времето 9 еп.
04.20 Загадки в музея 32 еп.
05.05 Историята на жените в изкуството 3 еп.
06.10 Викингите 5 еп.

Неделя 21 Август
================

07.10 Пътници във времето 10 еп.
08.05 Тайните на Библията 4 еп.
09.05 Свалени самолети. бягство от нацистка Европа
09.55 Разбойници, пирати и измамници 2 еп.
11.00 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли 2 еп.
12.05 Трагичната съдба на руските принцеси 1 еп.
13.10 Личният живот на Тюдорите 2 еп.
14.00 В изгнание 4 еп.
15.00 37 дни – пътят към Първата световна война 1 еп.
16.00 Студеният дом 5 еп.
17.00 Студеният дом 6 еп.
18.00 Студеният дом 7 еп.
19.00 Студеният дом 8 еп.
20.00 В изгнание 5 еп.
21.00 37 дни – пътят към Първата световна война 1 еп.
22.00 37 дни – пътят към Първата световна война 2 еп.
23.00 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли 2 еп.
00.00 Майки, убийци и любовници. Императриците на Древен Рим 2 еп.
01.00 Скритата страна на Втората световна война 3 еп.
02.00 Останки от войните 5 еп.
02.50 Тайните на Библията 4 еп.
03.45 Пътници във времето 10 еп.
04.35 Загадки в музея 33 еп.
05.20 Домът в епохата на крал Джордж 3 еп.
06.25 Времето, което промени света 3 еп.

32