Ще ви запознаем с програмата на ТВ ЕВРОПА за 21.11.2016 година – 27.11.2016 година:

ПОНЕДЕЛНИК – 21.11.

05.00 ч. – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 ч. – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 ч. – новини
09.55 ч. – Спорт
10.00 ч. – Новини
10.10 ч. – Прогноза за времето
10.15 ч – Топ шоп
10.30 ч. – новини
10.40 ч. – “Авторевю”
11.00 ч. – Новини
11.15ч. – Топшоп
11.30ч. – Новини
11.45 ч. – Телестар
12.00 ч. – Новини
12.10 ч. – Телестар
12.30 ч. – новини
12.45 ч. – Топ шоп
12.55 ч. – Прогноза за времето
13.00 ч. – Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.35 ч. – Спорт
13.45 ч. – Топ шоп
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – „В обектива”
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – прогноза за времето и спорт
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – Бизнес линия
15.30 ч. – новини
15.35 ч. – Спорт
15.45 ч. – Телепазар
16.00 ч. – Новини
16.10 ч. – Спорт
16.15 ч. – Телевизионен пазар
16.30 ч. – новини
16.35 ч. – Спорт
16.45 ч. – Телестар
17.00 ч. – Новини
17.25 ч. – Прогноза за времето
17.30 ч. – новини
17.35 ч. – Темите – публицистика
18.00 ч. – Новини
18.15 ч. – Прогноза за времето
18.20 ч. – Спорт
18.30 ч. – Новини
18.55 ч. – Прогноза за времето
19.00 ч. – Новини
19.20 ч. – Спорт
19.30 ч. – новини
19.45 ч. – Спорт
20.00 ч. – Новини
20.10 ч. – Темите – публицистика
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Бизнес линия
21.00 ч. – Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.20 ч. – Спорт
22.30 ч. – новини
22.45 ч. – Спорт
23.00 ч. – Вечерен новинарски блок
00.00 – 05.00 ч. – Нощен информационен блок

ВТОРНИК – 22.11.

05.00 ч. – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 ч. – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 ч. – новини
09.50 ч. – Спорт
10.00 ч. – Новини
10.10 ч. – Прогноза за времето
10.15 ч – Топ шоп
10.30 ч. – новини
10.50 ч. – Спорт
11.00 ч. – Новини
11.15ч. – Топшоп
11.30ч. – Новини
11.45 ч. – Телестар
12.00 ч. – Новини
12.10 ч. – Телестар
12.30 ч. – новини
12.35 ч. – Спорт
12.45 ч. – Топ шоп
13.00 ч. – Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.35 ч. – Спорт
13.45 ч. – Топ шоп
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – „В обектива”
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – прогноза за времето и спорт
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – Бизнес линия
15.30 ч. – новини
15.35 ч. – Спорт
15.45 ч. – Телепазар
16.00 ч. – Новини
16.10 ч. – Прогноза за времето
16.15 ч. – Телевизионен пазар
16.30 ч. – новини
16.35 ч. – Спорт
16.45 ч. – Телестар
17.00 ч. – Новини
17.25 ч. – Прогноза за времето
17.30 ч. – новини
17.35 ч. – Темите – публицистика
18.00 ч. – Новини
18.15 ч. – Прогноза за времето
18.20 ч. – Спорт
18.30 ч. – Новини
18.55 ч. – Прогноза за времето
19.00 ч. – Новини
19.15 ч. – Прогноза за времето
19.20 ч. – Спорт
19.30 ч. – новини
19.45 ч. – Спорт
20.00 ч. – Новини
20.10 ч. – Темите – публицистика
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Бизнес линия
21.00 ч. – Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.20 ч. – Спорт
22.30 ч. – новини
22.45 ч. – Спорт
23.00 ч. – Вечерен новинарски блок
24.00 – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок

СРЯДА – 23.11.

05.00 ч. – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 ч. – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 ч. – новини
09.50 ч. – Спорт
10.00 ч. – Новни
10.10 ч. – Прогноза за времето
10.15 ч – Топ шоп
10.30 ч. – новини
10.40 ч. – “Европространство”
11.00 ч. – Новини
11.15ч. – Топшоп
11.30ч. – Новини
11.45 ч. – Телестар
12.00 ч. – Новини
12.10 ч. – Телестар
12.30 ч. – новини
12.35 ч. – Прогноза за времето
12.45 ч. – Топ шоп
13.00 ч. – Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.35 ч. – Спорт
13.45 ч. – Топ шоп
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – „В обектива”
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – прогноза за времето и спорт
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – Бизнес линия
15.30 ч. – новини
15.45 ч. – Телепазар
16.00 ч. – Новини
16.10 ч. – Прогноза за времето
16.15 ч. – Телевизионен пазар
16.30 ч. – новини
16.35 ч. – Спорт
16.45 ч. – Телестар
17.00 ч. – Новини
17.25 ч. – Прогноза за времето
17.30 ч. – новини
17.35 ч. – Темите – публицистика
18.00 ч. – Новини
18.15 ч. – Прогноза за времето
18.20 ч. – Спорт
18.30 ч. – Новини
18.55 ч. – Прогноза за времето
19.00 ч. – Новини
19.15 ч. – Прогноза за времето
19.20 ч. – Спорт
19.30 ч. – новини
19.45 ч. – Спорт
20.00 ч. – Новини
20.10 ч. – Темите – публицистика
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Бизнес линия
21.00 ч. – Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.20 ч. – Спорт
22.30 ч. – новини
22.45 ч. – Спорт
23.00 ч. – Вечерен новинарски блок
24.00 – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок

ЧЕТВЪРТЪК – 24.11.

05.00 ч. – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 ч. – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 ч. – новини
09.50 ч. – Спорт
10.00 ч. – Новини
10.10 ч. – Прогноза за времето
10.15 ч – Топ шоп
10.30 ч. – новини
10.40 ч. – Бъдете здрави
11.00 ч. – Новини
11.15ч. – Топшоп
11.30ч. – Новини
11.45 ч – Телестар
12.00 ч. – Новини
12.10 ч. – Телестар
12.30 ч. – новини
12.45 ч. – Топ шоп
13.00 ч. – Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.35 ч. – Спорт
13.45 ч. – Топ шоп
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – „В обектива”
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – прогноза за времето и спорт
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – Бизнес линия
15.30 ч. – новини
15.45 ч. – Телепазар
16.00 ч. – Новини
16.10 ч. – Прогноза за времето
16.15 ч. – Телевизионен пазар
16.30 ч. – новини
16.35 ч. – Спорт
16.45 ч. – Телестар
17.00 ч. – Новини
17.25 ч. – Прогноза за времето
17.30 ч. – новини
17.35 ч. – Темите – публицистика
18.00 ч. – Новини
18.15 ч. – Прогноза за времето
18.20 ч. – Спорт
18.30 ч. – Новини
18.55 ч. – Прогноза за времето
19.00 ч. – Новини
19.15 ч. – Прогноза за времето
19.20 ч. – Спорт
19.30 ч. – новини
19.45 ч. – Спорт
20.00 ч. – Новини
20.10 ч. – Темите – публицистика
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Бизнес линия
21.00 ч. – Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.20 ч. – Спорт
22.30 ч. – новини
22.45 ч. – Спорт
23.00 ч. – Вечерен новинарски блок
24.00 – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок

ПЕТЪК – 25.11.

05.00 ч. – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 ч. – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 ч. – новини
09.50 ч. – Спорт
10.00 ч. – Новини
10.10 ч. – Прогноза за времето
10.15 ч – Топ шоп
10.30 ч. – новини
10.40 ч. –„ Евромакс”
11.00 ч. – Новини
11.15ч. – Топшоп
11.30ч. – Новини
11.45 ч. – Телестар
12.00 ч. – Новини
12.10 ч. – Телестар
12.30 ч. – новини
12.45 ч. – Топ шоп
12.55 ч. – Прогноза за времето
13.00 ч. – Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.45 ч. – Топ шоп
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – „В обектива”
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – прогноза за времето и спорт
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – Бизнес линия
15.30 ч. – новини
15.45 ч.- Телепазар
16.00 ч. – Новини
16.10 ч. – Прогноза за времето
16.15 ч. – Телевизионен пазар
16.30 ч. – новини
16.35 ч. – Спорт
16.45 ч. –Телестар
17.00 ч. – Новини
17.25 ч. – Прогноза за времето
17.30 ч. – новини
17.35 ч. – Темите – публицистика
18.00 ч. – Новини
18.05 ч. –„В обектива”
18.30 ч. – Новини
18.55 ч. – Прогноза за времето
19.00 ч. – Новини
19.15 ч. – Прогноза за времето
19.20 ч. – Спорт
19.30 ч. – новини
19.40 ч. – „Бъдете здрави”
20.00 ч. – Новини
20.10 ч. – Темите – публицистика
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Бизнес линия
21.00 ч. – Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.20 ч. – прогноза за времето и спорт
22.30 ч. – новини
23.00 ч. – Вечерен новинарски блок
24.00 – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок

СЪБОТА – 26.11.

05.00 ч. – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 ч. – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 ч. – новини
09.45 ч. – Спортна седмица
10.00 ч. – Новини
10.15 ч. – Телестар
10.30 ч. – новини
10:40 ч. – Авторевю – предаване за автомобили
11.00 ч. – Новини
11.25ч. – Времето
11.30ч. – Новини
11.45 ч. – Телестар
12.00 ч. – Новини
12.20 ч. – Спорт
12.30 ч. – новини
12.45 ч. – „В обектива”
13.00 ч. – Новини
13.25 ч. – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.40 ч. – Спорт
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – „В обектива”
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – прогноза за времето и спорт
15.00 ч. – Новини
15.15 ч. – прогноза за времето и спорт
16.00 ч. – Новини
16.15 ч. – прогноза за времето и спорт
17.00 ч. – Новини
17.25 ч. – Прогноза за времето
17.30 ч. – новини
17.35 ч. –„В обектива”
18.00 ч. – Новини
18.05 ч. – „В обектива”
18.30 ч. – Новини
18.55 ч. – Прогноза за времето
19.00 ч. – Новини
19.10 ч. – Спорт
19.20 ч. – „В обектива”
19.30 ч. – новини
19.40 ч. – Авторевю
20.00 ч. – Новини
20.20 ч. – Спорт
20.25 ч. – „В обектива”
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – Кариера
21.00 ч. – Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.10 ч. – Спорт
22.30 ч. – новини
22.40 ч. – Евромакс
23.00 ч. – Вечерен новинарски блок
24.00 ч. – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок

НЕДЕЛЯ – 27.11.

05.00 ч. – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 ч. – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.00 ч. – Новини
09.15ч. – прогноза за времето и спорт
10.00 ч. – Новини
10.10 ч. – Прогноза за времето
10.15 ч. – Телестар
10.30 ч. – новини
10.35 ч. – „Кариера”
11.00 ч. – Новини
11.25ч. – Времето
11.30ч. – Новини
11.45 ч. – Спорт
12.00 ч. – Новини
12.10 ч. – „В обектива”
12.30 ч. – новини
12.45 ч. – „Интервю на деня”
13.00 ч. – Новини
13.25 ч – Прогноза за времето
13.30 ч. – новини
13.45 ч. – Спорт
14.00 ч. – Новини
14.15ч. – „В обектива”
14.30 ч. – новини
14.45 ч. – прогноза за времето и спорт
15.00 ч. – Новини
15.25 ч. – прогноза за времето
15.30 ч. – новини
15.35 ч. – прогноза за времето и спорт
16.00 ч. – Новини
16.15 ч. – Спорт
16.30 ч. – новини
16.40 ч. – Авторевю – предаване за автомобили
17.00 ч. – Новини
17.25 ч. – Прогноза за времето
17.30 ч. – Hовини
17.45 ч. – Спорт
18.00 ч. – Новини
18.25 ч. – Времето
18.30 ч. – Новини
18.55 ч. – Прогноза за времето
19.00 ч. – Новини
19.10 ч. – „Европространство”
19.30 ч. – Новини
19.40 ч. – Евромакс
20.00 ч. – Новини
20.20 ч. – Спорт
20.30 ч. – новини
20.40 ч. – „В обектива”
21.00 ч. – Новини
21.45 ч. – прогноза за времето и спорт
22.00 ч. – Новини
22.20 ч. – Спорт
22.30 ч. – новини
22.40 ч. – Бъдете здрави
23.00 ч. – Вечерен новинарски блок
24.00 ч. – 05.00 ч. – Нощен новинарски информационен блок