Ще ви запознаем с програмата на Телевизия Туризъм – TVT за 30.05.2016 година – 05.06.2016 година:

ПОНЕДЕЛНИК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Тракийското наследство на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за туристически маршрут)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за туристически маршрут)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 България – земя на три писмености (образователен филм за семеен туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Тъмраш (образователен филм за селски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Завръщане на село в Родопите (част 1) (образователен филм за селски туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Знаци на времето. Село Козар Белене (образователен филм за селски туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Завръщане на село в Родопите (част 1) (образователен филм за селски туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Знаци на времето. Село Козар Белене (образователен филм за селски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 България – земя на три писмености (образователен филм за семеен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Родопите – песни и багри за живота (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Завръщане на село в Родопите (част 1) (образователен филм за селски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Тъмраш (образователен филм за селски туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Тракийското наследство на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Зелена магия (образователен документален филм на TVT)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Гражданин на света. Никола Манев (образователен документален филм на TVT)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Родопите – песни и багри за живота (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за туристически маршрут)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за туристически маршрут)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Хасково – времето като вечност (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Хасково – времето като вечност (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Зелена магия (образователен документален филм на TVT)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Гражданин на света. Никола Манев (образователен документален филм на TVT)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Тъмраш (образователен филм за селски туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Иконописецът (образователен филм за религиозен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Концерт “Зорница” в страната на чудесата” (Част 1) (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Концерт “Зорница” в страната на чудесата” (Част 2) (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Концерт “Зорница” в страната на чудесата” (Част 3) (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Родопите – песни и багри за живота (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Курбан под дъба (образователен филм за религиозен туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 България – земя на три писмености (образователен филм за семеен туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Зелена магия (образователен документален филм на TVT)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Гражданин на света. Никола Манев (образователен документален филм на TVT)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Курбан под дъба (образователен филм за религиозен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Иконописецът (образователен филм за религиозен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Тракийското наследство на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 България – земя на три писмености (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Хасково – времето като вечност (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Хасково – времето като вечност (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Иконописецът (образователен филм за религиозен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Тракийското наследство на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Знаци на времето. Село Козар Белене (образователен филм за селски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Хасково – времето като вечност (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Хасково – времето като вечност (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Зелена магия (образователен документален филм на TVT)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Гражданин на света. Никола Манев (образователен документален филм на TVT)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Курбан под дъба (образователен филм за религиозен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Знаци на времето. Село Козар Белене (образователен филм за селски туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за туристически маршрут)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за туристически маршрут)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Тъмраш (образователен филм за селски туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 България – земя на три писмености (образователен филм за семеен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за туристически маршрут)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за туристически маршрут)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Родопите – песни и багри за живота (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Тъмраш (образователен филм за селски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 1) (образователен документален филм на TVT)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Тракийското наследство на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Курбан под дъба (образователен филм за религиозен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Най-доброто от България: Пролетни картини (образователен филм за еко туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Знаци на времето. Село Козар Белене (образователен филм за селски туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 1) (образователен документален филм на TVT)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Хасково – времето като вечност (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Хасково – времето като вечност (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 1) (образователен документален филм на TVT)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 България – земя на три писмености (образователен филм за семеен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Курбан под дъба (образователен филм за религиозен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Завръщане на село в Родопите (част 1) (образователен филм за селски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Хасково – времето като вечност (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Хасково – времето като вечност (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 2) (образователен документален филм на TVT)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за туристически маршрут)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за туристически маршрут)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 2) (образователен документален филм на TVT)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Курбан под дъба (образователен филм за религиозен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 2) (образователен документален филм на TVT)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

63