Ще ви запознаем с програмата на Телевизия Туризъм – TVT за 22.08.2016 година – 28.08.2016 година:

ПОНЕДЕЛНИК- 22.08.2016
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Данаил Игнатов. България в картини (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за екстремен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 XCo Adventure Cup `2014 (образователен филм за екстремен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Молитвена броеница (образователен филм за религиозен туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Към извора на реката (образователен филм за еко туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен филм за планински туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Животът по поречието на Струма (образователен филм за еко туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Усукано по килифарски (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 В самобитния свят на Странджа (образователен филм за семеен туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Молитвена броеница (образователен филм за религиозен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Дебнево (образователен филм за селски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Животът по поречието на Струма (образователен филм за еко туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Към извора на реката (образователен филм за еко туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Избрано от старите ленти: Сребърната планина (образователен филм за планински туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен филм за планински туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК – 23.08.2016
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 По следите на легендите (образователен филм за морски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Дебнево (образователен филм за селски туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Усукано по килифарски (образователен филм за семеен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Дебнево (образователен филм за селски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Данаил Игнатов. България в картини (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Животът по поречието на Струма (образователен филм за еко туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Последните номади на Европа (образователен документален филм на TVT)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Старовремска жътва (образователен документален филм на TVT)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за екстремен туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 XCo Adventure Cup `2014 (образователен филм за екстремен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 1) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 2) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА – 24.08.2016
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Последните номади на Европа (образователен документален филм на TVT)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Старовремска жътва (образователен документален филм на TVT)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 По следите на легендите (образователен филм за морски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 В самобитния свят на Странджа (образователен филм за семеен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Крепости от миналото, сенки в обектива (образователен филм за фото туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Избрано от старите ленти: Сребърната планина (образователен филм за планински туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Към извора на реката (образователен филм за еко туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 По следите на легендите (образователен филм за морски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Усукано по килифарски (образователен филм за семеен туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Последните номади на Европа (образователен документален филм на TVT)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Старовремска жътва (образователен документален филм на TVT)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Животът по поречието на Струма (образователен филм за еко туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК – 25.08.2016
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Молитвена броеница (образователен филм за религиозен туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 В самобитния свят на Странджа (образователен филм за семеен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Към извора на реката (образователен филм за еко туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен филм за планински туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Крепости от миналото, сенки в обектива (образователен филм за фото туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Избрано от старите ленти: Сребърната планина (образователен филм за планински туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Данаил Игнатов. България в картини (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Животът по поречието на Струма (образователен филм за еко туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Усукано по килифарски (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 По следите на легендите (образователен филм за морски туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен филм за планински туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 1) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 2) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 В самобитния свят на Странджа (образователен филм за семеен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Данаил Игнатов. България в картини (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Крепости от миналото, сенки в обектива (образователен филм за фото туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК – 26.08.2016
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 1) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 2) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Последните номади на Европа (образователен документален филм на TVT)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Старовремска жътва (образователен документален филм на TVT)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Молитвена броеница (образователен филм за религиозен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен филм за планински туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 По следите на легендите (образователен филм за морски туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 В самобитния свят на Странджа (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за екстремен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 XCo Adventure Cup `2014 (образователен филм за екстремен туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Избрано от старите ленти: Сребърната планина (образователен филм за планински туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Дебнево (образователен филм за селски туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Усукано по килифарски (образователен филм за семеен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Молитвена броеница (образователен филм за религиозен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 По следите на легендите (образователен филм за морски туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА – 27.08.2016
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Животът по поречието на Струма (образователен филм за еко туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Към извора на реката (образователен филм за еко туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 По следите на легендите (образователен филм за морски туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за екстремен туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 XCo Adventure Cup `2014 (образователен филм за екстремен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Крепости от миналото, сенки в обектива (образователен филм за фото туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Руй планина (образователен документален филм на TVT)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Данаил Игнатов. България в картини (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Молитвена броеница (образователен филм за религиозен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Руй планина (образователен документален филм на TVT)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Крепости от миналото, сенки в обектива (образователен филм за фото туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 1) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 2) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Руй планина (образователен документален филм на TVT)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ – 28.08.2016
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Избрано от старите ленти: Сребърната планина (образователен филм за планински туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Усукано по килифарски (образователен филм за семеен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Молитвена броеница (образователен филм за религиозен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Дебнево (образователен филм за селски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 В самобитния свят на Странджа (образователен филм за семеен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 1) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Самоков: Бялата порта на Рила (част 2) (образователен филм за културно-исторически туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Стъпки в Стария град (образователен документален филм на TVT)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 XCo Adventure Cup `2013: Щастливо озъбени (образователен филм за екстремен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 XCo Adventure Cup `2014 (образователен филм за екстремен туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен филм за планински туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Животът по поречието на Струма (образователен филм за еко туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Стъпки в Стария град (образователен документален филм на TVT)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Към извора на реката (образователен филм за еко туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен филм за планински туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Животът по поречието на Струма (образователен филм за еко туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Стъпки в Стария град (образователен документален филм на TVT)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)