Ще ви запознаем с програмата на Viasat History за 14.11.2016 година – 20.11.2016 година.

Понеделник 14 Ноември
=====================

07.00 Пътници във времето еп.5
07.50 История на италианската храна еп.3
08.45 Загадки в музея еп.33
09.30 Останки от войните еп.1
10.20 Писмата на кралица Виктория. истинското лице на един монарх еп.2
11.25 Рим. империя без предел еп.1
12.25 Викингите еп.5
13.15 Загадки в музея еп.3 еп.1
14.00 Тайните на Библията еп.11
14.55 История на италианската храна еп.3
15.50 Тайната война еп.10
16.45 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война еп.1
17.30 Времето, което промени света еп.1
17.55 Загадки в музея еп.9
18.40 Загадки в музея еп.2
19.30 Забранена история еп.1
20.20 Загадъчни средновековни убийства еп.5
21.10 Конспирация ли? еп.3
22.00 Конспирация ли? еп.4
22.50 Скритата страна на Втората световна война еп.4
23.45 Втората световна война. цената на империята еп.4
00.35 Изтребление – унищожението на евреите в Европа еп.1
01.35 Ловци на митове еп.11
02.30 История на италианската храна еп.3
03.25 Пътници във времето еп.1
04.20 Времето, което промени света еп.5
04.45 Времето, което промени света еп.6
05.15 Тайната война еп.10
06.10 Конспирация ли? еп.4

Вторник 15 Ноември
==================

07.00 Пътници във времето еп.6
07.55 История на италианската храна еп.4
08.50 Загадки в музея еп.3 еп.1
09.40 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война еп.1
10.30 Тайната война еп.10
11.25 Рим. империя без предел еп.2
12.25 Конспирация ли? еп.4
13.15 Загадки в музея еп.3 еп.2
14.00 Тайните на Библията еп.12
14.55 История на италианската храна еп.4
15.50 Хората на Хитлер еп.1
16.45 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война еп.2
17.35 Времето, което промени света еп.2
18.00 Загадки в музея еп.10
18.45 Загадки в музея еп.3
19.30 Забранена история еп.2
20.20 Конспирация ли? еп.4
21.10 Загадъчни средновековни убийства еп.1

22.00 Рим. империя без предел еп.1
23.00 Невидими убийци от Едуардианската епоха
00.00 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли еп.1
01.00 Изтребление – унищожението на евреите в Европа еп.2
01.55 Забранена история еп.1
02.40 История на италианската храна еп.4
03.35 Пътници във времето еп.2
04.25 Загадки в музея еп.16
05.10 Хората на Хитлер еп.1
06.00 Невидими убийци от Едуардианската епоха

Сряда 16 Ноември
================

07.00 Пътници във времето еп.7
07.50 История на италианската храна еп.5
08.45 Загадки в музея еп.3 еп.2
09.30 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война еп.2
10.20 Хората на Хитлер еп.1
11.10 Рим. империя без предел еп.3
12.15 Невидими убийци от Едуардианската епоха
13.20 Загадки в музея 3 еп.3
14.10 Тайните на Библията еп.13
15.05 История на италианската храна еп.5
16.00 Древният Египет. Живот и смърт в Долината на Царете еп.2
17.00 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война еп.3
17.50 Времето, което промени света еп.3
18.15 Загадки в музея еп.11
19.00 Загадки в музея еп.4
19.45 Забранена история еп.3
20.35 Жените – викинги еп.1
21.30 Загадъчни средновековни убийства еп.2
22.15 Загадъчни средновековни убийства еп.5
23.00 Келтите. кръв, желязо и жертвоприношения еп.1
00.00 Убийци от древността еп.2
01.00 Изтребление – унищожението на евреите в Европа еп.3
01.55 Забранена история еп.2
02.45 История на италианската храна еп.5
03.40 Пътници във времето еп.3
04.30 Загадки в музея еп.17
05.15 Забранена история еп.2
06.00 Келтите. кръв, желязо и жертвоприношения еп.1

Четвъртък 17 Ноември
====================

07.00 Пътници във времето еп.8
07.50 История на италианската храна еп.6
08.45 Загадки в музея 3 еп.3
09.30 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война еп.3
10.15 Древният Египет. Живот и смърт в Долината на Царете еп.2
11.15 Рим. империя без предел еп.4
12.15 Келтите. кръв, желязо и жертвоприношения еп.1
13.15 Загадки в музея еп.3 еп.4
14.00 Тайните на Библията еп.1
14.55 История на италианската храна еп.6
15.50 Тайните на Библията еп.7
16.45 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война еп.4
17.30 Времето, което промени света еп.4
17.55 Загадки в музея еп.12
18.40 Загадки в музея еп.5
19.25 Забранена история еп.4
20.15 Келтите. кръв, желязо и жертвоприношения еп.1
21.15 Загадъчни средновековни убийства еп.3
22.00 Империя на царе. Русия по времето на династията Романови с Луси Уърсли еп.3
23.00 Американски принцеси за милиони долари еп.1
00.00 Личният живот на Тюдорите еп.1
00.50 Изтребление – унищожението на евреите в Европа еп.4
01.45 Забранена история еп.3
02.35 История на италианската храна еп.6
03.30 Пътници във времето еп.4
04.25 Загадки в музея еп.18
05.10 Тайните на Библията еп.7
06.05 Личният живот на Тюдорите еп.1

Петък 18 Ноември
================

07.00 Пътници във времето еп.9
07.50 Гастрономическо пътешествие през историята еп.1
08.50 Загадки в музея еп.3 еп.4
09.35 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война еп.4
10.20 Тайните на Библията еп.7
11.15 Помпей. нови разкрити тайни
12.15 Американски принцеси за милиони долари еп.1
13.15 Загадки в музея еп.3 еп.5
14.00 Тайните на Библията еп.2
14.50 Гастрономическо пътешествие през историята еп.1
15.55 Кралица Виктория и сакатият кайзер
16.45 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война еп.5
17.30 Времето, което промени света еп.5
17.55 Загадки в музея еп.13
18.40 Загадки в музея еп.6
19.25 Забранена история еп.5
20.10 Американски принцеси за милиони долари еп.1
21.15 Загадъчни средновековни убийства еп.4
22.05 В изгнание еп.3
23.00 Мускетарите еп.2
00.00 Черни операции от далечното минало еп.8
00.50 Изтребление – унищожението на евреите в Европа еп.5
01.50 Забранена история еп.4
02.35 Гастрономическо пътешествие през историята еп.1
03.35 Пътници във времето еп.5
04.25 Загадки в музея еп.19
05.10 Писмата на кралица Виктория. истинското лице на един монарх еп.2
06.10 Загадъчни средновековни убийства еп.5

Събота 19 Ноември
=================

07.00 Втората световна война. цената на империята еп.8
07.55 Невъзпети герои еп.3
08.25 Хората на Хитлер еп.1
09.15 Личният живот на Тюдорите еп.1
10.00 Американски принцеси за милиони долари еп.1
11.05 Жените – викинги еп.1
12.00 Келтите. кръв, желязо и жертвоприношения еп.1
13.05 Разбойници, пирати и измамници еп.1
14.10 Разбойници, пирати и измамници еп.2
15.15 Разбойници, пирати и измамници еп.3
16.20 Загадъчни средновековни убийства еп.5
17.05 История на християнството еп.6
18.05 В изгнание еп.3
19.00 Мускетарите еп.2
20.00 Помпей. нови разкрити тайни
21.00 Американски принцеси за милиони долари еп.1
22.00 Тайните на подземния свят еп.4
22.50 Убийци от древността еп.2
23.50 Конспирация ли? еп.4
00.40 Черни операции от далечното минало еп.2
01.30 Гражданска война 360 еп.3
02.25 Забранена история еп.1
03.10 Пътници във времето еп.6
04.00 Времето, което промени света еп.2
04.25 Загадки в музея еп.20
05.10 Историята на жените в изкуството еп.1
06.10 Конспирация ли? еп.4

Неделя 20 Ноември
=================

07.00 Втората световна война. цената на империята еп.9
07.50 Гастрономическо пътешествие през историята еп.2
08.55 Времето, което промени света еп.7
09.20 Рим. империя без предел еп.3
10.25 Рим. империя без предел еп.4
11.25 Американски принцеси за милиони долари еп.1
12.25 Конспирация ли? еп.3
13.15 Конспирация ли? еп.4
14.00 В изгнание еп.3
15.00 Мускетарите еп.2
16.00 Разбойници, пирати и измамници еп.1
17.00 Разбойници, пирати и измамници еп.2
18.00 Разбойници, пирати и измамници еп.3
19.00 Американски принцеси за милиони долари еп.1
20.05 В изгнание еп.3
21.00 Мускетарите еп.2
22.00 Мускетарите еп.3
23.00 Конспирация ли? еп.4
23.50 Убийци от древността еп.2
00.50 Черни операции от далечното минало еп.3
01.40 Гражданска война 360 еп.1
02.35 Помпей. нови разкрити тайни
03.35 Пътници във времето еп.7
04.25 Загадки в музея еп.21
05.10 Още невидими убийци от Викторианската епоха
06.10 Тайните на подземния свят еп.4

45