Ще ви запознаем с програмата на Viasat History за 18.04.2016 година – 24.04.2016 година.

Понеделник 18 Април
===================

07.00 Пътници във времето 5 еп.
07.50 Големите железопътни линии на континента 6 еп.
08.55 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 1 еп.
09.30 Невъзпети герои 9 еп.
10.00 Майстори на шпионажа 2 еп.
10.50 Загадки в музея 2 еп.
11.35 Древният Египет. Живот и смърт в Долината на Царете 2 еп.
12.40 Пътници във времето 5 еп.
13.30 Гастрономическо пътешествие през историята 4 еп.
14.35 Тайните на Библията 10 еп.
15.30 Корените на Китай 1 еп.
16.25 Ловци на митове 10 еп.
17.20 Загадки в музея 2 еп.
18.10 По пътя на Ханибал 3 еп.
18.40 По пътя на Ханибал 4 еп.
19.15 Тайните на Библията 11 еп.
20.10 Майстори на шпионажа 2 еп.
21.00 Историята на Египет 1 еп.
22.05 Съкровищата на Древен Египет 1 еп.
23.00 Пътешествия от центъра на Земята 7 еп.
00.00 Втората световна война. цената на империята 11 еп.
00.50 Тихата война. битки под водата 1 еп.
01.45 Ловци на митове 11 еп.
02.35 Корените на Китай 1 еп.
03.25 Пътници във времето 5 еп.
04.15 Загадки в музея 24 еп.
05.00 Гастрономическо пътешествие през историята 4 еп.
06.00 Пътешествия от центъра на Земята 7 еп.

Вторник 19 Април
================

07.00 Пътници във времето 6 еп.
07.50 Големите железопътни линии на континента 1 еп.
08.55 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 2 еп.
09.25 Невъзпети герои 2 еп.
09.55 Тихата война. битки под водата 1 еп.
10.50 Загадки в музея 3 еп.
11.35 По пътя на Ханибал 3 еп.
12.05 По пътя на Ханибал 4 еп.
12.40 Пътници във времето 6 еп.
13.30 Гастрономическо пътешествие през историята 5 еп.
14.35 Тайните на Библията 11 еп.
15.30 Историята на Египет 1 еп.
16.35 Ловци на митове 11 еп.
17.30 Загадки в музея 3 еп.
18.20 Съкровищата на Древен Египет 1 еп.
19.15 Тайните на Библията 12 еп.
20.10 Мао Дзедун в цветове
21.00 История на християнството 5 еп.
22.00 Писмата на кралица Виктория. истинското лице на един монарх 1 еп.
23.00 Годен да управлява. как кралските заболявания променят историята 2 еп.
00.00 Викингите 2 еп.
00.50 Оръжия, променили света 6 еп.
01.40 Ловци на митове 12 еп.
02.30 Писмата на кралица Виктория. истинското лице на един монарх 1 еп.
03.30 Пътници във времето 6 еп.
04.20 Загадки в музея 25 еп.
05.05 Гастрономическо пътешествие през историята 5 еп.
06.05 Викингите 2 еп.

Сряда 20 Април
==============

07.00 Пътници във времето 7 еп.
07.50 Големите железопътни линии на континента 2 еп.
08.55 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 3 еп.
09.30 Невъзпети герои 3 еп.
10.00 Викингите 2 еп.
10.50 Загадки в музея 4 еп.
11.40 Съкровищата на Древен Египет 1 еп.
12.40 Пътници във времето 7 еп.
13.30 Гастрономическо пътешествие през историята 6 еп.
14.35 Тайните на Библията 12 еп.
15.30 Големите люти битки 4 еп.
16.25 Ловци на митове 12 еп.
17.20 Загадки в музея 4 еп.
18.10 Корените на Китай 1 еп.
19.05 Тайните на Библията 13 еп.
20.00 Невъзпети герои 8 еп.
20.30 Невъзпети герои 9 еп.
21.05 Ловци на митове 7 еп.
22.00 Средновековните мъртъвци 6 еп.
22.50 Инквизиция 4 еп.
23.40 Черни операции от далечното минало 10 еп.
00.35 Втората световна война. цената на империята 11 еп.
01.30 Ловци на митове 13 еп.
02.25 Големите люти битки 4 еп.
03.20 Пътници във времето 7 еп.
04.15 Загадки в музея 26 еп.
05.00 Гастрономическо пътешествие през историята 6 еп.
06.05 Втората световна война. цената на империята 11 еп.

Четвъртък 21 Април
==================

07.00 Пътници във времето 8 еп.
07.50 Големите железопътни линии на континента 3 еп.
08.50 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 4 еп.
09.25 Невъзпети герои 4 еп.
09.55 Ловци на митове 7 еп.
10.50 Загадки в музея 5 еп.
11.40 Корените на Китай 3 еп.
12.40 Пътници във времето 8 еп.
13.30 Невидими убийци от епохата на Тюдорите
14.35 Тайните на Библията 13 еп.
15.30 Търсачи на Библията 2 еп.
16.25 Ловци на митове 13 еп.
17.20 Загадки в музея 5 еп.
18.05 Изгубените кралици на Египет
19.05 Тайните на Библията 1 еп.
20.00 По пътя на Ханибал 3 еп.
20.30 По пътя на Ханибал 4 еп.
21.00 Гастрономическо пътешествие през историята 7 еп.
22.00 Невидими убийци от Едуардианската епоха
23.00 Писмата на кралица Виктория. истинското лице на един монарх 2 еп.
00.00 Корените на Китай 3 еп.
00.50 Невъзпети герои 8 еп.
01.20 Невъзпети герои 9 еп.
01.50 Ловци на митове 1 еп.
02.40 Търсачи на Библията 2 еп.
03.35 Пътници във времето 8 еп.
04.25 Загадки в музея 27 еп.
05.10 Невидими убийци от епохата на Тюдорите
06.10 Средновековните мъртъвци 6 еп.

Петък 22 Април
==============

07.00 Пътници във времето 9 еп.
07.50 Големите железопътни линии на континента 4 еп.
08.50 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 5 еп.
09.20 Невъзпети герои 5 еп.
09.50 Гастрономическо пътешествие през историята 7 еп.
10.50 Загадки в музея 6 еп.
11.35 Изгубените кралици на Египет
12.40 Пътници във времето 9 еп.
13.30 Невидими убийци от Викторианската епоха
14.35 Тайните на Библията 1 еп.
15.30 По пътя на Ханибал 5 еп.
16.05 По пътя на Ханибал 6 еп.
16.40 Ловци на митове 1 еп.
17.35 Загадки в музея 6 еп.
18.25 Колизеумът. цялата история 1 еп.
19.15 Тайните на Библията 2 еп.
20.10 Писмата на кралица Виктория. истинското лице на един монарх 2 еп.
21.15 Майстори на шпионажа 2 еп.
22.05 37 дни – пътят към Първата световна война 1 еп.
23.00 37 дни – пътят към Първата световна война 2 еп.
23.55 Жените, които оставиха следа в историята 3 еп.
00.45 По железопътните линии на империята на двуглавия орел 1 еп.
01.40 Ловци на митове 2 еп.
02.35 По пътя на Ханибал 5 еп.
03.05 По пътя на Ханибал 6 еп.
03.35 Пътници във времето 9 еп.
04.25 Загадки в музея 28 еп.
05.10 Невидими убийци от Викторианската епоха
06.15 По пътя на Ханибал 3 еп.

Събота 23 Април
===============

07.00 Пътници във времето 10 еп.
07.50 В търсене на изгубения свят на Александър 5 еп.
08.45 Загадки в музея 7 еп.
09.30 Времето, което промени света 4 еп.
09.55 Невъзпети герои 8 еп.
10.25 Невъзпети герои 9 еп.
11.00 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 4 еп.
11.30 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 5 еп.
12.05 Майстори на шпионажа 2 еп.
12.55 Годен да управлява. как кралските заболявания променят историята 2 еп.
14.00 Писмата на кралица Виктория. истинското лице на един монарх 2 еп.
15.00 Гастрономическо пътешествие през историята 3 еп.
16.05 Историята на Египет 1 еп.
17.10 Тайните на Библията 5 еп.
18.05 Тайните на Библията 6 еп.
19.00 37 дни – пътят към Първата световна война 2 еп.
20.00 Дългата сянка 2 еп.
20.55 Невъзпети герои 10 еп.
21.25 Невъзпети герои 11 еп.
22.00 Втората световна война. цената на империята 12 еп.
22.55 Ловци на митове 7 еп.
23.45 Инквизиция 4 еп.
00.35 Черни операции от далечното минало 10 еп.
01.30 Тихата война. битки под водата 1 еп.
02.25 Строители на замъци 3 еп.
03.20 Пътници във времето 10 еп.
04.10 Загадки в музея 29 еп.
05.00 Историята на жените в изкуството 3 еп.
06.05 Втората световна война. цената на империята 11 еп.

Неделя 24 Април
===============

07.00 Пътници във времето 11 еп.
07.50 В търсене на изгубения свят на Александър 6 еп.
08.40 Втората световна война. цената на империята 12 еп.
09.30 Невъзпети герои 10 еп.
10.05 Невъзпети герои 11 еп.
10.40 Съкровищата на Древен Египет 1 еп.
11.35 Историята на Египет 1 еп.
12.35 Забранена история 6 еп.
13.20 Забранена история 5 еп.
14.05 Специалисти по разшифроване на кодове. изгубените герои на Парк Блечли
15.00 37 дни – пътят към Първата световна война 2 еп.
15.55 Годен да управлява. как кралските заболявания променят историята 2 еп.
17.00 Писмата на кралица Виктория. истинското лице на един монарх 2 еп.
18.00 Гастрономическо пътешествие през историята 7 еп.
19.05 Невидими убийци от Едуардианската епоха
20.10 Майстори на шпионажа 3 еп.
21.00 37 дни – пътят към Първата световна война 2 еп.
22.00 37 дни – пътят към Първата световна война 3 еп.
22.55 Скрити истории. забравени снимки от Първата световна война
00.00 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 4 еп.
00.30 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 5 еп.
01.00 Втората световна война. цената на империята 12 еп.
01.55 Невъзпети герои 10 еп.
02.30 Невъзпети герои 11 еп.
03.05 Времето, което промени света 9 еп.
03.30 Пътници във времето 11 еп.
04.20 Загадки в музея 30 еп.
05.10 Майстори на шпионажа 3 еп.
06.00 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 4 еп.
06.30 Железниците през Първата световна война с Майкъл Портильо 5 еп.

54