Ще ви запознаем с програмата на Viasat Explore за 18.04.2016 година – 24.04.2016 година.

Понеделник 18 Април
===================

06.00 Брегова охрана – Аляска 12 еп.
07.15 „Призраци от автоморгата” 2 еп.
08.00 Треска за нефрит 1 еп.
08.25 Царе на дърворезбата 4 еп.
08.50 Превозвачи на къщи 10 еп.
09.15 Мащабни продажби 1 еп.
09.40 Мащабни продажби 1 еп.
10.05 Повдигане на сгради 2 еп.
10.55 Проектиране и създаване 6 еп.
11.45 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война 5 еп.
12.30 Търсачи на съкровища 6 еп.
13.15 Царе на строителството с дървен материал 3 еп.
14.00 Треска за нефрит 2 еп.
14.25 Царе на дърворезбата 5 еп.
14.50 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 2 еп.
15.50 Страхотни изобретения 1 еп.
16.15 Страхотни изобретения 2 еп.
16.45 Проектиране и създаване 7 еп.
17.35 Превозвачи на къщи 11 еп.
18.00 Мащабни продажби 2 еп.
18.25 Мащабни продажби 2 еп.
18.50 Царе на дърворезбата 6 еп.
19.15 Треска за нефрит 3 еп.
19.40 Търсачи на съкровища 7 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 4 еп.
21.10 Страхотни изобретения 29 еп.
21.35 Страхотни изобретения 30 еп.
22.00 72 опасни места за живеене 5 еп.
22.50 Търсачи на съкровища 5 еп.
23.35 Смъртоносен боец 1 еп.
00.20 Деконструкция 5 еп.

Вторник 19 Април
================

06.00 Алеята на торнадото 3 еп.
07.00 Деконструкция 10 еп.
07.20 „Призраци от автоморгата” 3 еп.
08.05 Треска за нефрит 2 еп.
08.30 Царе на дърворезбата 5 еп.
08.55 Превозвачи на къщи 11 еп.
09.20 Мащабни продажби 2 еп.
09.45 Мащабни продажби 2 еп.
10.10 Повдигане на сгради 3 еп.
11.00 Проектиране и създаване 7 еп.
11.50 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война 6 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 7 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 4 еп.
14.05 Треска за нефрит 3 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 6 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 3 еп.
15.55 Страхотни изобретения 3 еп.
16.20 Страхотни изобретения 4 еп.
16.50 Проектиране и създаване 8 еп.
17.40 Превозвачи на къщи 12 еп.
18.00 Мащабни продажби 3 еп.
18.30 Мащабни продажби 3 еп.
18.55 Царе на дърворезбата 7 еп.
19.20 Треска за нефрит 4 еп.
19.45 Търсачи на съкровища 8 еп.
20.30 Царе на строителството с дървен материал 5 еп.
21.15 Търсачи на съкровища 3 еп.
22.00 Каубои в студени води 1 еп.
22.50 По следите на торнадото 1 еп.
23.15 По следите на торнадото 2 еп.
23.45 Смъртоносен боец 2 еп.
00.30 Деконструкция 6 еп.

Сряда 20 Април
==============

06.00 Алеята на торнадото 4 еп.
07.00 Деконструкция 11 еп.
07.20 „Призраци от автоморгата” 4 еп.
08.05 Треска за нефрит 3 еп.
08.30 Царе на дърворезбата 6 еп.
08.55 Превозвачи на къщи 12 еп.
09.20 Мащабни продажби 3 еп.
09.45 Мащабни продажби 3 еп.
10.10 Повдигане на сгради 4 еп.
11.00 Проектиране и създаване 8 еп.
11.50 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война 1 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 8 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 5 еп.
14.05 Треска за нефрит 4 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 7 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 4 еп.
15.55 Страхотни изобретения 5 еп.
16.20 Страхотни изобретения 6 еп.
16.50 Проектиране и създаване 9 еп.
17.40 Превозвачи на къщи 13 еп.
18.00 Мащабни продажби 4 еп.
18.30 Мащабни продажби 4 еп.
18.55 Царе на дърворезбата 8 еп.
19.20 Треска за нефрит 5 еп.
19.45 Търсачи на съкровища 9 еп.
20.30 Царе на строителството с дървен материал 6 еп.
21.15 Треска за нефрит 7 еп.
21.35 Треска за нефрит 8 еп.
22.00 В епицентъра на петролния бум 2 еп.
22.50 Царе на дърворезбата 3 еп.
23.10 Царе на дърворезбата 4 еп.
23.35 Смъртоносен боец 3 еп.
00.20 Деконструкция 7 еп.

Четвъртък 21 Април
==================

06.00 Алеята на торнадото 5 еп.
07.00 Деконструкция 12 еп.
07.20 „Призраци от автоморгата” 5 еп.
08.05 Треска за нефрит 4 еп.
08.30 Царе на дърворезбата 7 еп.
08.55 Превозвачи на къщи 13 еп.
09.20 Мащабни продажби 4 еп.
09.45 Мащабни продажби 4 еп.
10.10 Повдигане на сгради 5 еп.
11.00 Проектиране и създаване 9 еп.
11.50 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война 2 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 9 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 6 еп.
14.05 Треска за нефрит 5 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 8 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 5 еп.
15.55 Страхотни изобретения 7 еп.
16.20 Страхотни изобретения 8 еп.
16.50 Проектиране и създаване 10 еп.
17.40 Превозвачи на къщи 1 еп.
18.00 Мащабни продажби 5 еп.
18.30 Мащабни продажби 5 еп.
18.55 Царе на дърворезбата 9 еп.
19.20 Треска за нефрит 6 еп.
19.45 Търсачи на съкровища 10 еп.
20.30 Царе на строителството с дървен материал 7 еп.
21.15 Каубои в студени води 1 еп.
22.00 Царе на строителството с дървен материал 6 еп.
22.50 Спасение за нашия бизнес 3 еп.
23.35 Смъртоносен боец 4 еп.
00.20 Деконструкция 8 еп.

Петък 22 Април
==============

06.00 Алеята на торнадото 6 еп.
07.00 Деконструкция 13 еп.
07.20 „Призраци от автоморгата” 6 еп.
08.05 Треска за нефрит 5 еп.
08.30 Царе на дърворезбата 8 еп.
08.55 Превозвачи на къщи 1 еп.
09.20 Мащабни продажби 5 еп.
09.45 Мащабни продажби 5 еп.
10.10 Повдигане на сгради 6 еп.
11.00 Проектиране и създаване 10 еп.
11.50 Разследване на самолетни катастрофи от времето на Втората световна война 3 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 10 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 7 еп.
14.05 Треска за нефрит 6 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 9 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 1 еп.
15.55 Страхотни изобретения 9 еп.
16.20 Страхотни изобретения 10 еп.
16.50 Проектиране и създаване 1 еп.
17.40 Превозвачи на къщи 2 еп.
18.00 Мащабни продажби 6 еп.
18.30 Мащабни продажби 6 еп.
18.55 Царе на дърворезбата 10 еп.
19.20 Треска за нефрит 7 еп.
19.45 Търсачи на съкровища 11 еп.
20.30 Царе на строителството с дървен материал 8 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 3 еп.
22.00 По следите на торнадото 3 еп.
22.25 По следите на торнадото 4 еп.
22.50 Повдигане на сгради 4 еп.
23.40 Смъртоносен боец 5 еп.
00.25 Деконструкция 9 еп.

Събота 23 Април
===============

06.00 Алеята на торнадото 7 еп.
07.00 Страхотни изобретения 25 еп.
07.25 Страхотни изобретения 26 еп.
07.55 Страхотни изобретения 27 еп.
08.20 Страхотни изобретения 28 еп.
08.45 Страхотни изобретения 29 еп.
09.15 Мащабни продажби 12 еп.
09.35 Мащабни продажби 13 еп.
10.00 Мащабни продажби 1 еп.
10.25 Мащабни продажби 2 еп.
10.45 Мащабни продажби 3 еп.
11.10 Мащабни продажби 3 еп.
11.35 Голяма гневна риба 7 еп.
12.20 Превозвачи на къщи 9 еп.
12.40 Превозвачи на къщи 10 еп.
13.10 Превозвачи на къщи 11 еп.
13.30 Превозвачи на къщи 12 еп.
14.00 Царе на дърворезбата 7 еп.
14.20 Царе на дърворезбата 8 еп.
14.50 Царе на дърворезбата 9 еп.
15.10 Царе на дърворезбата 10 еп.
15.40 Повдигане на сгради 4 еп.
16.25 Повдигане на сгради 5 еп.
17.10 Повдигане на сгради 6 еп.
17.55 72 опасни места за живеене 1 еп.
18.45 72 опасни места за живеене 2 еп.
19.35 72 опасни места за живеене 3 еп.
20.25 Каубои в студени води 1 еп.
21.15 В епицентъра на петролния бум 6 еп.
22.00 Търсачи на съкровища 5 еп.
22.45 Царе на строителството с дървен материал 6 еп.
23.30 72 опасни места за живеене 5 еп.
00.20 Треска за нефрит 7 еп.

Неделя 24 Април
===============

06.00 Брегова охрана – Аляска 13 еп.
07.00 Треска за нефрит 5 еп.
07.25 Треска за нефрит 6 еп.
07.50 Треска за нефрит 7 еп.
08.15 Треска за нефрит 8 еп.
08.40 В епицентъра на петролния бум 2 еп.
09.30 Голяма гневна риба 7 еп.
10.15 „Призраци от автоморгата” 3 еп.
11.00 Царе на строителството с дървен материал 13 еп.
11.45 Царе на строителството с дървен материал 14 еп.
12.30 Каубои в студени води 1 еп.
13.20 Търсачи на съкровища 5 еп.
14.05 Търсачи на съкровища 6 еп.
14.50 Търсачи на съкровища 7 еп.
15.35 Страхотни изобретения 13 еп.
16.00 Страхотни изобретения 14 еп.
16.25 Страхотни изобретения 15 еп.
16.55 Страхотни изобретения 29 еп.
17.20 Страхотни изобретения 30 еп.
17.45 Царе на строителството с дървен материал 7 еп.
18.35 Най-натоварената железопътна линия в света 1 еп.
19.35 72 опасни места за живеене 5 еп.
20.25 Треска за нефрит 7 еп.
20.45 Треска за нефрит 8 еп.
21.10 Царе на дърворезбата 3 еп.
21.30 Царе на дърворезбата 4 еп.
22.00 По следите на торнадото 3 еп.
22.20 По следите на торнадото 4 еп.
22.45 Каубои в студени води 1 еп.
23.35 Проектиране и създаване 4 еп.
00.30 Треска за нефрит 8 еп.

41