Ще ви запознаем с програмата на Viasat Nature CEE за 18.04.2016 година – 24.04.2016 година.

Понеделник 18 Април
===================

06.10 Зооспасители 24/7 5 еп.
07.00 „Харнас” – убежище за диви животни 11 еп.
07.50 Ветеринарна клиника за дребни животни 1 еп.
08.15 Патрулиращи кучета 9 еп.
08.40 Патрулиращи кучета 10 еп.
09.05 Разходка по света 1 еп.
10.00 Светът на дивата природа 5 еп.
10.30 Светът на дивата природа 6 еп.
11.00 Замръзнала планета 1 еп.
11.55 Патрулиращи кучета 1 еп.
12.20 Патрулиращи кучета 2 еп.
12.45 Зоопаркът 1 еп.
13.35 Светът на дивата природа 7 еп.
14.05 Светът на дивата природа 8 еп.
14.40 Дивата природа на Нова Зеландия 1 еп.
15.30 Зооспасители 24/7 6 еп.
16.20 Зоопаркът 2 еп.
17.10 Ветеринарна клиника за дребни животни 3 еп.
17.35 Замръзнала планета 2 еп.
18.25 Дива обсебеност 1 еп.
19.15 Дивата природа на Нова Зеландия 2 еп.
20.05 Операция “Сибирски тигър” 1 еп.
21.00 Скрити царства 1 еп.
21.55 Планински горили 3 еп.
22.50 Удивителни животни 9 еп.
23.15 Удивителни животни 10 еп.
23.40 Замръзнала планета 3 еп.
00.30 Зооспасители 24/7 6 еп.
01.20 Планински горили 3 еп.
02.15 Дива обсебеност 1 еп.
03.05 Патрулиращи кучета 1 еп.
03.30 Патрулиращи кучета 2 еп.
03.55 Зоопаркът 2 еп.
04.45 Ветеринарна клиника за дребни животни 1 еп.
05.10 „Харнас” – убежище за диви животни 11 еп.

Вторник 19 Април
================

06.05 Зооспасители 24/7 6 еп.
06.55 „Харнас” – убежище за диви животни 12 еп.
07.45 Ветеринарна клиника за дребни животни 2 еп.
08.10 Патрулиращи кучета 1 еп.
08.35 Патрулиращи кучета 2 еп.
09.00 Дивата природа на Нова Зеландия 1 еп.
09.50 Светът на дивата природа 7 еп.
10.20 Светът на дивата природа 8 еп.
10.55 Замръзнала планета 2 еп.
11.50 Патрулиращи кучета 3 еп.
12.15 Патрулиращи кучета 4 еп.
12.40 Зоопаркът 2 еп.
13.30 Дива обсебеност 1 еп.
14.16 Ветеринарна клиника за дребни животни 3 еп.
14.40 Дивата природа на Нова Зеландия 2 еп.
15.30 Зооспасители 24/7 7 еп.
16.20 Зоопаркът 3 еп.
17.10 Ветеринарна клиника за дребни животни 4 еп.
17.35 Замръзнала планета 3 еп.
18.25 Дива обсебеност 2 еп.
19.15 Дивата природа на Нова Зеландия 3 еп.
20.05 Скрити царства 1 еп.
21.00 Вулканични одисеи 3 еп.
21.25 Вулканични одисеи 4 еп.
21.55 Йелоустоун 3 еп.
22.45 Ветеринар – специалист по бионика 3 еп.
23.15 Ветеринар – специалист по бионика 4 еп.
23.45 Замръзнала планета 4 еп.
00.35 Зооспасители 24/7 7 еп.
01.25 Йелоустоун 3 еп.
02.15 Дива обсебеност 2 еп.
03.05 Патрулиращи кучета 3 еп.
03.30 Патрулиращи кучета 4 еп.
03.55 Зоопаркът 3 еп.
04.45 Ветеринарна клиника за дребни животни 2 еп.
05.10 „Харнас” – убежище за диви животни 12 еп.

Сряда 20 Април
==============

06.00 Зооспасители 24/7 7 еп.
06.50 „Харнас” – убежище за диви животни 13 еп.
07.40 Ветеринарна клиника за дребни животни 3 еп.
08.05 Патрулиращи кучета 3 еп.
08.30 Патрулиращи кучета 4 еп.
08.55 Дивата природа на Нова Зеландия 2 еп.
09.45 Дива обсебеност 1 еп.
10.35 Ветеринарна клиника за дребни животни 3 еп.
11.00 Замръзнала планета 3 еп.
11.50 Патрулиращи кучета 5 еп.
12.15 Патрулиращи кучета 6 еп.
12.40 Зоопаркът 3 еп.
13.30 Дива обсебеност 2 еп.
14.16 Ветеринарна клиника за дребни животни 4 еп.
14.40 Дивата природа на Нова Зеландия 3 еп.
15.30 Зооспасители 24/7 8 еп.
17.10 Ветеринарна клиника за дребни животни 5 еп.
17.35 Замръзнала планета 4 еп.
18.25 Дива обсебеност 3 еп.
19.15 Дивата природа на Нова Зеландия 4 еп.
20.05 Вулканични одисеи 3 еп.
20.30 Вулканични одисеи 4 еп.
21.00 Операция “Сибирски тигър” 2 еп.
21.55 Подводни райски градини 5 еп.
22.25 Подводни райски градини 6 еп.
22.55 Скрити царства 1 еп.
23.50 Замръзнала планета 5 еп.
00.40 Зооспасители 24/7 8 еп.
01.30 Подводни райски градини 5 еп.
02.00 Подводни райски градини 6 еп.
02.30 Дива обсебеност 3 еп.
03.20 Патрулиращи кучета 5 еп.
03.45 Патрулиращи кучета 6 еп.
04.10 Зоопаркът 1 еп.
05.00 „Харнас” – убежище за диви животни 13 еп.

Четвъртък 21 Април
==================

06.00 Зооспасители 24/7 8 еп.
06.50 „Харнас” – убежище за диви животни 14 еп.
07.40 Ветеринарна клиника за дребни животни 4 еп.
08.05 Патрулиращи кучета 5 еп.
08.30 Патрулиращи кучета 6 еп.
08.55 Дивата природа на Нова Зеландия 3 еп.
09.45 Дива обсебеност 2 еп.
10.35 Ветеринарна клиника за дребни животни 4 еп.
11.00 Замръзнала планета 4 еп.
11.50 Патрулиращи кучета 7 еп.
12.15 Патрулиращи кучета 8 еп.
12.40 Зоопаркът 1 еп.
13.30 Дива обсебеност 3 еп.
14.16 Ветеринарна клиника за дребни животни 5 еп.
14.40 Дивата природа на Нова Зеландия 4 еп.
15.30 Зооспасители 24/7 9 еп.
16.20 Зоопаркът 2 еп.
17.10 Ветеринарна клиника за дребни животни 6 еп.
17.35 Замръзнала планета 5 еп.
18.25 Замръзнала планета 4 еп.
19.15 Дивата природа на Нова Зеландия 5 еп.
20.05 Дивата природа с Крис Хъмфри 5 еп.
20.30 Дивата природа с Крис Хъмфри 6 еп.
21.00 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
21.30 Ветеринар – специалист по бионика 6 еп.
22.00 Гигантите на природата отвътре 5 еп.
22.50 Вулканични одисеи 3 еп.
23.15 Вулканични одисеи 4 еп.
23.45 Замръзнала планета 6 еп.
00.40 Зооспасители 24/7 9 еп.
01.30 Гигантите на природата отвътре 5 еп.
02.25 Дива обсебеност 4 еп.
03.15 Патрулиращи кучета 7 еп.
03.40 Патрулиращи кучета 8 еп.
04.05 Зоопаркът 2 еп.
05.00 „Харнас” – убежище за диви животни 14 еп.

Петък 22 Април
==============

06.00 Зооспасители 24/7 9 еп.
06.50 „Харнас” – убежище за диви животни 15 еп.
07.40 Ветеринарна клиника за дребни животни 5 еп.
08.05 Патрулиращи кучета 7 еп.
08.30 Патрулиращи кучета 8 еп.
08.55 Дивата природа на Нова Зеландия 4 еп.
09.45 Дива обсебеност 3 еп.
10.35 Ветеринарна клиника за дребни животни 5 еп.
11.00 Замръзнала планета 5 еп.
11.50 Патрулиращи кучета 10 еп.
12.00 Зоопаркът 2 еп.
12.15 Патрулиращи кучета 11 еп.
13.30 Дива обсебеност 4 еп.
14.15 Ветеринарна клиника за дребни животни 6 еп.
14.40 Дивата природа на Нова Зеландия 5 еп.
15.30 Зооспасители 24/7 10 еп.
16.20 Зоопаркът 3 еп.
17.10 Ветеринарна клиника за дребни животни 7 еп.
17.35 Замръзнала планета 6 еп.
18.25 Дива обсебеност 5 еп.
19.15 Дивата природа на Нова Зеландия 6 еп.
20.00 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
20.30 Ветеринар – специалист по бионика 6 еп.
21.00 Фатално привличане, сезон 1 1 еп.
21.50 Гигантите на природата отвътре 6 еп.
22.55 Операция “Сибирски тигър” 2 еп.
23.50 Замръзнала планета 1 еп.
00.40 Зооспасители 24/7 10 еп.
01.30 Гигантите на природата отвътре 6 еп.
02.30 Дива обсебеност 5 еп.
03.20 Патрулиращи кучета 10 еп.
03.45 Патрулиращи кучета 11 еп.
04.10 Зоопаркът 3 еп.
05.00 „Харнас” – убежище за диви животни 15 еп.

Събота 23 Април
===============

06.05 „Харнас” – убежище за диви животни 13 еп.
07.00 Ветеринарна клиника за дребни животни 2 еп.
07.25 Ветеринарна клиника за дребни животни 3 еп.
07.50 Зоопаркът 2 еп.
08.40 Зоопаркът 3 еп.
09.30 Дива обсебеност 1 еп.
10.20 Дива обсебеност 1 еп.
11.10 Дива обсебеност 2 еп.
12.00 Патрулиращи кучета 1 еп.
12.25 Патрулиращи кучета 2 еп.
12.50 Патрулиращи кучета 3 еп.
13.15 Патрулиращи кучета 4 еп.
13.40 Патрулиращи кучета 5 еп.
14.05 Дива обсебеност 2 еп.
14.55 Планински горили 3 еп.
15.50 Йелоустоун 3 еп.
16.45 Подводни райски градини 5 еп.
17.15 Подводни райски градини 6 еп.
17.45 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
18.20 Операция “Сибирски тигър” 2 еп.
19.15 Скрити царства 1 еп.
20.10 Вулканични одисеи 3 еп.
20.35 Вулканични одисеи 4 еп.
21.05 Планински горили 3 еп.
22.00 Йелоустоун 3 еп.
22.55 Гигантите на природата отвътре 5 еп.
23.45 Фатално привличане, сезон 1 1 еп.
00.35 Дива обсебеност 2 еп.
01.25 Дива обсебеност 3 еп.
02.15 Ветеринарна клиника за дребни животни 6 еп.
02.40 „Харнас” – убежище за диви животни 12 еп.
03.30 „Харнас” – убежище за диви животни 13 еп.
04.20 Зооспасители 24/7 6 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 7 еп.

Неделя 24 Април
===============

06.00 „Харнас” – убежище за диви животни 12 еп.
06.55 Ветеринарна клиника за дребни животни 4 еп.
07.20 Ветеринарна клиника за дребни животни 5 еп.
07.45 Замръзнала планета 1 еп.
08.35 Замръзнала планета 2 еп.
09.25 Замръзнала планета 3 еп.
10.00 Замръзнала планета 4 еп.
11.10 Замръзнала планета 5 еп.
12.00 Замръзнала планета 6 еп.
12.50 Патрулиращи кучета 6 еп.
13.15 Патрулиращи кучета 7 еп.
13.40 Патрулиращи кучета 8 еп.
14.05 Дива обсебеност 4 еп.
14.55 Дивата природа на Нова Зеландия 2 еп.
15.45 Дивата природа на Нова Зеландия 3 еп.
16.30 Дивата природа на Нова Зеландия 4 еп.
17.20 Дивата природа с Крис Хъмфри 5 еп.
17.50 Дивата природа с Крис Хъмфри 6 еп.
18.20 Скрити царства 1 еп.
19.15 Галапагос 1 еп.
20.10 Галапагос 1 еп.
21.05 Галапагос 2 еп.
22.00 Галапагос 4 еп.
22.55 Гигантите на природата отвътре 6 еп.
00.00 Подводни райски градини 5 еп.
00.30 Дивата природа на Нова Зеландия 4 еп.
01.15 Дивата природа на Нова Зеландия 5 еп.
02.05 Ветеринарна клиника за дребни животни 7 еп.
02.35 „Харнас” – убежище за диви животни 14 еп.
03.25 „Харнас” – убежище за диви животни 15 еп.
04.20 Зооспасители 24/7 8 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 9 еп.

34