Ще ви запознаем с програмата на BiT за 11.04.2016 година – 17.04.2016 година.

ПОНЕДЕЛНИК 11.04.16

06.30 “Просто Диков”, авторско предаване на Сашо Диков, (п)

09.30 “Аз уча английски” с Николая, 6-ти сезон, премиера

10.00 “Отвъд границите на село Плъстина“ док. филм на Би Ай Ти

10.30 “Три цвята: Синьо“, игрален филм, Франция

12.00 Би Ай Ти интервю

12.30 Кратки новини

12.35 “Три цвята: Бяло“, игрален филм, Франция

14.00 “Куфар” док.филм на Би Ай Ти

14.30 еМисия България LIVE

18.00 Би Ай Ти интервю

18.30 “Прозорецът”, коментарно предаване с Явор Стаматов и Емилия Милчева

19.30 Новините с Ралица Василева LIVE

20.00 “Макондо”, драма, Австрия, 2014, режисьор: Судабех Мортезаи; в ролите: Рамазан Минкаилов, Аслан Елбиев, Кхеда Газиева, Аскхаб Умаев, Роза Минкаилова и др.

21.30 “Майсторски клас” (п)

22.30 Новините с Ралица Василева (п)

23.00 еМисия България (п)

01.00 Новини с Петя Кертикова LIVE

01.30 “Три цвята: Синьо“, игрален филм, Франция

03.00 “Прозорецът”, коментарно предаване с Явор Стаматов и Емилия Милчева (п)

04.00 “Макондо”, драма, Австрия, 2014, режисьор: Судабех Мортезаи; в ролите: Рамазан Минкаилов, Аслан Елбиев, Кхеда Газиева, Аскхаб Умаев, Роза Минкаилова и др.

05.40 Би Ай Ти интервю

06.00 Новини с Петя Кертикова (п)

ВТОРНИК 12.04.16

06.30 еМисия България (п)

09.00 “Аз уча английски” с Николая, 6-ти сезон, премиера

09.30 “Прозорецът”, коментарно предаване с Явор Стаматов и Емилия Милчева (п)

10.30 “Три цвята: Бяло“, игрален филм, Франция

12.00 Би Ай Ти интервю

12.30 Кратки Новини

12.35 “Три цвята: Червено“, игрален филм, Франция

14.10 “Долно Осеново” док. филм на Би Ай Ти

14.30 еМисия България LIVE

18.00 Би Ай Ти интервю

18.30 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков

19.30 Новините с Ралица Василева LIVE

20.00 “Хиляди пъти лека нощ”, Норвегия, Ирландия, Швеция; режисьор: Ерик Попe; в ролите: Жулиет Бинош, Николай Костър-Уалдау, Мария Дойл Кенеди, Лари Мълън-син, Мирей Дарк, Мадс Оусдал

22.00 Би Ай Ти интервю

22.30 Новините с Ралица Василева (п)

23.00 еМисия България (п)

01.00 Новини с Петя Кертикова LIVE

01.30 “Три цвята: Бяло“, игрален филм, Франция

03.00 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков (п)

04.00 “Хиляди пъти лека нощ”, Норвегия, Ирландия, Швеция; режисьор: Ерик Попe; в ролите: Жулиет Бинош, Николай Костър-Уалдау, Мария Дойл Кенеди, Лари Мълън-син, Мирей Дарк, Мадс Оусдал

06.00 Новини с Петя Кертикова (п)

СРЯДА 13.04.16

06.30 еМисия България (п)

09.00 “Аз уча английски” с Николая, 6-ти сезон, премиера

09.30 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков (п)

10.30 “Три цвята: Червено“, игрален филм, Франция

12.00 Би Ай Ти интервю

12.30 Кратки новини

12.35 “Ив Сен Лоран”, игрален филм, Франция

14.15 Би Ай Ти интервю

14.30 еМисия България LIVE

18.00 Би Ай Ти интервю

18.30 “КултурНо”, предаване на BiT с водещ Кремена Николова

19.30 Новините с Ралица Василева LIVE

20.00 „Пътят на Халима“, драма, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения; режисьор: Арсен Антон Остоич; в ролите: Алма Прица, Олга Пакалович, Мийо Юришич, Изудин Байрович и др.

21.40 “Молитва” док.филм на Би Ай Ти

22.00 Би Ай Ти интервю с водещ Силвия Великова

22.30 Новините с Ралица Василева (п)

23.00 еМисия България (п)

01.00 Новини с Петя Кертикова LIVE

01.30 “Три цвята: Червено“, игрален филм, Франция

03.00 “КултурНо”, предаване на BiT с водещ Кремена Николова, (п)

04.00 „Пътят на Халима“, драма, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения; режисьор: Арсен Антон Остоич; в ролите: Алма Прица, Олга Пакалович, Мийо Юришич, Изудин Байрович и др.

05.40 Избрано от репортерите на Би Ай Ти

06.00 Новини с Петя Кертикова (п)

ЧЕТВЪРТЪК 14.04.16

06.30 еМисия България (п)

09.00 “Аз уча английски” с Николая, 6-ти сезон, премиера

09.30 “КултурНо”, предаване на BiT с водещ Кремена Николова (п)

10.30 “Ив Сен Лоран”, игрален филм, Франция

12.15 Би Ай Ти интервю

12.30 Кратки новини

12.35 “Петролотърсачки”, игрален филм, Франция

14.10 Избрано от репортерите на Би Ай Ти

14.30 еМисия България LIVE

18.00 “Кариера в Америка”, премиера

18.10 Би Ай Ти интервю

18.30 “Минало (не)свършено” авторско предаване на режисьора Евгений Михайлов

19.30 Новините с Ралица Василева LIVE

20.00 “Раздяла”, драма, Иран, 2011; режисьор: Асгар Фархади; в ролите: Пейман Моади, Шабаб Хосеини, Сарех Баят, Сарина Фархади, Лейла Хатами

22.00 “Куфар” док. филм на Би Ай Ти

22.30 Новините с Ралица Василева (п)

23.00 еМисия България (п)

01.00 Новини с Петя Кертикова LIVE

01.30 “Ив Сен Лоран”, игрален филм, Франция

03.10 “Минало (не)свършено” с Евгений Михайлов (п)

04.10 “Раздяла”, драма, Иран, 2011; режисьор: Асгар Фархади; в ролите: Пейман Моади, Шабаб Хосеини, Сарех Баят, Сарина Фархади, Лейла Хатами

06.00 Новини с Петя Кертикова (п)

ПЕТЪК 15.04.16

06.30 еМисия България (п)

09.00 “Аз уча английски” с Николая, 6-ти сезон, премиера

09.30 “Минало (не)свършено” с Евгений Михайлов (п)

10.30 “Петролотърсачки”, игрален филм, Франция

12.00 Би Ай Ти интервю

12.30 Новини

12.35 “Три цвята: Синьо“, игрален филм, Франция

14.10 Избрано от репортерите на Би Ай Ти

14.30 еМисия България LIVE

18.00 Би Ай Ти интервю

18.30 “Майсторски клас”, токшоу на Би Ай Ти (п)

19.30 Новините с Ралица Василева LIVE

20.00 „Червеният камион“, комедия, Сърбия и Черна Гора, 2004; режисьор: Сърджан Колевич; в ролите: Александра Балмазович, Сърджан Тодорович, Богдан Диклич и др.

21.40 Избрано от репортерите на Би Ай Ти

22.00 Би Ай Ти интервю с водещ Полина Паунова

22.30 Новините с Ралица Василева (п)

23.00 еМисия България (п)

01.00 Новини с Петя Кертикова LIVE

01.30 “Петролотърсачки”, игрален филм, Франция

03.00 Избрано от репортерите на Би Ай Ти

03.30 Би Ай Ти интервю с водещ Полина Паунова

04.00 „Червеният камион“, комедия, Сърбия и Черна Гора, 2004; режисьор: Сърджан Колевич; в ролите: Александра Балмазович, Сърджан Тодорович, Богдан Диклич и др.

05.45 Избрано от репортерите на Би Ай Ти

06.00 Новини с Петя Кертикова, (п)

СЪБОТА 16.04.16

06.30 еМисия България (п)

09.30 “Аз уча английски” с Николая, 6-ти сезон, (п)

10.30 “Куфар” док. филм на Би Ай Ти

11.00 “Три цвята: Синьо“, игрален филм, Франция

12.30 Би Ай Ти интервю с водещ Силвия Великова

13.00 „Пътят на Халима“, драма, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения; режисьор: Арсен Антон Остоич; в ролите: Алма Прица, Олга Пакалович, Мийо Юришич и др.

14.40 “Молитва” док.филм на Би Ай Ти

15.00 “Аз уча английски” с Николая, 6-ти сезон, (п)

15.30 “Ив Сен Лоран”, игрален филм, Франция

17.15 Би Ай Ти интервю

17.30 “Майсторски клас”, токшоу на BIT

18.30 “Културно”, предаване за култура (п)

19.30 Уикенд новини с Жени Цанев LIVE

20.00 Кино Европа: “Епизод от живота на събирача на желязо”, Босна и Херцеговина, 2013, сценарист и режисьор: Данис Танович, в ролите: Сенада Алиманович, Назиф Муич, Сандра и Шемса Муич и др.

21.30 “Епизод” (п)

22.30 „Пътят на Халима“, драма, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения; режисьор: Арсен Антон Остоич; в ролите: Алма Прица, Олга Пакалович, Мийо Юришич и др.

00.00 “Три цвята: Синьо“, игрален филм, Франция

01.30 “Аз уча английски” с Николая нов сезон (п)

02.00 “Прозорецът”, коментарно предаване с Петко Георгиев и Явор Стаматов (п)

03.00 “КултурНо”, предаване за култура (п)

04.00 Кино Европа: “Епизод от живота на събирача на желязо”, Босна и Херцеговина, 2013, сценарист и режисьор: Данис Танович, в ролите: Сенада Алиманович, Назиф Муич, Сандра и Шемса Муич и др.

05.30 Би Ай Ти интервю

06.00 Уикенд новини с Жени Цанев (п)

НЕДЕЛЯ 17.04.16

06.30 “Аз уча английски” с Николая, 6-ти сезон (п)

07.30 “Петролотърсачки”, игрален филм, Франция

09.00 “Молитва” док.филм на Би Ай Ти

09.30 “Три цвята: Бяло“, игрален филм, Франция

11.00 “Три цвята: Червено“, игрален филм, Франция

12.30 Би Ай Ти интервю с водещ Полина Паунова

13.00 “Минало (не)свършено” с Евгений Михайлов

14.00 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков (п)

15.00 “Аз уча английски” с Николая, 6-ти сезон (п)

16.00 Избрано от репортерите на Би Ай Ти

16.30 “Хиляди пъти лека нощ”, Норвегия, Ирландия, Швеция; режисьор: Ерик Попe; в ролите: Жулиет Бинош, Николай Костър-Уалдау, Мария Дойл Кенеди, Лари Мълън-син, Мирей Дарк, Мадс Оусдал 1ч51мин

18.30 “Просто Диков”, авторско предаване на Сашо Диков

19.30 Уикенд новини с Жени Цанев LIVE

20.00 “Просто Диков”, авторско предаване на Сашо Диков

22.00 “Изпепелени от слънцето”, Русия, Франция; режисьор: Никита Михалков; в ролите: Олег Меншиков, Никита Михалков, Ингеборга Дапкунайте, Надежда Михайлова, Нина Архипова

00.30 “Аз уча английски” с Николая нов сезон (п)

01.30 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков, (п)

02.30 “Молитва” док.филм на Би Ай Ти

03.00 “Минало (не)свършено” с Евгений Михайлов, (п)

04.00 “Изпепелени от слънцето”, Русия, Франция; режисьор: Никита Михалков; в ролите: Олег Меншиков, Никита Михалков, Ингеборга Дапкунайте, Надежда Михайлова, Нина Архипова

06.30 Уикенд новини с Жени Цанев (п)