Ще ви запознаем с програмата на BiT за 21.03.2016 година – 27.03.2016 година.

ПОНЕДЕЛНИК 21.03.16

06.00 “Просто Диков”, авторско предаване на Сашо Диков, (п)
09.30 “Аз уча английски” с Николая 6-ти сезон, премиера
10.00 “Златната надежда”, док. филм на Би Ай Ти
10.30 “Дубльорът”, игрален филм, Франция
12.30 Кратки новини
12.35 “Вие сте голям красавец”, игрален филм, Франция
14.10 Би Ай Ти интервю
14.30 еМисия България LIVE
18.00 Би Ай Ти интервю
18.30 “Прозорецът”, коментарно предаване с Петко Георгиев и Явор Стаматов
19.30 Новините с Ралица Василева LIVE
20.00 “Изпепелени от слънцето”, Русия, Франция
22.30 Новините с Ралица Василева (п)
23.00 еМисия България (п)
01.00 Новини с Петя Кертикова LIVE
01.30 “Дубльорът”, игрален филм, Франция
03.00 “Прозорецът”, коментарно предаване с Петко Георгиев и Явор Стаматов (п)
04.00 “Изпепелени от слънцето”, Русия, Франция
06.30 Новини с Петя Кертикова (п)

ВТОРНИК 22.03.16

07.00 еМисия България (п)
09.00 “Аз уча английски” с Николая 6-ти сезон, премиера
09.30 “Прозорецът”, коментарно предаване с Петко Георгиев и Явор Стаматов (п)
10.30 “Вие сте голям красавец”, игрален филм, Франция
12.10 Избрано от репортерите на Би Ай Ти
12.30 Кратки Новини
12.35 “Парижки лудории”, игрален филм, Франция
14.10 Избрано от репортерите на Би Ай Ти
14.30 еМисия България LIVE
18.00 Би Ай Ти интервю
18.30 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков
19.30 Новините с Ралица Василева LIVE
20.00 “Сибирският бръснар”, игрален филм, Франция, Русия, Италия, Чехия
23.00 Новините с Ралица Василева (п)
23.30 еМисия България (п)
01.00 Новини с Петя Кертикова LIVE
01.30 “Вие сте голям красавец”, игрален филм, Франция
03.00 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков (п)
04.00 “Сибирският бръснар”, игрален филм, Франция, Русия, Италия, Чехия
07.00 Новини с Петя Кертикова (п)

СРЯДА 23.03.16

07.30 еМисия България (п)
09.00 “Аз уча английски” с Николая 6-ти сезон, премиера
09.30 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков (п)
10.30 “Парижки лудории”, игрален филм, Франция
12.05 Би Ай Ти интервю
12.15 Кратки новини
12.20 “Петролотърсачките”, игрален филм, Франция
14.00 “Бех роден за разбойник” док. филм за Христо Оббов, режисьор Георги Данаилов
14.30 еМисия България LIVE
18.00 Би Ай Ти интервю
18.30 “КултурНо”, предаване на BiT с водещ Кремена Николова
19.30 Новините с Ралица Василева LIVE
20.00 “12”, игрален филм Русия
22.30 Новините с Ралица Василева (п)
23.00 еМисия България (п)
01.00 Новини с Петя Кертикова LIVE
01.30 “Парижки лудории”, игрален филм, Франция
03.00 “Майсторски клас”, токшоу на Би Ай Ти (п)
04.00 “12”, игрален филм Русия
06.30 Новини с Петя Кертикова (п)

ЧЕТВЪРТЪК 24.03.16

07.00 еМисия България (п)
09.00 “Аз уча английски” с Николая 6-ти сезон, премиера
09.30 “КултурНо”, предаване на BiT с водещ Кремена Николова (п)
10.30 “Петролотърсачките”, игрален филм, Франция
12.00 Би Ай Ти интервю
12.30 Кратки новини
12.35 “Изтръпнал”, игрален филм САЩ
14.10 Би Ай Ти интервю
14.30 еМисия България LIVE
18.00 “Кариера в Америка”, премиера
18.10 Би Ай Ти интервю
18.30 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков (п)
19.30 Новините с Ралица Василева LIVE
20.00 “Анна: от 6 до 18”, игрален филм
21.40 Би Ай Ти интервю
22.00 “Минало несвършено” с Евгений Михайлов
22.30 Новините с Ралица Василева (п)
23.00 еМисия България (п)
01.00 Новини с Петя Кертикова LIVE
01.30 “Петролотърсачките”, игрален филм, Франция 1ч30мин
03.00 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков (п)
04.00 “Анна: от 6 до 18”, игрален филм
05.40 Би Ай Ти интервю
06.00 Новини с Петя Кертикова (п)

ПЕТЪК 25.03.16

06.30 еМисия България (п)
09.00 “Аз уча английски” с Николая 6-ти сезон, премиера
09.30 “Майсторски клас”, токшоу на Би Ай Ти (п)
10.30 “Изтръпнал”, игрален филм САЩ
12.00 “Кариера в Америка”, (п)
12.15 Би Ай Ти интервю
12.30 Кратки новини
12.35 “Дубльорът”, игрален филм, Франция
14.00 “Човекът с голямо сърце” док. филм на Би Ай Ти
14.30 еМисия България LIVE
18.00 Би Ай Ти интервю
18.30 “Майсторски клас”, токшоу на Би Ай Ти (п)
19.30 Новините с Ралица Василева LIVE
20.00 “От битки изтощен”, Драма, Франция, 2014, Режисьор : Оливие Паншо, В ролите:: Чеки Карио, Джалил Леспер
21.30 “Пътят на желанието” док. филм на Би Ай Ти
22.00 Би Ай Ти интервю с водещ Полина Паунова
22.30 Новините с Ралица Василева (п)
23.00 еМисия България (п)
01.00 Новини с Петя Кертикова LIVE
01.30 “Изтръпнал”, игрален филм САЩ
03.00 “Майсторски клас”, токшоу на Би Ай Ти (п)
04.00 “От битки изтощен”, Драма, Франция, 2014, Режисьор : Оливие Паншо, В ролите:: Чеки Карио, Джалил Леспер
05.30 “Аз уча английски” с Николая 6-ти сезон, (п)
06.00 Новини с Петя Кертикова, (п)

СЪБОТА 26.03.16

06.30 еМисия България (п)
09.30 “Аз уча английски” с Николая 6-ти сезон (п)
10.30 “Пътят на желанието” док. филм на Би Ай Ти
11.00 “Вие сте голям красавец”, игрален филм, Франция
12.30 Би Ай Ти интервю с водещ Силвия Великова
13.00 “Изпепелени от слънцето”, Русия, Франция
15.30 “Аз уча английски” с Николая нов сезон (п)
16.00 “Петролотърсачките”, игрален филм, Франция
17.30 “Майсторски клас”, токшоу на BIT
18.30 “Културно”, предаване за култура (п)
19.30 Уикенд новини с Жени Цанев LIVE
20.00 Кино Европа: “Епизод от живота на събирача на желязо”, Босна и Херцеговина, 2013, сценарист и режисьор: Данис Танович, в ролите: Сенада Алиманович, Назиф Муич, Сандра и Шемса Муич и др.
21.15 “Кариера в Америка”, (п)
21.30 “Дубльорът”, игрален филм, Франция
23.00 “12”, игрален филм Русия
01.30 “Аз уча английски” с Николая нов сезон (п)
02.00 “Прозорецът”, коментарно предаване с Петко Георгиев и Явор Стаматов (п)
04.00 Кино Европа: “Епизод от живота на събирача на желязо”, Босна и Херцеговина, 2013, сценарист и режисьор: Данис Танович, в ролите: Сенада Алиманович, Назиф Муич, Сандра и Шемса Муич и др.
05.15 Би Ай Ти интервю
5.30 “Човекът с голямо сърце” док. филм на Би Ай Ти
06.00 Уикенд новини с Жени Цанев (п)

НЕДЕЛЯ 27.03.16

06.30 “Аз уча английски” с Николая 6-ти сезон (п)
07.30 “Изтръпнал”, игрален филм САЩ
09.00 “Пътеки” док. филм на Би Ай Ти
09.30 “Анна: от 6 до 18”, игрален филм
11.00 “Парижки лудории”, игрален филм, Франция
12.30 Би Ай Ти интервю с водещ Полина Паунова
13.00 “Човекът с голямо сърце” док. филм на Би Ай Ти
13.30 “Минало несвършено” с Евгений Михайлов
14.00 “Културно”, предаване за култура (п)
15.00 “Аз уча английски” с Николая (п)
15.30 “Сибирският бръснар”, игрален филм, Франция, Русия, Италия, Чехия 2ч52мин
18.30 “Просто Диков”, авторско предаване на Сашо Диков
19.30 Уикенд новини с Жени Цанев LIVE
20.00 “Просто Диков”, авторско предаване на Сашо Диков
22.00 “Особености на руския риболов”, игрален филм, Русия 1ч35мин
23.30 “Пътеки” док. филм на Би Ай Ти
00.00 “Майсторски клас”, токшоу на BIT, (п)
01.00 “Минало несвършено” с Евгений Михайлов (п)
01.30 “Аз уча английски” с Николая 6-ти сезон (п)
02.00 “КултурНо”, предаване за култура (п)
03.00 “Епизод”, предаване на BIT с Ивайло Везенков (п)
04.00 “Особености на руския риболов”, игрален филм, Русия
05.35 “Пътеки” док. филм на Би Ай Ти
06.00 Уикенд новини с Жени Цанев (п)

179