Ще ви запознаем с програмата на Канал 3 за 30.05.2016 година – 05.06.2016 година.

ПОНЕДЕЛНИК –30 МАЙ

06:55 “Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 “Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
08:30 НОВИНИ
08:35 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 „Арт” с Ивелина Кунчева /п/
10:00 НОВИНИ
10:10 Избрано от „Всеки следобед с Криси”
11:00 НОВИНИ
11:10 ТОП ШОП
11:25 Избрано от „Всеки следобед с Криси”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 Избрано от „Всяка сутрин”
12:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 НОВИНИ
13:10 Спорт в обектива“/п/
14:00 НОВИНИ
14:25 „Избрано от „Всяка сутрин”
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Кухнята на Звездев”/п/
16:00 НОВИНИ
16:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:05 “Всеки следобед” с Криси“
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев” – кулинарно предаване
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 НОВИНИ
22:30 „Часът на кмета”/п/
23:30 „Денят на живо”/п/
00:30 „Спорт в обектива“/п/
01:15 -06:55 – Повторения

ВТОРНИК – 31 МАЙ

06:55 “Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 “Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
08:30 НОВИНИ
08:35 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 Часът на кмета”/п/
10:00 НОВИНИ
10:05 Време, календар, хороскоп
10:15 Избрано от „Всеки следобед с Криси”
11:00 НОВИНИ
11:15 ТОП ШОП
11:25 Избрано от „Всеки следобед с Криси”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:15 Избрано от „Денят на живо”
12:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 НОВИНИ
13:10 Спорт в обектива“/п/
14:00 НОВИНИ
14:25 „Избрано от „Всяка сутрин”
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване/п/
16:00 НОВИНИ
16:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:05 “Всеки следобед” с Криси“
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Офанзива” с Любомир Огнянов/п/
00:30 „Денят на живо”/п/
01:30 „Спорт в обектива“/п/
02:15 -06:55 – Повторения

СРЯДА – 01 ЮНИ

06:55 “Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 “Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
08:30 НОВИНИ
08:35 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 „Парламентът на живо”
10:00 НОВИНИ
10:05 „Парламентът на живо”
11:00 НОВИНИ
11:10 ТОП ШОП
11:25 „Парламентът на живо”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 „Парламентът на живо”
12:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 НОВИНИ
13:10 „Парламентът на живо”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 Избрано от „Всяка сутрин”
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване/п/
16:00 НОВИНИ
16:30 „Всеки следобед с Криси”
17:00 НОВИНИ
17:05 „Всеки следобед с Криси”
18:00 НОВИНИ
19:00 „Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Интервю” с Наделина Анева
23:00 Дискусия: Бащинството има право на трудова закрила
23:30 „Денят на живо”/п/
00:30 „Спорт в обектива“/п/
00:50 -06:55 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК –02 ЮНИ

06:55 “Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 “Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
08:30 НОВИНИ
08:35 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 „Парламентът на живо”
10:00 НОВИНИ
10:05 „Парламентът на живо”
11:00 НОВИНИ
11:10 ТОП ШОП
11:25 „Парламентът на живо”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 „Парламентът на живо”
12:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 НОВИНИ
13:10 „Парламентът на живо”
14:00 НОВИНИ
14:25 „Избрано от „Всяка сутрин”
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване/п/
16:00 НОВИНИ
16:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:05 “Всеки следобед” с Криси“
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Интервю” с Наделина Анева
23:00 НОВИНИ
23:30 „Денят на живо”/п/
00:30 „Спорт в обектива“/п/
00:50 -06:55 – Повторения

ПЕТЪК –03 ЮНИ

06:55 “Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 “Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
08:30 НОВИНИ
08:35 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 „Парламентът на живо”
10:00 НОВИНИ
10:05 „Парламентът на живо”
11:00 НОВИНИ
11:10 ТОП ШОП
11:25 „Парламентът на живо”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 „Парламентът на живо”
12:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 НОВИНИ
13:10 „Парламентът на живо”
14:00 НОВИНИ
14:25 „Избрано от „Всяка сутрин”
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 Кухнята на Звездев” – кулинарно предаване/п/
16:00 НОВИНИ
16:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:05 “Всеки следобед” с Криси“
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Интервю” с Наделина Анева
23:00 НОВИНИ
23:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
00:00 „Денят на живо”/п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

СЪБОТА –04 ЮНИ

07:00 Времето, календар, хороскоп
07:10 „Без монтаж”
08:00 Времето, календар, хороскоп
08:10 „Спорт в обектива”/п/
09:00 „Пулс”
10:00 „Всяка сутрин”, избрано
11:10 ТОП ШОП
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
13:15 „Интервю” с Наделина Анева
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:15 „Интервю” с Наделина Анева
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:10 „Всеки следобед”, избрано
15:45 TОП ШОП
16:00 НОВИНИ
16:15 „Всеки следобед”, избрано
17:00 “Офанзива” с Любомир Огнянов
19:30 НОВИНИ
20:00 „Арт” с Ивелина Кунчева
20:30 „Денят на живо”, избрано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива
22:00 НОВИНИ
22:30 „Пулс”/п/
23:30 Футбол: „В” група /п/
02:00 -08:00 – Повторения

НЕДЕЛЯ – 05 ЮНИ

08:00 Времето, календар, хороскоп
08:15 „Спорт в обектива”/п/
09:00 “Офанзива” с Любомир Огнянов/п/
11:30 ТОП ШОП
11:45 “Кухнята на Звездев”/п/
12:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 Времето, календар, хороскоп
13:10 Коктейл с Деси Жаблянова /п/
13:45 ТОП ШОП
14:00 НОВИНИ
14:15 „Интервю” с Наделина Анева/п/
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 „Всеки следобед с Криси”, избрано
15:45 ТОП ШОП
16:00 НОВИНИ
16:10 „Всеки следобед”, избрано
16:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
17:00 „Беновска пита”
19:30 НОВИНИ
20:00 „Часът на кмета”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
01:00 – 06:55 – Повторения

48