Ще ви запознаем с програмата на Канал 3 за 11.04.2016 година – 17.04.2016 година.

ПОНЕДЕЛНИК –11 АПРИЛ

06:55 “Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 “Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
08:30 НОВИНИ
08:35 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 „Арт” с Ивелина Кунчева /п/
10:00 НОВИНИ
10:10 Избрано от „Всеки следобед с Криси”
11:00 НОВИНИ
11:10 ТОП ШОП
11:25 Избрано от „Всеки следобед с Криси”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 Избрано от „Всяка сутрин”
12:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 НОВИНИ
13:10 Спорт в обектива“/п/
14:00 НОВИНИ
14:25 „Избрано от „Всяка сутрин”
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Кухнята на Звездев”/п/
16:00 НОВИНИ
16:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:05 “Всеки следобед” с Криси“
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев” – кулинарно предаване
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 НОВИНИ
22:30 „Часът на кмета”/п/
23:30 „Денят на живо”/п/
00:30 „Спорт в обектива“/п/
01:15 -06:55 – Повторения

ВТОРНИК – 12 АПРИЛ

06:55 “Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 “Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
08:30 НОВИНИ
08:35 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 Часът на кмета”/п/
10:00 НОВИНИ
10:05 Време, календар, хороскоп
10:15 Избрано от „Всеки следобед с Криси”
11:00 НОВИНИ
11:15 ТОП ШОП
11:25 Избрано от „Всеки следобед с Криси”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:15 Избрано от „Денят на живо”
12:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 НОВИНИ
13:10 Спорт в обектива“/п/
14:00 НОВИНИ
14:25 „Избрано от „Всяка сутрин”
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване/п/
16:00 НОВИНИ
16:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:05 “Всеки следобед” с Криси“
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Офанзива” с Любомир Огнянов/п/
00:30 „Денят на живо”/п/
01:30 „Спорт в обектива“/п/
02:15 -06:55 – Повторения

СРЯДА –13 АПРИЛ

06:55 “Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 “Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
08:30 НОВИНИ
08:35 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 „Парламентът на живо”
10:00 НОВИНИ
10:05 „Парламентът на живо”
11:00 НОВИНИ
11:10 ТОП ШОП
11:25 „Парламентът на живо”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 „Парламентът на живо”
12:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 НОВИНИ
13:10 „Парламентът на живо”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 Избрано от „Всяка сутрин”
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване/п/
16:00 НОВИНИ
16:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:05 “Всеки следобед” с Криси“
18:00 НОВИНИ
19:00 „Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Без монтаж”
23:00 НОВИНИ
23:30 „Денят на живо”/п/
00:30 „Спорт в обектива“/п/
00:50 -06:55 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК –14 АПРИЛ

06:55 “Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 “Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
08:30 НОВИНИ
08:35 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 „Парламентът на живо”
10:00 НОВИНИ
10:05 „Парламентът на живо”
11:00 НОВИНИ
11:10 ТОП ШОП
11:25 „Парламентът на живо”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 „Парламентът на живо”
12:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 НОВИНИ
13:10 „Парламентът на живо”
14:00 НОВИНИ
14:25 „Избрано от „Всяка сутрин”
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване/п/
16:00 НОВИНИ
16:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:05 “Всеки следобед” с Криси“
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ” Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Без монтаж”
23:00 НОВИНИ
23:30 „Денят на живо”/п/
00:30 „Спорт в обектива“/п/
00:50 -06:55 – Повторения

ПЕТЪК –15 АПРИЛ

06:55 “Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 “Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
08:30 НОВИНИ
08:35 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 „Парламентът на живо”
10:00 НОВИНИ
10:05 „Парламентът на живо”
11:00 НОВИНИ
11:10 ТОП ШОП
11:25 „Парламентът на живо”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 „Парламентът на живо”
12:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:00 НОВИНИ
13:10 „Парламентът на живо”
14:00 НОВИНИ
14:25 „Избрано от „Всяка сутрин”
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 Кухнята на Звездев” – кулинарно предаване/п/
16:00 НОВИНИ
16:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:05 “Всеки следобед” с Криси“
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев” –кулинарно предаване
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Без монтаж”
23:00 НОВИНИ
23:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
00:30 „Денят на живо”/п/
00:30 „Спорт в обектива“/п/
01:20 -06:55 – Повторения

СЪБОТА –16 АПРИЛ

07:00 Времето, календар, хороскоп
07:10 „Без монтаж”
08:00 Времето, календар, хороскоп
08:10 „Спорт в обектива”/п/
09:00 „Пулс”
10:00 Времето, календар, хороскоп
10:10 Избрано от „Всяка сутрин”
11:15 ТОП ШОП
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
13:00 ТОП ШОП
13:15 Избрано от „Денят на живо”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 Времето, календар, хороскоп
14:10 „Без монтаж”
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:20 Студио „В” група
15:30 Спартак Пд – Евроколеж (на живо)
16:15 НОВИНИ
17:30 „Факторът Кошлуков”
19:30 НОВИНИ
20:00 „Арт” с Ивелина Кунчева
20:45 „Без монтаж”
21:00 НОВИНИ
21:15 Избрано от “Денят на живо”
21:50 „Спорт в обектива” след Берое – Локо Пд
23:00 „Пулс”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/
00:15 -08:00 – Повторения

НЕДЕЛЯ – 17 АПРИЛ

06:30 Факторът Кошлуков”/п/
09:00 “Офанзива” с Любомир Огнянов
11:00 Времето, календар, хороскоп
11:15 ТОП ШОП
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:30 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:45 Коктейл с Деси Жаблянова /п/
13:45 ТОП ШОП
14:00 Избрано от „Денят на живо”
14:10 ТЕЛЕМАРКЕТ
14: 15 „Без монтаж”
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 Студио „В” група”
15:30 Витоша Бистрица – ЦСКА (на живо)
16:15 НОВИНИ
17:30 „Беновска пита”
19:30 НОВИНИ
20:00 „Часът на кмета”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30„Беновска пита”/п/
01:00 – 06:55 – Повторения

46