Ще ви запознаем с програмата на Канал 3 за 11.07.2016 година – 17.07.2016 година.

ПОНЕДЕЛНИК –11 ЮЛИ

06:00 “Денят на живо”/п/
06:55 „Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 „Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:15 „Офанзива”/п/
11:45 ТОП ШОП
12:00 НОВИНИ
12:10 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:15 „Всяка сутрин”, избрано
12:45 ТОП ШОП
13:00 НОВИНИ
13:10 Рекламен блок
13:15 „Всяка сутрин”, избрано
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „Имате думата”
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

ВТОРНИК – 12 ЮЛИ

06:00 “Денят на живо”/п/
06:55 „Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 „Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 Рекламен блок
09:10 „Беновска пита”/п/
11:45 ТОП ШОП
12:00 НОВИНИ
12:10 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:15 „Денят на живо”, избрано
12:45 ТОП ШОП
13:00 НОВИНИ
13:10 Рекламен блок
13:15 „Всяка сутрин”, избрано
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

СРЯДА – 13 ЮЛИ

06:00 “Денят на живо”/п/
06:55 „Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 „Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 Рекламен блок
09:10 „Парламентът на живо”
10:00 Рекламен блок
10:05 „Парламентът на живо”
11:00 ТОПШОП
11:15 „Парламентът на живо”
11:50 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 „Парламентът на живо”
13:00 НОВИНИ
13:10 Рекламен блок
13:10 „Парламентът на живо”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 Рекламен блок
14:30 Кухнята на Звездев/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
19:00 „Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК –14 ЮЛИ

06:00 “Денят на живо”/п/
06:55 „Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 „Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 Рекламен блок
09:10 „Парламентът на живо”
10:00 Рекламен блок
10:05 „Парламентът на живо”
11:00 ТОПШОП
11:15 „Парламентът на живо”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 „Парламентът на живо”
13:00 НОВИНИ
13:10 Рекламен блок
13:15 „Парламентът на живо”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

ПЕТЪК –15 ЮЛИ

06:00 “Денят на живо”/п/
06:55 „Всяка сутрин”
07:00 НОВИНИ
07:05 „Всяка сутрин”
07:30 НОВИНИ
07:35 “Всяка сутрин”
08:00 НОВИНИ
08:05 “Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:05 Рекламен блок
09:10 „Парламентът на живо”
10:00 Рекламен блок
10:05 „Парламентът на живо”
10:45 ТОПШОП
11:00 „Парламентът на живо”
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 НОВИНИ
12:10 „Парламентът на живо”
13:00 НОВИНИ
13:10 Рекламен блок
13:15 „Парламентът на живо”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед” /п/
01:00 „Коктейл”/п/
01:30 „Спорт в обектива“/п/
02:15 -06:55 – Повторения

СЪБОТА –16 ЮЛИ

07:00 Времето, календар, хороскоп
07:10 „Без монтаж”
08:00 Времето, календар, хороскоп
08:10 „Спорт в обектива”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Часът на кмета”/п/
11:10 ТОП ШОП
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
13:15 „Без монтаж”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:15 „Всеки следобед, избрано
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 „Спорт в обектива”
16:00 TОП ШОП
16:30 Интервю с Наделина Анева/п/
17:00 “Офанзива” с Любомир Огнянов
19:30 НОВИНИ
20:00 „Арт” с Ивелина Кунчева
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива
22:00 „Интервю” с Наделина Анева
22:30 „Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива/п/
00:15-08:00 – Повторения

НЕДЕЛЯ – 17 ЮЛИ

06:40 “Офанзива” с Любомир Огнянов/п/
09:00 Времето, календар, хороскоп
09:10 „Спорт в обектива”/п/
10:00 „Всяка сутрин”, избрано
11:15 ТОП ШОП
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:30 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:45 „Коктейл” с Деси Жаблянова/п/
13:15 „Арт” с Ивелина Кунчева/п/
13:45 ТОП ШОП
14:00 НОВИНИ
14:15 „Всеки следобед с Криси”, избрано
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 „Спорт в обектива”
16:00 НОВИНИ
16:15 ТОП ШОП
16:30 Интервю с Наделина Анева/п/
16:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
17:00 „Беновска пита”
19:30 НОВИНИ
20:00 „Часът на кмета”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 Интервю с Наделина Анева
22:30 „Беновска пита”/п/
01:00 – 06:55 – Повторения

57