Ще ви запознаем с програмата на Viasat Explore за 05.09.2016 година – 11.09.2016 година.

Понеделник 5 Септември
======================

07.05 „Призраци от автоморгата” 1 еп.
07.50 Треска за нефрит 11 еп.
08.15 Треска за нефрит 12 еп.
08.40 Търсачи на съкровища 2 еп.
09.25 Голямото преместване 23 еп.
09.45 Голямото преместване 24 еп.
10.15 Алеята на торнадото 11 еп.
11.00 Страхотни изобретения 1 еп.
11.25 Страхотни изобретения 2 еп.
11.50 Въздушни бойци 1 еп.
12.45 Каубои в студени води 8 еп.
13.35 Царе на строителството с дървен материал 8 еп.
14.20 Търсачи на съкровища 1 еп.
15.05 Треска за нефрит 12 еп.
15.30 Въздушна помощ 1 еп.
15.55 Алеята на торнадото 1 еп.
16.40 Подводен риболов 1 еп.
17.25 „Призраци от автоморгата” 2 еп.
18.10 Голямото преместване 1 еп.
18.30 Голямото преместване 2 еп.
18.55 Моят плаващ дом 1 еп.
19.15 Мащабни продажби 11 еп.
19.40 Каубои в студени води 1 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 9 еп.
21.15 Търсачи на съкровища 4 еп.
22.00 Царе на строителството с дървен материал 3 еп.
22.45 Братски проекти 1 еп.
23.05 Братски проекти в къщата 1 еп.
23.35 Бягство от цивилизацията 4 еп.
00.20 Въздушна помощ 1 еп.
00.59 Каналът е извън ефир
06.05 Проектиране и създаване 1 еп.

Вторник 6 Септември
===================

07.05 „Призраци от автоморгата” 2 еп.
07.50 Треска за нефрит 12 еп.
08.15 Въздушна помощ 1 еп.
08.40 Търсачи на съкровища 3 еп.
09.25 Голямото преместване 1 еп.
09.45 Голямото преместване 2 еп.
10.15 Алеята на торнадото 1 еп.
11.00 Страхотни изобретения 3 еп.
11.25 Страхотни изобретения 4 еп.
11.50 Въздушни бойци 2 еп.
12.45 Каубои в студени води 1 еп.
13.35 Царе на строителството с дървен материал 9 еп.
14.20 Търсачи на съкровища 2 еп.
15.05 Треска за нефрит 1 еп.
15.30 Въздушна помощ 2 еп.
15.55 Алеята на торнадото 2 еп.
16.40 Подводен риболов 2 еп.
17.25 „Призраци от автоморгата” 3 еп.
18.10 Голямото преместване 3 еп.
18.30 Голямото преместване 4 еп.
18.55 Моят плаващ дом 2 еп.
19.15 Мащабни продажби 12 еп.
19.40 Каубои в студени води 2 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 10 еп.
21.15 Търсачи на съкровища 5 еп.
22.00 Каубои в студени води 1 еп.
22.45 Екстремна наука 1 еп.
23.30 Най-натоварената железопътна линия в света 1 еп.
00.20 Въздушна помощ 2 еп.
00.59 Каналът е извън ефир
06.05 Проектиране и създаване 2 еп.

Сряда 7 Септември
=================

07.05 „Призраци от автоморгата” 3 еп.
07.50 Треска за нефрит 1 еп.
08.15 Въздушна помощ 2 еп.
08.40 Търсачи на съкровища 4 еп.
09.25 Голямото преместване 2 еп.
09.45 Голямото преместване 3 еп.
10.15 Алеята на торнадото 2 еп.
11.00 Страхотни изобретения 4 еп.
11.25 Страхотни изобретения 5 еп.
11.50 Въздушни бойци 3 еп.
12.45 Каубои в студени води 2 еп.
13.35 Царе на строителството с дървен материал 10 еп.
14.20 Търсачи на съкровища 3 еп.
15.05 Треска за нефрит 2 еп.
15.30 Въздушна помощ 3 еп.
15.55 Алеята на торнадото 3 еп.
16.40 Подводен риболов 3 еп.
17.25 „Призраци от автоморгата” 4 еп.
18.10 Голямото преместване 4 еп.
18.30 Голямото преместване 5 еп.
18.55 Моят плаващ дом 3 еп.
19.15 Мащабни продажби 13 еп.
19.40 Каубои в студени води 3 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 11 еп.
21.15 Търсачи на съкровища 6 еп.
22.00 Търсачи на съкровища 3 еп.
22.45 Треска за нефрит 11 еп.
23.05 Треска за нефрит 12 еп.
23.35 Царе на строителството с дървен материал 3 еп.
00.20 Въздушна помощ 3 еп.
00.59 Каналът е извън ефир
06.05 Проектиране и създаване 3 еп.

Четвъртък 8 Септември
=====================

07.05 „Призраци от автоморгата” 4 еп.
07.50 Треска за нефрит 2 еп.
08.15 Въздушна помощ 3 еп.
08.40 Търсачи на съкровища 5 еп.
09.25 Голямото преместване 5 еп.
09.45 Голямото преместване 6 еп.
10.15 Алеята на торнадото 3 еп.
11.00 Страхотни изобретения 7 еп.
11.25 Страхотни изобретения 8 еп.
11.50 Въздушни бойци 1 еп.
12.45 Каубои в студени води 3 еп.
13.35 Царе на строителството с дървен материал 11 еп.
14.20 Търсачи на съкровища 4 еп.
15.05 Треска за нефрит 3 еп.
15.30 Въздушна помощ 4 еп.
15.55 Алеята на торнадото 4 еп.
16.40 Подводен риболов 4 еп.
17.25 „Призраци от автоморгата” 5 еп.
18.10 Голямото преместване 7 еп.
18.30 Голямото преместване 8 еп.
18.55 Моят плаващ дом 4 еп.
19.15 Мащабни продажби 1 еп.
19.40 Каубои в студени води 4 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 12 еп.
21.15 Търсачи на съкровища 7 еп.
22.00 Мащабни продажби 1 еп.
22.20 Мащабни продажби 2 еп.
22.45 Мегапревозвачи 7 еп.
23.10 Мегапревозвачи 8 еп.
23.35 Търсачи на съкровища
00.20 Въздушна помощ 4 еп.
00.59 Каналът е извън ефир
06.05 Проектиране и създаване 4 еп.

Петък 9 Септември
=================

07.05 „Призраци от автоморгата” 5 еп.
07.50 Треска за нефрит 3 еп.
08.15 Въздушна помощ 4 еп.
08.40 Търсачи на съкровища 6 еп.
09.25 Голямото преместване 7 еп.
09.45 Голямото преместване 8 еп.
10.15 Алеята на торнадото 4 еп.
11.00 Страхотни изобретения 9 еп.
11.25 Страхотни изобретения 10 еп.
11.50 Въздушни бойци 2 еп.
12.45 Каубои в студени води 4 еп.
13.35 Царе на строителството с дървен материал 12 еп.
14.20 Търсачи на съкровища 5 еп.
15.05 Треска за нефрит 4 еп.
15.30 Въздушна помощ 5 еп.
15.55 Алеята на торнадото 5 еп.
16.40 Подводен риболов 5 еп.
17.25 „Призраци от автоморгата” 7 еп.
18.10 Голямото преместване 9 еп.
18.30 Голямото преместване 10 еп.
18.55 Братски проекти 1 еп.
19.15 Братски проекти в къщата 1 еп.
19.40 Каубои в студени води 5 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 13 еп.
21.15 Търсачи на съкровища 8 еп.
22.00 Царе на дърворезбата 13 еп.
22.20 Царе на дърворезбата 14 еп.
22.45 Империя за скрап 1 еп.
23.15 Империя за скрап 2 еп.
23.45 Треска за нефрит 11 еп.
00.05 Треска за нефрит 12 еп.
00.30 Въздушна помощ 5 еп.
00.59 Каналът е извън ефир
06.05 Проектиране и създаване 5 еп.

Събота 10 Септември
===================

07.00 Въздушна помощ 1 еп.
07.25 Въздушна помощ 2 еп.
07.50 Въздушна помощ 3 еп.
08.20 Въздушна помощ 4 еп.
08.45 Въздушна помощ 5 еп.
09.15 Голяма гневна риба 8 еп.
09.55 Голяма гневна риба 9 еп.
10.40 Голяма гневна риба 10 еп.
11.25 Автомобили от града на греха 1 еп.
12.10 Автомобили от града на греха 2 еп.
13.00 Бягство от цивилизацията 4 еп.
13.45 Лондонският супер тунел 3 еп.
14.45 Империя за скрап 1 еп.
15.15 Империя за скрап 2 еп.
15.45 Превозвачи на къщи 1 еп.
16.10 Мегапревозвачи 1 еп.
16.35 Мегапревозвачи 2 еп.
17.05 Мегапревозвачи 3 еп.
17.30 Мегапревозвачи 4 еп.
18.00 Моят плаващ дом 7 еп.
18.20 Моят плаващ дом 8 еп.
18.45 Моят плаващ дом 9 еп.
19.05 Моят плаващ дом 10 еп.
19.35 Царе на дърворезбата 1 еп.
19.55 Царе на дърворезбата 2 еп.
20.20 Братски проекти 1 еп.
20.40 Братски проекти в къщата 1 еп.
21.10 Бягство от цивилизацията 4 еп.
21.55 Треска за нефрит 11 еп.
22.15 Треска за нефрит 12 еп.
22.40 Търсачи на съкровища
23.30 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
00.15 Смъртоносен боец 2 еп.
00.59 Каналът е извън ефир
06.05 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 3 еп.

Неделя 11 Септември
===================

07.00 Голяма гневна риба 4 еп.
07.40 Голяма гневна риба 5 еп.
08.25 „Призраци от автоморгата” 3 еп.
09.10 „Призраци от автоморгата” 4 еп.
09.55 Автомобилни експерти 1 еп.
10.15 Автомобилни експерти 2 еп.
10.40 Моят плаващ дом 7 еп.
11.05 Моят плаващ дом 8 еп.
11.25 Братски проекти 1 еп.
11.50 Братски проекти в къщата 1 еп.
12.20 Каубои в студени води 1 еп.
13.05 Каубои в студени води 2 еп.
13.55 Каубои в студени води 3 еп.
14.45 Каубои в студени води 4 еп.
15.30 Каубои в студени води 5 еп.
16.20 Каубои в студени води 6 еп.
17.05 Каубои в студени води 7 еп.
17.55 Страхотни изобретения 15 еп.
18.20 Страхотни изобретения 16 еп.
18.50 Страхотни изобретения 17 еп.
19.15 Страхотни изобретения 18 еп.
19.45 Треска за нефрит 11 еп.
20.05 Треска за нефрит 12 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 4 еп.
21.15 Империя за скрап 1 еп.
21.45 Империя за скрап 2 еп.
22.15 72 опасни места за живеене 1 еп.
23.05 Бягство от цивилизацията 1 еп.
23.50 Патрулиращи кучета 1 еп.
00.10 Патрулиращи кучета 2 еп.
00.35 Деконструкция 1 еп.
00.59 Каналът е извън ефир
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 1 еп.