Ще ви запознаем с програмата на Телевизия Туризъм – TVT за 01.08.2016 година – 07.08.2016 година:

ПОНЕДЕЛНИК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Майданоз или уханието на един град (образователен филм за семеен туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Разходки край Сухиндол с полъха на Чалгъна (образователен филм за природен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Трасето (образователен филм за природен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Магията на Зелениковец (образователен филм за планински туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Песента на русалките (образователен филм за еко туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 С апетит на сухиндолската трапеза (образователен филм за семеен туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Приказки от Ерул (образователен филм за селски туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Песента на русалките (образователен филм за еко туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Магията на Зелениковец (образователен филм за планински туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Приказки от Ерул (образователен филм за селски туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за семеен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 България. Морска дестинация (образователен филм за морски туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Приказки от Ерул (образователен филм за селски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Гела – Орфеевото цвете (образователен филм за селски туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Майданоз или уханието на един град (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Сватбата (образователен документален филм на TVT)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Забравеният град Трапезица (образователен документален филм на TVT)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 България. Морска дестинация (образователен филм за морски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Песента на русалките (образователен филм за еко туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Разходки край Сухиндол с полъха на Чалгъна (образователен филм за природен туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Трасето (образователен филм за природен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Български изкушения: Суджук (образователен филм за кулинарен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Български изкушения: Луканка (образователен филм за кулинарен туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Сватбата (образователен документален филм на TVT)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Забравеният град Трапезица (образователен документален филм на TVT)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Гела – Орфеевото цвете (образователен филм за селски туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Страсти по Йоан (образователен филм за религиозен туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 С апетит на сухиндолската трапеза (образователен филм за семеен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 България. Морска дестинация (образователен филм за морски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Брестовишко вино (филм за винен туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Магията на Зелениковец (образователен филм за планински туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Гела – Орфеевото цвете (образователен филм за селски туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Страсти по Йоан (образователен филм за религиозен туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за семеен туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Сватбата (образователен документален филм на TVT)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Забравеният град Трапезица (образователен документален филм на TVT)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Песента на русалките (образователен филм за еко туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Страсти по Йоан (образователен филм за религиозен туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 С апетит на сухиндолската трапеза (образователен филм за семеен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Магията на Зелениковец (образователен филм за планински туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Брестовишко вино (филм за винен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Майданоз или уханието на един град (образователен филм за семеен туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Песента на русалките (образователен филм за еко туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Брестовишко вино (филм за винен туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Български изкушения: Суджук (образователен филм за кулинарен туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Български изкушения: Луканка (образователен филм за кулинарен туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 С апетит на сухиндолската трапеза (образователен филм за семеен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Майданоз или уханието на един град (образователен филм за семеен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Брестовишко вино (филм за винен туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Български изкушения: Суджук (образователен филм за кулинарен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Български изкушения: Луканка (образователен филм за кулинарен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Сватбата (образователен документален филм на TVT)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Забравеният град Трапезица (образователен документален филм на TVT)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Страсти по Йоан (образователен филм за религиозен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 С апетит на сухиндолската трапеза (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Разходки край Сухиндол с полъха на Чалгъна (образователен филм за природен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Трасето (образователен филм за природен туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Приказки от Ерул (образователен филм за селски туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за семеен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Страсти по Йоан (образователен филм за религиозен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Песента на русалките (образователен филм за еко туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Магията на Зелениковец (образователен филм за планински туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Разходки край Сухиндол с полъха на Чалгъна (образователен филм за природен туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Трасето (образователен филм за природен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 България. Морска дестинация (образователен филм за морски туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Гела – Орфеевото цвете (образователен филм за селски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Усукано по килифарски (образователен документален филм на TVT)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Особености на баташката кухня (образователен филм за кулинарен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Майданоз или уханието на един град (образователен филм за семеен туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Брестовишко вино (филм за винен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Страсти по Йоан (образователен филм за религиозен туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Гела – Орфеевото цвете (образователен филм за селски туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Усукано по килифарски (образователен документален филм на TVT)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Български изкушения: Суджук (образователен филм за кулинарен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Български изкушения: Луканка (образователен филм за кулинарен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Усукано по килифарски (образователен документален филм на TVT)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Тайните на странджанската кухня (образователен филм за семеен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Страсти по Йоан (образователен филм за религиозен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Приказки от Ерул (образователен филм за селски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 С апетит на сухиндолската трапеза (образователен филм за семеен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Български изкушения: Суджук (образователен филм за кулинарен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Български изкушения: Луканка (образователен филм за кулинарен туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен документален филм на TVT)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Разходки край Сухиндол с полъха на Чалгъна (образователен филм за природен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Трасето (образователен филм за природен туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Песента на русалките (образователен филм за еко туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Магията на Зелениковец (образователен филм за планински туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен документален филм на TVT)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Песента на русалките (образователен филм за еко туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен документален филм на TVT)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

47