Ще ви запознаем с програмата на Телевизия Туризъм – TVT за 29.08.2016 година – 04.09.2016 година:

ПОНЕДЕЛНИК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 5 върха за 24 часа (образователен филм за екстремен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Не екстремен филм (образователен филм за екстремен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за планински туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Зона на пресичане (образователен филм за еко туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Български изкушения: Суджук (образователен филм за кулинарен туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Обратен ход (образователен филм за семеен туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Черни Осъм (образователен филм за селски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Моето Старо Стефаново (образователен филм за селски туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Зона на пресичане (образователен филм за еко туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за планински туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Черни Осъм (образователен филм за селски туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Български изкушения: Суджук (образователен филм за кулинарен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Моето Старо Стефаново (образователен филм за селски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен филм за семеен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Черни Осъм (образователен филм за селски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Зона на пресичане (образователен филм за еко туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Руй планина (образователен документален филм на TVT)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Стъпки в Стария град (образователен документален филм на TVT)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 5 върха за 24 часа (образователен филм за екстремен туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Не екстремен филм (образователен филм за екстремен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Тракийското наследство на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Денят на нестинарката (образователен филм за културно-исторически туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Руй планина (образователен документален филм на TVT)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Стъпки в Стария град (образователен документален филм на TVT)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Български изкушения: Суджук (образователен филм за кулинарен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Обратен ход (образователен филм за семеен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Покривите на София (образователен филм за фото туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен филм за семеен туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Руй планина (образователен документален филм на TVT)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Стъпки в Стария град (образователен документален филм на TVT)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Български изкушения: Суджук (образователен филм за кулинарен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Зона на пресичане (образователен филм за еко туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Обратен ход (образователен филм за семеен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за планински туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Покривите на София (образователен филм за фото туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Зона на пресичане (образователен филм за еко туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за планински туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Тракийското наследство на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Денят на нестинарката (образователен филм за културно-исторически туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Обратен ход (образователен филм за семеен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Покривите на София (образователен филм за фото туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Моето Старо Стефаново (образователен филм за селски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Тракийското наследство на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Денят на нестинарката (образователен филм за културно-исторически туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Руй планина (образователен документален филм на TVT)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Стъпки в Стария град (образователен документален филм на TVT)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за планински туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Обратен ход (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Моето Старо Стефаново (образователен филм за селски туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 5 върха за 24 часа (образователен филм за екстремен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Не екстремен филм (образователен филм за екстремен туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Черни Осъм (образователен филм за селски туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен филм за семеен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Зона на пресичане (образователен филм за еко туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Созопол – вечното пристанище на музите (образователен филм за морски туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 5 върха за 24 часа (образователен филм за екстремен туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Не екстремен филм (образователен филм за екстремен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Един град с много имена и една тъжна история (образователен филм за морски туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Покривите на София (образователен филм за фото туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Долината на тракийските царе (образователен документален филм на TVT)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Български изкушения: Суджук (образователен филм за кулинарен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Надя Станчева. Да вярваш в себе си (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 От Отдраница до Дивля (образователен филм за селски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Долината на тракийските царе (образователен документален филм на TVT)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Покривите на София (образователен филм за фото туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Тракийското наследство на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Денят на нестинарката (образователен филм за културно-исторически туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Долината на тракийските царе (образователен документален филм на TVT)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Голо бърдо (образователен филм за планински туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Възрожденските сгради на Панагюрище (образователен филм за семеен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Каре от вери (образователен филм за религиозен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Черни Осъм (образователен филм за селски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Обратен ход (образователен филм за семеен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Тракийското наследство на Странджа (образователен филм за културно-исторически туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Денят на нестинарката (образователен филм за културно-исторически туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 От Беловидово до Златоград. Историята на едно Възраждане (образователен документален филм на TVT)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 5 върха за 24 часа (образователен филм за екстремен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Не екстремен филм (образователен филм за екстремен туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за планински туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Зона на пресичане (образователен филм за еко туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 От Беловидово до Златоград. Историята на едно Възраждане (образователен документален филм на TVT)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за еко туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Туристически посоки в Средните Родопи (образователен филм за планински туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Зона на пресичане (образователен филм за еко туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 От Беловидово до Златоград. Историята на едно Възраждане (образователен документален филм на TVT)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)