Ще ви запознаем с програмата на Телевизия Туризъм – TVT за 15.08.2016 година – 21.08.2016 година:

ПОНЕДЕЛНИК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Фолклорното наследство на Георги Попиванов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Най-доброто от България: Водни приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за еко туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Един кът от Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за еко туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Български изкушения: Луканка (образователен филм за кулинарен туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Родопите – песни и багри за живота (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Най-доброто от България: Четирите годишни времена (образователен филм за семеен туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Моето Старо Стефаново (образователен филм за селски туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Един кът от Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за планински туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Един кът от Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за еко туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за еко туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Български изкушения: Луканка (образователен филм за кулинарен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Моето Старо Стефаново (образователен филм за селски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Родопите – песни и багри за живота (образователен филм за семеен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Избрано от старите ленти: Магията на райския бряг (образователен филм за морски туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Завръщане в миналото: село Поибрене (образователен филм за селски туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Фолклорното наследство на Георги Попиванов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен документален филм на TVT)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Молитвена броеница (образователен документален филм на TVT)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Избрано от старите ленти: Магията на райския бряг (образователен филм за морски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за еко туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Най-доброто от България: Водни приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Забравеният град Трапезица (образователен филм за културно-исторически туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Будният Сухиндол – исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен документален филм на TVT)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Молитвена броеница (образователен документален филм на TVT)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Завръщане в миналото: село Поибрене (образователен филм за селски туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Български изкушения: Луканка (образователен филм за кулинарен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Най-доброто от България: Четирите годишни времена (образователен филм за семеен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Избрано от старите ленти: Магията на райския бряг (образователен филм за морски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Вино в кърпа (филм за винен туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Един кът от Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за планински туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за еко туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Завръщане в миналото: село Поибрене (образователен филм за селски туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Родопите – песни и багри за живота (образователен филм за семеен туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен документален филм на TVT)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Молитвена броеница (образователен документален филм на TVT)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Български изкушения: Луканка (образователен филм за кулинарен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за еко туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Най-доброто от България: Четирите годишни времена (образователен филм за семеен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за еко туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Един кът от Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Вино в кърпа (филм за винен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Един кът от Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за планински туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Фолклорното наследство на Георги Попиванов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за еко туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Родопите – песни и багри за живота (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Един кът от Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Забравеният град Трапезица (образователен филм за културно-исторически туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Будният Сухиндол – исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Избрано от старите ленти: Магията на райския бряг (образователен филм за морски туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Най-доброто от България: Четирите годишни времена (образователен филм за семеен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Фолклорното наследство на Георги Попиванов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Вино в кърпа (филм за винен туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Моето Старо Стефаново (образователен филм за селски туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Забравеният град Трапезица (образователен филм за културно-исторически туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Будният Сухиндол – исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Беклемето и Троянския проход (образователен документален филм на TVT)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Молитвена броеница (образователен документален филм на TVT)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Един кът от Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Най-доброто от България: Четирите годишни времена (образователен филм за семеен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Моето Старо Стефаново (образователен филм за селски туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Най-доброто от България: Водни приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Един кът от Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за планински туризъм)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Родопите – песни и багри за живота (образователен филм за семеен туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за еко туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за еко туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Потопът в Черно море (образователен филм за морски туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Най-доброто от България: Водни приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Избрано от старите ленти: Магията на райския бряг (образователен филм за морски туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Завръщане в миналото: село Поибрене (образователен филм за селски туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Последните номади на Европа (образователен документален филм на TVT)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Български изкушения: Луканка (образователен филм за кулинарен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Фолклорното наследство на Георги Попиванов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Вино в кърпа (филм за винен туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Последните номади на Европа (образователен документален филм на TVT)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Завръщане в миналото: село Поибрене (образователен филм за селски туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Забравеният град Трапезица (образователен филм за културно-исторически туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Будният Сухиндол – исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Последните номади на Европа (образователен документален филм на TVT)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ
06:50:00 ТВТ представя България – документален филм на ТВТ
07:00:00 Един кът от Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за планински туризъм)
07:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00:00 Родопите – песни и багри за живота (образователен филм за семеен туризъм)
08:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00:00 Габровският Соколски Манастир (образователен филм за религиозен туризъм)
09:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00:00 Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за селски туризъм)
10:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00:00 Най-доброто от България: Четирите годишни времена (образователен филм за семеен туризъм)
11:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00:00 Забравеният град Трапезица (образователен филм за културно-исторически туризъм)
12:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00:00 Будният Сухиндол – исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)
13:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00:00 Старовремска жътва (образователен документален филм на TVT)
14:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00:00 Най-доброто от България: Планински приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
15:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00:00 Най-доброто от България: Водни приключения (образователен филм за екстремен туризъм)
16:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00:00 Един кът от Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)
17:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за еко туризъм)
18:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00:00 Старовремска жътва (образователен документален филм на TVT)
19:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00:00 Непознатата Беласица (образователен филм за еко туризъм)
20:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00:00 Един кът от Стара планина: Поречието на Бяла река (образователен филм за планински туризъм)
21:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00:00 Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за еко туризъм)
22:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00:00 Старовремска жътва (образователен документален филм на TVT)
23:30:00 Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00:00 Нощна програма на ТВТ (Галерия България)