Ще ви запознаем с програмата на Viasat Explore за 01.08.2016 година – 07.08.2016 година.

Понеделник 1 Август
===================

07.00 Проектиране и създаване 1 еп.
07.50 Голяма гневна риба 2 еп.
08.35 По следите на торнадото 11 еп.
08.55 Треска за нефрит 1 еп.
09.20 Превозвачи на къщи 13 еп.
09.45 Мащабни продажби 1 еп.
10.10 Голямото местене 4 еп.
11.00 Чудеса в нашето ежедневие 1 еп.
12.00 Нация на иновациите 1 еп.
12.20 Нация на иновациите 2 еп.
12.45 Търсачи на съкровища 3 еп.
13.30 Градът на бялата мечка 1 еп.
13.55 Царе на дърворезбата 13 еп.
14.15 Царе на дърворезбата 14 еп.
14.40 По следите на торнадото 12 еп.
15.05 Каубои в студени води 1 еп.
15.50 Проектиране и създаване 1 еп.
16.40 Мащабни продажби 13 еп.
17.00 Мащабни продажби 1 еп.
17.25 Мащабни продажби 2 еп.
17.45 Мащабни продажби 3 еп.
18.10 Мащабни продажби 4 еп.
18.30 Мащабни продажби 5 еп.
18.55 Моят плаващ дом 1 еп.
19.15 Мащабни продажби 2 еп.
19.40 По следите на торнадото 1 еп.
20.05 Треска за нефрит 1 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 3 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 7 еп.
22.00 Царе на строителството с дървен материал 9 еп.
22.45 Моят плаващ дом 2 еп.
23.05 Царе на дърворезбата 2 еп.
23.30 Бягство от цивилизацията 3 еп.
00.15 Треска за нефрит 1 еп.
00.35 Деконструкция 4 еп.
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 5 еп.

Вторник 2 Август
================

07.00 Проектиране и създаване 2 еп.
07.50 Голяма гневна риба 3 еп.
08.35 По следите на торнадото 12 еп.
08.55 Треска за нефрит 2 еп.
09.20 Превозвачи на къщи 1 еп.
09.45 Мащабни продажби 2 еп.
10.10 Голямото местене 5 еп.
11.00 Деконструкция 2 еп.
11.20 Деконструкция 3 еп.
11.40 Деконструкция 4 еп.
12.00 Деконструкция 5 еп.
12.20 Деконструкция 6 еп.
12.40 Търсачи на съкровища 4 еп.
13.25 Градът на бялата мечка 2 еп.
13.50 Царе на дърворезбата 1 еп.
14.10 Царе на дърворезбата 2 еп.
14.35 По следите на торнадото 1 еп.
15.00 Каубои в студени води 2 еп.
15.45 Проектиране и създаване 2 еп.
16.35 Голяма гневна риба 12 еп.
17.20 Голяма гневна риба 13 еп.
18.05 Голяма гневна риба 1 еп.
18.55 Превозвачи на къщи 2 еп.
19.15 Мащабни продажби 3 еп.
19.40 По следите на торнадото 2 еп.
20.05 Треска за нефрит 2 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 4 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 8 еп.
22.00 Треска за нефрит 3 еп.
22.20 Треска за нефрит 4 еп.
22.45 Каубои в студени води 2 еп.
23.35 Моят плаващ дом 2 еп.
23.55 Царе на дърворезбата 2 еп.
00.20 Треска за нефрит 2 еп.
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 1 еп.

Сряда 3 Август
==============

07.00 Проектиране и създаване 3 еп.
07.50 Голяма гневна риба 4 еп.
08.35 По следите на торнадото 1 еп.
08.55 Треска за нефрит 3 еп.
09.20 Превозвачи на къщи 2 еп.
09.45 Мащабни продажби 3 еп.
10.10 Голямото местене 6 еп.
11.00 Никога не правете това у дома 8 еп.
11.25 Никога не правете това у дома 9 еп.
11.50 Никога не правете това у дома 10 еп.
12.15 Никога не правете това у дома 11 еп.
12.40 Търсачи на съкровища 5 еп.
13.25 Градът на бялата мечка 3 еп.
13.50 Царе на дърворезбата 3 еп.
14.10 Царе на дърворезбата 4 еп.
14.35 По следите на торнадото 2 еп.
15.00 Каубои в студени води 3 еп.
15.45 Проектиране и създаване 3 еп.
16.35 В Амазония с Брус Пари 1 еп.
17.25 Бягство от цивилизацията 4 еп.
18.10 Бягство от цивилизацията 4 еп.
18.55 Превозвачи на къщи 3 еп.
19.15 Мащабни продажби 4 еп.
19.40 По следите на торнадото 3 еп.
20.05 Треска за нефрит 3 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 5 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 9 еп.
22.00 Търсачи на съкровища
22.45 Треска за нефрит 1 еп.
23.05 Треска за нефрит 2 еп.
23.35 Царе на строителството с дървен материал 9 еп.
00.25 Треска за нефрит 3 еп.
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 2 еп.

Четвъртък 4 Август
==================

07.00 Проектиране и създаване 4 еп.
07.50 Голяма гневна риба 5 еп.
08.35 По следите на торнадото 2 еп.
08.55 Треска за нефрит 4 еп.
09.20 Превозвачи на къщи 3 еп.
09.45 Мащабни продажби 4 еп.
10.10 Голямото местене 1 еп.
11.00 Страхотни изобретения 13 еп.
11.25 Страхотни изобретения 14 еп.
11.50 Страхотни изобретения 15 еп.
12.15 Страхотни изобретения 16 еп.
12.40 Търсачи на съкровища 6 еп.
13.25 Градът на бялата мечка 4 еп.
13.50 Царе на дърворезбата 5 еп.
14.10 Царе на дърворезбата 6 еп.
14.35 По следите на торнадото 3 еп.
15.00 Каубои в студени води 4 еп.
15.45 Проектиране и създаване 4 еп.
16.35 Алеята на торнадото 9 еп.
17.20 Алеята на торнадото 10 еп.
18.05 Алеята на торнадото 11 еп.
18.55 Превозвачи на къщи 4 еп.
19.15 Мащабни продажби 5 еп.
19.40 По следите на торнадото 4 еп.
20.05 Треска за нефрит 4 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 6 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 10 еп.
22.00 Каубои в студени води 2 еп.
22.45 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
23.30 Търсачи на съкровища
00.15 Треска за нефрит 4 еп.
00.35 Деконструкция 5 еп.
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 3 еп.

Петък 5 Август
==============

07.00 Проектиране и създаване 5 еп.
07.50 Голяма гневна риба 6 еп.
08.35 По следите на торнадото 3 еп.
08.55 Треска за нефрит 5 еп.
09.20 Моят плаващ дом 2 еп.
09.45 Мащабни продажби 5 еп.
10.05 Голямото местене 2 еп.
11.00 Проектиране и създаване 7 еп.
11.50 Проектиране и създаване 8 еп.
12.40 Търсачи на съкровища 7 еп.
13.25 Градът на бялата мечка 5 еп.
13.50 Царе на дърворезбата 7 еп.
14.10 Царе на дърворезбата 8 еп.
14.35 По следите на торнадото 4 еп.
15.00 Каубои в студени води 5 еп.
15.45 Проектиране и създаване 5 еп.
16.35 Призраци от автоморгата 10 еп.
17.20 Призраци от автоморгата 11 еп.
18.05 Призраци от автоморгата 12 еп.
18.55 Превозвачи на къщи 5 еп.
19.15 Мащабни продажби 6 еп.
19.40 По следите на торнадото 5 еп.
20.05 Треска за нефрит 5 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 7 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 11 еп.
22.00 Царе на дърворезбата 3 еп.
22.20 Царе на дърворезбата 4 еп.
22.45 72 опасни места за живеене 6 еп.
23.35 Треска за нефрит 1 еп.
23.55 Треска за нефрит 2 еп.
00.20 Треска за нефрит 5 еп.
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 1 еп.

Събота 6 Август
===============

07.10 Страхотни изобретения 13 еп.
07.35 Страхотни изобретения 14 еп.
08.00 Страхотни изобретения 15 еп.
08.25 Страхотни изобретения 16 еп.
08.50 Каубои в студени води 1 еп.
09.35 Каубои в студени води 2 еп.
10.25 Голяма гневна риба 9 еп.
11.05 72 опасни места за живеене 3 еп.
11.55 Царе на строителството с дървен материал 6 еп.
12.40 Царе на строителството с дървен материал 7 еп.
13.25 Проектиране и създаване 7 еп.
14.15 Проектиране и създаване 8 еп.
15.05 Мегапревозвачи 9 еп.
15.30 Мегапревозвачи 10 еп.
16.00 Голямото местене 3 еп.
16.55 Моят плаващ дом 1 еп.
17.20 Моят плаващ дом 2 еп.
17.45 Царе на дърворезбата 4 еп.
18.15 Търсачи на съкровища
19.00 Търсачи на съкровища
19.45 Търсачи на съкровища
20.30 Търсачи на съкровища
21.15 Бягство от цивилизацията 3 еп.
22.00 Треска за нефрит 1 еп.
22.20 Треска за нефрит 2 еп.
22.45 Търсачи на съкровища
23.30 Подводен риболов 9 еп.
00.15 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
06.00 Проектиране и създаване 1 еп.

Неделя 7 Август
===============

07.10 Алеята на торнадото 1 еп.
08.00 Алеята на торнадото 2 еп.
08.50 Голяма гневна риба 4 еп.
09.30 Голяма гневна риба 5 еп.
10.15 Повдигане на сгради 7 еп.
11.00 Повдигане на сгради 8 еп.
11.50 Царе на дърворезбата 3 еп.
12.10 Царе на дърворезбата 4 еп.
12.35 Моят плаващ дом 1 еп.
12.55 Моят плаващ дом 2 еп.
13.20 Търсачи на съкровища 9 еп.
14.05 Търсачи на съкровища 10 еп.
14.50 Каубои в студени води 1 еп.
15.40 Каубои в студени води 2 еп.
16.30 По следите на торнадото 1 еп.
16.50 По следите на торнадото 2 еп.
17.15 По следите на торнадото 3 еп.
17.35 По следите на торнадото 4 еп.
18.00 Царе на строителството с дървен материал 5 еп.
18.45 Царе на строителството с дървен материал 6 еп.
19.30 Треска за нефрит 9 еп.
19.55 Треска за нефрит 10 еп.
20.20 Треска за нефрит 11 еп.
20.45 Треска за нефрит 12 еп.
21.15 Търсачи на съкровища
22.00 Царе на строителството с дървен материал 9 еп.
22.45 Бягство от цивилизацията 4 еп.
23.30 Каубои в студени води 1 еп.
00.15 Повдигане на сгради 9 еп.
06.00 Проектиране и създаване 2 еп.

23