Ще ви запознаем с програмата на Viasat Explore за 15.08.2016 година – 21.08.2016 година.

Понеделник 15 Август
====================

07.00 Проектиране и създаване 2 еп.
07.50 Голяма гневна риба 12 еп.
08.35 По следите на торнадото 9 еп.
08.55 Треска за нефрит 11 еп.
09.20 Превозвачи на къщи 8 еп.
09.45 Мащабни продажби 11 еп.
10.10 Голямото местене 6 еп.
11.00 Нация на иновациите 5 еп.
11.20 Нация на иновациите 6 еп.
11.45 Нация на иновациите 7 еп.
12.05 Нация на иновациите 8 еп.
12.25 Нация на иновациите 9 еп.
12.45 Търсачи на съкровища 5 еп.
13.30 Градът на бялата мечка 11 еп.
13.55 Царе на дърворезбата 5 еп.
14.15 Царе на дърворезбата 6 еп.
14.40 По следите на торнадото 10 еп.
15.05 Каубои в студени води 3 еп.
15.50 Проектиране и създаване 2 еп.
16.40 Мащабни продажби 12 еп.
17.00 Мащабни продажби 13 еп.
17.25 Мащабни продажби 1 еп.
17.45 Мащабни продажби 2 еп.
18.10 Мащабни продажби 3 еп.
18.30 Мащабни продажби 4 еп.
18.55 Моят плаващ дом 3 еп.
19.15 Мащабни продажби 12 еп.
19.40 По следите на торнадото 11 еп.
20.05 Треска за нефрит 11 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 5 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 3 еп.
22.00 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
22.45 Моят плаващ дом 4 еп.
23.05 Царе на дърворезбата 4 еп.
23.30 Бягство от цивилизацията 1 еп.
00.15 Треска за нефрит 11 еп.
00.35 Деконструкция 8 еп.
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 2 еп.

Вторник 16 Август
=================

07.00 Проектиране и създаване 3 еп.
07.50 Голяма гневна риба 13 еп.
08.35 По следите на торнадото 10 еп.
08.55 Треска за нефрит 12 еп.
09.20 Превозвачи на къщи 9 еп.
09.45 Мащабни продажби 12 еп.
10.10 Голямото местене 1 еп.
11.00 Деконструкция 12 еп.
11.20 Деконструкция 13 еп.
11.40 Деконструкция 1 еп.
12.00 Деконструкция 2 еп.
12.20 Деконструкция 3 еп.
12.40 Търсачи на съкровища 6 еп.
13.25 Градът на бялата мечка 12 еп.
13.50 Царе на дърворезбата 7 еп.
14.10 Царе на дърворезбата 8 еп.
14.35 По следите на торнадото 11 еп.
15.00 Каубои в студени води 4 еп.
15.45 Проектиране и създаване 3 еп.
16.35 Голяма гневна риба 5 еп.
17.20 Голяма гневна риба 6 еп.
18.05 Голяма гневна риба 7 еп.
18.55 Превозвачи на къщи 10 еп.
19.15 Мащабни продажби 13 еп.
19.40 По следите на торнадото 12 еп.
20.05 Треска за нефрит 12 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 6 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 4 еп.
22.00 Треска за нефрит 7 еп.
22.20 Треска за нефрит 8 еп.
22.45 Каубои в студени води 4 еп.
23.35 Моят плаващ дом 4 еп.
23.55 Царе на дърворезбата 4 еп.
00.20 Треска за нефрит 12 еп.
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 3 еп.

Сряда 17 Август
===============

07.00 Проектиране и създаване 4 еп.
07.50 Голяма гневна риба 1 еп.
08.35 По следите на торнадото 11 еп.
08.55 Треска за нефрит 1 еп.
09.20 Превозвачи на къщи 10 еп.
09.45 Мащабни продажби 13 еп.
10.10 Голямото местене 2 еп.
11.00 Никога не правете това у дома 3 еп.
11.25 Никога не правете това у дома 4 еп.
11.50 Никога не правете това у дома 5 еп.
12.15 Никога не правете това у дома 6 еп.
12.40 Търсачи на съкровища 7 еп.
13.25 Градът на бялата мечка 1 еп.
13.50 Царе на дърворезбата 9 еп.
14.10 Царе на дърворезбата 10 еп.
14.35 По следите на торнадото 12 еп.
15.00 Каубои в студени води 5 еп.
15.45 Проектиране и създаване 4 еп.
16.35 В Амазония с Брус Пари 3 еп.
17.25 72 опасни места за живеене 3 еп.
18.10 72 опасни места за живеене 4 еп.
18.55 Превозвачи на къщи 11 еп.
19.15 Мащабни продажби 1 еп.
19.40 По следите на торнадото 1 еп.
20.05 Треска за нефрит 1 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 7 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 5 еп.
22.00 Търсачи на съкровища
22.45 Треска за нефрит 5 еп.
23.05 Треска за нефрит 6 еп.
23.35 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
00.25 Треска за нефрит 1 еп.
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 4 еп.

Четвъртък 18 Август
===================

07.00 Проектиране и създаване 5 еп.
07.50 Голяма гневна риба 2 еп.
08.35 По следите на торнадото 12 еп.
08.55 Треска за нефрит 2 еп.
09.20 Превозвачи на къщи 11 еп.
09.45 Мащабни продажби 1 еп.
10.10 Голямото местене 3 еп.
11.00 Страхотни изобретения 21 еп.
11.25 Страхотни изобретения 22 еп.
11.50 Страхотни изобретения 23 еп.
12.15 Страхотни изобретения 24 еп.
12.40 Търсачи на съкровища 8 еп.
13.25 Градът на бялата мечка 2 еп.
13.50 Царе на дърворезбата 11 еп.
14.10 Царе на дърворезбата 12 еп.
14.35 По следите на торнадото 1 еп.
14.55 Каубои в студени води 6 еп.
15.45 Проектиране и създаване 5 еп.
16.35 Алеята на торнадото 3 еп.
17.20 Алеята на торнадото 4 еп.
18.05 Алеята на торнадото 5 еп.
18.55 Превозвачи на къщи 12 еп.
19.15 Мащабни продажби 2 еп.
19.40 По следите на торнадото 2 еп.
20.05 Треска за нефрит 2 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 8 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 6 еп.
22.00 Каубои в студени води 4 еп.
22.45 Мегапревозвачи 1 еп.
23.10 Мегапревозвачи 2 еп.
23.41 Търсачи на съкровища
00.25 Треска за нефрит 2 еп.
00.35 Деконструкция 9 еп.
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 5 еп.

Петък 19 Август
===============

07.00 Проектиране и създаване 6 еп.
07.50 Голяма гневна риба 3 еп.
08.35 По следите на торнадото 1 еп.
08.55 Треска за нефрит 3 еп.
09.20 Моят плаващ дом 4 еп.
09.45 Мащабни продажби 2 еп.
10.05 Голямото местене 4 еп.
11.00 Проектиране и създаване 1 еп.
11.50 Проектиране и създаване 2 еп.
12.40 Търсачи на съкровища 9 еп.
13.25 Градът на бялата мечка 3 еп.
13.50 Царе на дърворезбата 13 еп.
14.10 Царе на дърворезбата 14 еп.
14.35 По следите на торнадото 2 еп.
15.00 Каубои в студени води 7 еп.
15.45 Проектиране и създаване 6 еп.
16.35 Автомобили от града на греха 3 еп.
17.20 Автомобили от града на греха 4 еп.
18.05 Автомобили от града на греха 5 еп.
18.55 Превозвачи на къщи 13 еп.
19.15 Мащабни продажби 3 еп.
19.40 По следите на торнадото 3 еп.
20.05 Треска за нефрит 3 еп.
20.30 Търсачи на съкровища 9 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 7 еп.
22.00 Царе на дърворезбата 7 еп.
22.20 Царе на дърворезбата 8 еп.
22.45 МЕЧТИ ЗА РЕКОРДНА СКОРОСТ. НАЙ-БЪРЗОТО МЯСТО НА ЗЕМЯТА 1 еп.
23.40 Треска за нефрит 5 еп.
00.00 Треска за нефрит 6 еп.
00.25 Треска за нефрит 3 еп.
06.00 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 1 еп.

Събота 20 Август
================

07.10 Страхотни изобретения 21 еп.
07.35 Страхотни изобретения 22 еп.
08.00 Страхотни изобретения 23 еп.
08.25 Страхотни изобретения 24 еп.
08.50 Каубои в студени води 5 еп.
09.35 Каубои в студени води 6 еп.
10.25 Голяма гневна риба 11 еп.
11.10 72 опасни места за живеене 5 еп.
12.00 Царе на строителството с дървен материал 10 еп.
12.45 Царе на строителството с дървен материал 11 еп.
13.30 Проектиране и създаване 1 еп.
14.20 Проектиране и създаване 2 еп.
15.10 Превозвачи на къщи 3 еп.
15.35 Превозвачи на къщи 4 еп.
16.00 Голямото местене 5 еп.
16.55 Моят плаващ дом 3 еп.
17.20 Моят плаващ дом 4 еп.
17.45 Царе на дърворезбата 6 еп.
18.10 Треска за нефрит 9 еп.
18.35 Треска за нефрит 10 еп.
19.00 Треска за нефрит 11 еп.
19.20 Треска за нефрит 12 еп.
19.40 Треска за нефрит 1 еп.
20.05 Треска за нефрит 2 еп.
20.30 Треска за нефрит 3 еп.
20.50 Треска за нефрит 4 еп.
21.15 Бягство от цивилизацията 1 еп.
22.00 Треска за нефрит 5 еп.
22.20 Треска за нефрит 6 еп.
22.45 Търсачи на съкровища
23.30 Подводен риболов 1 еп.
00.15 Царе на строителството с дървен материал 3 еп.
06.00 Проектиране и създаване 1 еп.

Неделя 21 Август
================

07.10 Алеята на торнадото 5 еп.
08.00 Алеята на торнадото 6 еп.
08.50 Голяма гневна риба 8 еп.
09.30 Голяма гневна риба 9 еп.
10.15 Повдигане на сгради 1 еп.
11.00 Повдигане на сгради 2 еп.
11.50 Царе на дърворезбата 7 еп.
12.10 Царе на дърворезбата 8 еп.
12.35 Моят плаващ дом 3 еп.
12.55 Моят плаващ дом 4 еп.
13.20 Търсачи на съкровища 2 еп.
14.05 Търсачи на съкровища 3 еп.
14.50 Каубои в студени води 5 еп.
15.40 Каубои в студени води 6 еп.
16.30 По следите на торнадото 11 еп.
16.50 По следите на торнадото 12 еп.
17.15 По следите на торнадото 1 еп.
17.35 По следите на торнадото 2 еп.
18.00 Царе на строителството с дървен материал 9 еп.
18.45 Царе на строителството с дървен материал 10 еп.
19.30 МЕЧТИ ЗА РЕКОРДНА СКОРОСТ. НАЙ-БЪРЗОТО МЯСТО НА ЗЕМЯТА 1 еп.
20.25 Треска за нефрит 3 еп.
20.50 Треска за нефрит 4 еп.
21.15 Търсачи на съкровища
22.00 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
22.45 Бягство от цивилизацията 2 еп.
23.30 Каубои в студени води 3 еп.
00.15 Повдигане на сгради 1 еп.
06.00 Проектиране и създаване 2 еп.