Ще ви запознаем с програмата на Viasat Explore за 30.05.2016 година – 05.06.2016 година.

Понеделник 30 Май
=================

06.00 Брегова охрана – северозападен тихоокеански регион на САЩ 11 еп.
07.10 Деконструкция 12 еп.
07.30 Призраци от автоморгата 6 еп.
08.15 Треска за нефрит 7 еп.
08.40 Царе на дърворезбата 6 еп.
09.00 Превозвачи на къщи 1 еп.
09.25 Мащабни продажби 5 еп.
09.45 Мащабни продажби 5 еп.
10.10 Повдигане на сгради 5 еп.
11.00 Страхотни изобретения 3 еп.
11.25 Страхотни изобретения 4 еп.
11.50 Защо катастрофират самолетите 3 еп.
12.35 В епицентъра на петролния бум 4 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 8 еп.
14.05 Треска за нефрит 8 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 7 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 5 еп.
15.55 Страхотни изобретения 11 еп.
16.20 Страхотни изобретения 12 еп.
16.45 Проектиране и създаване 10 еп.
17.35 Превозвачи на къщи 2 еп.
18.00 Мащабни продажби 5 еп.
18.25 Мащабни продажби 6 еп.
18.50 Царе на дърворезбата 8 еп.
19.15 Треска за нефрит 9 еп.
19.40 Търсачи на съкровища 3 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 9 еп.
21.10 Страхотни изобретения 11 еп.
21.35 Страхотни изобретения 12 еп.
22.00 Най-натоварената железопътна линия в света 1 еп.
23.00 Търсачи на съкровища 11 еп.
23.45 Смъртоносен боец 8 еп.
00.30 Страхотни изобретения 1 еп.

Вторник 31 Май
==============

06.00 Градът на бурите 3 еп.
07.10 Деконструкция 13 еп.
07.30 Призраци от автоморгата 7 еп.
08.15 Треска за нефрит 8 еп.
08.40 Царе на дърворезбата 7 еп.
09.00 Превозвачи на къщи 2 еп.
09.25 Мащабни продажби 6 еп.
09.45 Мащабни продажби 6 еп.
10.10 Повдигане на сгради 6 еп.
11.00 Страхотни изобретения 5 еп.
11.25 Страхотни изобретения 6 еп.
11.50 Защо катастрофират самолетите 4 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 3 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 9 еп.
14.05 Треска за нефрит 9 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 8 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 1 еп.
15.55 Страхотни изобретения 13 еп.
16.20 Страхотни изобретения 14 еп.
16.45 Проектиране и създаване 1 еп.
17.35 Превозвачи на къщи 3 еп.
18.00 Мащабни продажби 6 еп.
18.25 Мащабни продажби 7 еп.
18.50 Царе на дърворезбата 9 еп.
19.15 Треска за нефрит 10 еп.
19.40 Търсачи на съкровища 4 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 10 еп.
21.15 Търсачи на съкровища 1 еп.
22.00 Каубои в студени води 1 еп.
22.45 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
23.30 Смъртоносен боец 9 еп.
00.15 Страхотни изобретения 3 еп.
00.40 Деконструкция 5 еп.

Сряда 1 Юни
===========

06.00 Градът на бурите 4 еп.
07.10 Деконструкция 1 еп.
07.30 Призраци от автоморгата 8 еп.
08.15 Треска за нефрит 9 еп.
08.40 Царе на дърворезбата 8 еп.
09.00 Превозвачи на къщи 3 еп.
09.25 Мащабни продажби 7 еп.
09.45 Мащабни продажби 7 еп.
10.10 Повдигане на сгради 7 еп.
11.00 Страхотни изобретения 7 еп.
11.25 Страхотни изобретения 8 еп.
11.50 Защо катастрофират самолетите 5 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 4 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 10 еп.
14.05 Треска за нефрит 10 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 9 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 2 еп.
15.55 Страхотни изобретения 15 еп.
16.20 Страхотни изобретения 16 еп.
16.45 Проектиране и създаване 2 еп.
17.35 Превозвачи на къщи 4 еп.
18.00 Мащабни продажби 7 еп.
18.25 Мащабни продажби 8 еп.
18.50 Царе на дърворезбата 10 еп.
19.15 Треска за нефрит 11 еп.
19.40 Търсачи на съкровища 5 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 11 еп.
21.15 Треска за нефрит 7 еп.
21.35 Треска за нефрит 8 еп.
22.00 Градът на бялата мечка 11 еп.
22.25 Градът на бялата мечка 12 еп.
22.50 Царе на дърворезбата 1 еп.
23.10 Царе на дърворезбата 2 еп.
23.35 Смъртоносен боец 10 еп.
00.20 Страхотни изобретения 5 еп.

Четвъртък 2 Юни
===============

06.00 Градът на бурите 1 еп.
07.10 Деконструкция 2 еп.
07.30 Призраци от автоморгата 9 еп.
08.15 Треска за нефрит 10 еп.
08.40 Царе на дърворезбата 9 еп.
09.00 Превозвачи на къщи 4 еп.
09.25 Мащабни продажби 8 еп.
09.45 Мащабни продажби 8 еп.
10.10 Повдигане на сгради 8 еп.
11.00 Страхотни изобретения 9 еп.
11.25 Страхотни изобретения 10 еп.
11.50 Защо катастрофират самолетите 6 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 5 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 11 еп.
14.05 Треска за нефрит 11 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 10 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 1 еп.
15.55 Страхотни изобретения 17 еп.
16.20 Страхотни изобретения 18 еп.
16.45 Проектиране и създаване 4 еп.
17.35 Превозвачи на къщи 5 еп.
18.00 Мащабни продажби 8 еп.
18.25 Мащабни продажби 9 еп.
18.50 Царе на дърворезбата 11 еп.
19.15 Треска за нефрит 12 еп.
19.40 Търсачи на съкровища 6 еп.
20.25 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
21.10 Царе на дърворезбата 3 еп.
21.30 Царе на дърворезбата 4 еп.
21.55 Каубои в студени води 1 еп.
22.45 Царе на строителството с дървен материал 2 еп.
23.30 Градът на бялата мечка 11 еп.
23.55 Градът на бялата мечка 12 еп.
00.20 Страхотни изобретения 7 еп.

Петък 3 Юни
===========

06.00 Градът на бурите 2 еп.
07.10 Деконструкция 3 еп.
07.30 Призраци от автоморгата 10 еп.
08.15 Треска за нефрит 11 еп.
08.40 Царе на дърворезбата 10 еп.
09.00 Превозвачи на къщи 5 еп.
09.25 Мащабни продажби 9 еп.
09.45 Мащабни продажби 9 еп.
10.10 Повдигане на сгради 9 еп.
11.00 Страхотни изобретения 11 еп.
11.25 Страхотни изобретения 12 еп.
11.50 Защо катастрофират самолетите 7 еп.
12.35 Търсачи на съкровища 6 еп.
13.20 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
14.05 Треска за нефрит 12 еп.
14.30 Царе на дърворезбата 11 еп.
14.55 Лаборатория за мъже на Джеймс Мей 2 еп.
15.55 Страхотни изобретения 19 еп.
16.20 Страхотни изобретения 20 еп.
16.45 Проектиране и създаване 5 еп.
17.35 Превозвачи на къщи 6 еп.
18.00 Мащабни продажби 9 еп.
18.25 Мащабни продажби 10 еп.
18.50 Царе на дърворезбата 12 еп.
19.15 Треска за нефрит 1 еп.
19.40 В епицентъра на петролния бум 5 еп.
20.30 Царе на строителството с дървен материал 2 еп.
21.15 Царе на строителството с дървен материал 2 еп.
22.00 По следите на торнадото 3 еп.
22.20 По следите на торнадото 4 еп.
22.45 Повдигане на сгради 10 еп.
23.30 Смъртоносен боец 2 еп.
00.15 Страхотни изобретения 9 еп.
00.40 Деконструкция 5 еп.

Събота 4 Юни
============

06.00 Градът на бурите 3 еп.
07.05 Страхотни изобретения 19 еп.
07.30 Страхотни изобретения 20 еп.
08.00 Страхотни изобретения 21 еп.
08.30 Страхотни изобретения 22 еп.
08.55 Страхотни изобретения 23 еп.
09.25 Мащабни продажби 10 еп.
09.45 Мащабни продажби 11 еп.
10.10 Мащабни продажби 12 еп.
10.30 Мащабни продажби 13 еп.
10.55 Голямото местене 5 еп.
11.45 Голяма гневна риба 13 еп.
12.30 Превозвачи на къщи 7 еп.
12.50 Превозвачи на къщи 8 еп.
13.15 Превозвачи на къщи 9 еп.
13.35 Превозвачи на къщи 10 еп.
14.05 Царе на дърворезбата 3 еп.
14.25 Царе на дърворезбата 4 еп.
14.50 Царе на дърворезбата 5 еп.
15.10 Царе на дърворезбата 6 еп.
15.40 Повдигане на сгради 6 еп.
16.25 Повдигане на сгради 7 еп.
17.10 Повдигане на сгради 8 еп.
17.55 Градът на бялата мечка 1 еп.
18.20 Градът на бялата мечка 2 еп.
18.40 Градът на бялата мечка 3 еп.
19.05 Градът на бялата мечка 4 еп.
19.30 Градът на бялата мечка 5 еп.
19.55 Градът на бялата мечка 6 еп.
20.20 Каубои в студени води 1 еп.
21.10 Градът на бялата мечка 11 еп.
21.35 Градът на бялата мечка 12 еп.
22.00 Търсачи на съкровища 11 еп.
22.45 Царе на строителството с дървен материал 2 еп.
23.30 72 опасни места за живеене 5 еп.
00.20 Треска за нефрит 7 еп.

Неделя 5 Юни
============

06.00 Брегова охрана – северозападен тихоокеански регион на САЩ 12 еп.
07.00 Деконструкция 5 еп.
07.20 Треска за нефрит 6 еп.
07.45 Треска за нефрит 7 еп.
08.10 Треска за нефрит 8 еп.
08.35 Треска за нефрит 9 еп.
09.00 В епицентъра на петролния бум 3 еп.
09.50 Голяма гневна риба 13 еп.
10.35 „Призраци от автоморгата” 9 еп.
11.20 Царе на строителството с дървен материал 11 еп.
12.05 Царе на строителството с дървен материал 1 еп.
12.50 Каубои в студени води 1 еп.
13.40 Треска за нефрит 6 еп.
14.00 Треска за нефрит 7 еп.
14.25 Треска за нефрит 8 еп.
14.45 Треска за нефрит 9 еп.
15.10 Треска за нефрит 10 еп.
15.35 Страхотни изобретения 25 еп.
16.00 Страхотни изобретения 26 еп.
16.25 Страхотни изобретения 11 еп.
16.55 Страхотни изобретения 12 еп.
17.20 Страхотни изобретения 13 еп.
17.45 Царе на строителството с дървен материал 2 еп.
18.35 Лондонският супер тунел 3 еп.
19.35 Градът на бялата мечка 10 еп.
20.00 Градът на бялата мечка 11 еп.
20.30 Треска за нефрит 7 еп.
20.50 Треска за нефрит 8 еп.
21.15 Царе на дърворезбата 1 еп.
21.35 Царе на дърворезбата 2 еп.
22.00 По следите на торнадото 3 еп.
22.20 По следите на торнадото 4 еп.
22.45 Каубои в студени води 1 еп.
23.35 Проектиране и създаване 6 еп.
00.30 Треска за нефрит 8 еп.