Ще ви запознаем с програмата на Viasat Nature CEE за 08.08.2016 година – 14.08.2016 година.

Понеделник 8 Август
===================

06.10 Зооспасители 24/7 17 еп.
07.00 Зоопаркът 3 еп.
07.50 Опасни кучета 1 еп.
08.15 Опасни кучета 2 еп.
08.40 „Харнас” – убежище за диви животни 12 еп.
09.30 Животът в големите влажни зони 1 еп.
10.25 Разходка по света 5 еп.
11.25 Патрулиращи кучета 1 еп.
11.50 Патрулиращи кучета 2 еп.
12.15 Дневниците на гепардите 6 еп.
12.40 Зоопаркът 1 еп.
13.30 „Харнас” – убежище за диви животни 38 еп.
14.20 Животът в големите влажни зони 2 еп.
15.10 Операция „Човекоядец“ 1 еп.
16.00 Гигантите на природата отвътре 1 еп.
16.50 Дневниците на гепардите 7 еп.
17.15 Разходка по света 6 еп.
18.10 „Харнас” – убежище за диви животни 35 еп.
19.00 Микросветове в природата 1 еп.
19.30 Микросветове в природата 2 еп.
20.00 Джими Дохърти в градината на Дарвин 1 еп.
21.00 Гигантите на природата отвътре 2 еп.
22.05 Рибата в мен 2 еп.
23.00 Най-добрият приятел на кучето 12 еп.
23.25 Най-добрият приятел на кучето 13 еп.
23.50 Зооспасители 24/7 17 еп.
00.40 Разходка по света 6 еп.
01.35 Патрулиращи кучета 1 еп.
02.00 Патрулиращи кучета 2 еп.
02.25 Дневниците на гепардите 1 еп.
02.50 Зоопаркът 1 еп.
03.40 Разходка по света 6 еп.
04.35 Дневниците на гепардите 12 еп.
05.00 Зооспасители 24/7 17 еп.

Вторник 9 Август
================

06.10 Зооспасители 24/7 18 еп.
07.00 Зоопаркът 1 еп.
07.50 Патрулиращи кучета 1 еп.
08.15 Патрулиращи кучета 2 еп.
08.40 „Харнас” – убежище за диви животни 13 еп.
09.30 Животът в големите влажни зони 2 еп.
10.25 Разходка по света 6 еп.
11.20 Патрулиращи кучета 3 еп.
11.45 Патрулиращи кучета 4 еп.
12.10 Дневниците на гепардите 7 еп.
12.35 Зоопаркът 2 еп.
13.25 „Харнас” – убежище за диви животни 13 еп.
14.15 Микросветове в природата 1 еп.
14.45 Микросветове в природата 2 еп.
15.05 Летящи чудовища
16.00 Рибата в мен 2 еп.
16.55 Дневниците на гепардите 8 еп.
17.20 Разходка по света 7 еп.
18.10 „Харнас” – убежище за диви животни 36 еп.
19.00 Микросветове в природата 3 еп.
19.30 Микросветове в природата 4 еп.
20.05 Микро чудовища 4 еп.
21.00 Планетата Европа 10 еп.
21.50 Гигантите на природата отвътре 2 еп.
22.55 Най-добрият приятел на кучето 1 еп.
23.20 Най-добрият приятел на кучето 2 еп.
23.45 Зооспасители 24/7 18 еп.
00.35 Разходка по света 7 еп.
01.30 Патрулиращи кучета 3 еп.
01.55 Патрулиращи кучета 4 еп.
02.20 Дневниците на гепардите 2 еп.
02.50 Зоопаркът 2 еп.
03.40 Разходка по света 7 еп.
04.40 Дневниците на гепардите 13 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 18 еп.

Сряда 10 Август
===============

06.00 Зооспасители 24/7 19 еп.
06.50 Зоопаркът 2 еп.
07.40 Патрулиращи кучета 3 еп.
08.05 Патрулиращи кучета 4 еп.
08.30 „Харнас” – убежище за диви животни 14 еп.
09.20 Микросветове в природата 1 еп.
09.50 Микросветове в природата 2 еп.
10.20 Разходка по света 7 еп.
11.10 Патрулиращи кучета 5 еп.
11.35 Патрулиращи кучета 6 еп.
12.00 Дневниците на гепардите 8 еп.
12.25 Зоопаркът 1 еп.
13.15 „Харнас” – убежище за диви животни 14 еп.
14.05 Микросветове в природата 3 еп.
14.35 Микросветове в природата 4 еп.
15.05 Зоопарк за крокодили
16.00 Микро чудовища 4 еп.
16.55 Дневниците на гепардите 9 еп.
17.20 Разходка по света 8 еп.
18.15 „Харнас” – убежище за диви животни 37 еп.
19.05 Микросветове в природата 5 еп.
19.35 Микросветове в природата 6 еп.
20.10 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
21.00 Фатално привличане, сезон 1 1 еп.
21.50 Зоопарк за крокодили
22.45 Най-добрият приятел на кучето 3 еп.
23.10 Най-добрият приятел на кучето 4 еп.
23.35 Зооспасители 24/7 19 еп.
00.25 Разходка по света 8 еп.
01.20 Патрулиращи кучета 5 еп.
01.45 Патрулиращи кучета 6 еп.
02.10 „Харнас” – убежище за диви животни 37 еп.
03.00 Зоопаркът 1 еп.
03.50 Разходка по света 8 еп.
04.45 Дневниците на гепардите 1 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 19 еп.

Четвъртък 11 Август
===================

06.00 Зооспасители 24/7 20 еп.
06.50 Зоопаркът 1 еп.
07.40 Патрулиращи кучета 5 еп.
08.05 Патрулиращи кучета 6 еп.
08.30 „Харнас” – убежище за диви животни 15 еп.
09.20 Микросветове в природата 3 еп.
09.50 Микросветове в природата 4 еп.
10.25 Разходка по света 8 еп.
11.20 Патрулиращи кучета 7 еп.
11.45 Патрулиращи кучета 8 еп.
12.10 Дневниците на гепардите 9 еп.
12.35 Зоопаркът 2 еп.
13.25 „Харнас” – убежище за диви животни 15 еп.
14.15 Микросветове в природата 5 еп.
14.45 Микросветове в природата 6 еп.
15.15 Планетата Европа 10 еп.
16.05 Зоопарк за крокодили
16.55 Дневниците на гепардите 10 еп.
17.20 Разходка по света 1 еп.
18.15 „Харнас” – убежище за диви животни 38 еп.
19.05 Микросветове в природата 7 еп.
19.35 Микросветове в природата 8 еп.
20.10 Приют за носорози 3 еп.
21.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
21.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
21.50 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
22.40 Най-добрият приятел на кучето 5 еп.
23.05 Най-добрият приятел на кучето 6 еп.
23.30 Зооспасители 24/7 20 еп.
00.20 Разходка по света 1 еп.
01.15 Патрулиращи кучета 7 еп.
01.40 Патрулиращи кучета 8 еп.
02.05 „Харнас” – убежище за диви животни 38 еп.
03.00 Зоопаркът 2 еп.
03.50 Разходка по света 1 еп.
04.45 Дневниците на гепардите 2 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 20 еп.

Петък 12 Август
===============

06.00 Зооспасители 24/7 1 еп.
06.50 Зоопаркът 2 еп.
07.40 Патрулиращи кучета 7 еп.
08.05 Патрулиращи кучета 8 еп.
08.30 „Харнас” – убежище за диви животни 16 еп.
09.20 Микросветове в природата 5 еп.
09.50 Микросветове в природата 6 еп.
10.20 Разходка по света 1 еп.
11.15 Патрулиращи кучета 1 еп.
11.40 Патрулиращи кучета 2 еп.
12.05 Дневниците на гепардите 10 еп.
12.30 Зоопаркът 3 еп.
13.20 „Харнас” – убежище за диви животни 16 еп.
14.10 Микросветове в природата 7 еп.
14.40 Микросветове в природата 8 еп.
15.10 Приют за носорози 3 еп.
16.05 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
16.55 Дневниците на гепардите 1 еп.
17.20 Разходка по света 2 еп.
18.15 „Харнас” – убежище за диви животни 39 еп.
19.05 Микросветове в природата 9 еп.
19.35 Микросветове в природата 10 еп.
20.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
20.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
21.00 Патрулиращи кучета 9 еп.
21.25 Патрулиращи кучета 10 еп.
21.55 Алеята на торнадото 2 еп.
22.40 Превозвачи на животни 11 еп.
23.10 Превозвачи на животни 12 еп.
23.35 Зооспасители 24/7 1 еп.
00.25 Разходка по света 2 еп.
01.20 Патрулиращи кучета 1 еп.
01.45 Патрулиращи кучета 2 еп.
02.10 „Харнас” – убежище за диви животни 39 еп.
03.00 Зоопаркът 3 еп.
03.50 Разходка по света 2 еп.
04.45 Дневниците на гепардите 3 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 1 еп.

Събота 13 Август
================

06.00 Дневниците на гепардите 1 еп.
06.25 Зоопаркът 1 еп.
07.15 Зоопаркът 2 еп.
08.05 Зоопаркът 1 еп.
08.55 Зоопаркът 2 еп.
09.45 „Харнас” – убежище за диви животни 17 еп.
10.35 Приют за носорози 3 еп.
11.30 Патрулиращи кучета 1 еп.
11.55 Патрулиращи кучета 2 еп.
12.20 Патрулиращи кучета 3 еп.
12.45 Патрулиращи кучета 4 еп.
13.10 Патрулиращи кучета 5 еп.
13.35 „Харнас” – убежище за диви животни 22 еп.
14.25 Микросветове в природата 1 еп.
14.55 Микросветове в природата 2 еп.
15.25 Микросветове в природата 3 еп.
15.55 Микросветове в природата 4 еп.
16.25 Микросветове в природата 5 еп.
16.55 Микросветове в природата 6 еп.
17.25 Джими Дохърти в градината на Дарвин 1 еп.
18.25 Рибата в мен 2 еп.
19.20 Микро чудовища 4 еп.
20.10 Планетата Европа 10 еп.
21.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
21.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
21.50 Приют за носорози 3 еп.
22.45 Фатално привличане, сезон 1 1 еп.
23.35 Зоопаркът 1 еп.
00.25 Зоопаркът 2 еп.
01.15 Зоопаркът 1 еп.
02.05 Дневниците на гепардите 3 еп.
02.35 Най-добрият приятел на кучето 12 еп.
03.00 Най-добрият приятел на кучето 13 еп.
03.25 Най-добрият приятел на кучето 1 еп.
03.50 Най-добрият приятел на кучето 2 еп.
04.15 Зооспасители 24/7 17 еп.
05.05 Зооспасители 24/7 18 еп.

Неделя 14 Август
================

06.10 Зооспасители 24/7 17 еп.
07.00 Зооспасители 24/7 18 еп.
07.50 Зооспасители 24/7 19 еп.
08.40 „Харнас” – убежище за диви животни 18 еп.
09.30 Зоопаркът 3 еп.
10.20 Зоопаркът 1 еп.
11.10 Патрулиращи кучета 6 еп.
11.35 Патрулиращи кучета 7 еп.
12.00 Патрулиращи кучета 8 еп.
12.30 Животни, които са променили историята 6 еп.
13.25 „Харнас” – убежище за диви животни 23 еп.
14.15 Дневниците на гепардите 6 еп.
14.45 Разходка по света 6 еп.
15.40 Разходка по света 7 еп.
16.35 Разходка по света 8 еп.
17.30 Разходка по света 1 еп.
18.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
18.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
19.15 Приют за носорози 3 еп.
20.10 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
21.00 Микро чудовища 3 еп.
21.50 Зоопарк за крокодили
22.45 Животни, които са променили историята 6 еп.
23.35 Зоопаркът 2 еп.
00.25 Зоопаркът 3 еп.
01.15 Зоопаркът 1 еп.
02.10 Дневниците на гепардите 4 еп.
02.40 Най-добрият приятел на кучето 3 еп.
03.05 Най-добрият приятел на кучето 4 еп.
03.30 Най-добрият приятел на кучето 5 еп.
03.55 Най-добрият приятел на кучето 6 еп.
04.20 Зооспасители 24/7 19 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 20 еп.

19