Ще ви запознаем с програмата на Viasat Nature CEE за 15.08.2016 година – 21.08.2016 година.

Понеделник 15 Август
====================

06.00 Зооспасители 24/7 2 еп.
06.50 Зоопаркът 3 еп.
07.40 Патрулиращи кучета 1 еп.
08.05 Патрулиращи кучета 2 еп.
08.30 „Харнас” – убежище за диви животни 19 еп.
09.20 Микросветове в природата 7 еп.
09.50 Микросветове в природата 8 еп.
10.20 Разходка по света 2 еп.
11.15 Патрулиращи кучета 3 еп.
11.40 Патрулиращи кучета 4 еп.
12.05 Дневниците на гепардите 11 еп.
12.30 Зоопаркът 1 еп.
13.20 „Харнас” – убежище за диви животни 5 еп.
14.10 Микросветове в природата 9 еп.
14.40 Микросветове в природата 10 еп.
15.10 Зоопарк за крокодили
16.00 Фатално привличане, сезон 1 1 еп.
16.50 Дневниците на гепардите 2 еп.
17.15 Разходка по света 3 еп.
18.10 „Харнас” – убежище за диви животни 40 еп.
19.00 Микросветове в природата 11 еп.
19.30 Микросветове в природата 12 еп.
20.00 Джими Дохърти в градината на Дарвин 2 еп.
21.00 Гигантите на природата отвътре 1 еп.
21.50 Рибата в мен 3 еп.
22.50 Най-добрият приятел на кучето 7 еп.
23.15 Най-добрият приятел на кучето 8 еп.
23.40 Зооспасители 24/7 2 еп.
00.30 Разходка по света 3 еп.
01.25 Патрулиращи кучета 3 еп.
01.50 Патрулиращи кучета 4 еп.
02.15 Дневниците на гепардите 5 еп.
02.40 Зоопаркът 1 еп.
03.30 Разходка по света 3 еп.
04.25 Дневниците на гепардите 4 еп.
04.55 Зооспасители 24/7 2 еп.

Вторник 16 Август
=================

06.00 Зооспасители 24/7 3 еп.
06.50 Зоопаркът 1 еп.
07.40 Патрулиращи кучета 3 еп.
08.05 Патрулиращи кучета 4 еп.
08.30 „Харнас” – убежище за диви животни 20 еп.
09.20 Микросветове в природата 9 еп.
09.50 Микросветове в природата 10 еп.
10.20 Разходка по света 3 еп.
11.10 Патрулиращи кучета 5 еп.
11.35 Патрулиращи кучета 6 еп.
12.00 Дневниците на гепардите 12 еп.
12.25 Зоопаркът 2 еп.
13.15 „Харнас” – убежище за диви животни 20 еп.
14.05 Микросветове в природата 11 еп.
14.35 Микросветове в природата 12 еп.
15.05 Фатално привличане, сезон 1 1 еп.
16.00 Рибата в мен 3 еп.
16.55 Дневниците на гепардите 3 еп.
17.20 Разходка по света 4 еп.
18.15 „Харнас” – убежище за диви животни 1 еп.
19.05 Микросветове в природата 13 еп.
19.35 Микросветове в природата 14 еп.
20.05 Микро чудовища 1 еп.
21.00 Планетата Европа 11 еп.
21.50 Гигантите на природата отвътре 1 еп.
22.45 Най-добрият приятел на кучето 9 еп.
23.10 Най-добрият приятел на кучето 10 еп.
23.40 Зооспасители 24/7 3 еп.
00.30 Разходка по света 4 еп.
01.25 Патрулиращи кучета 5 еп.
01.50 Патрулиращи кучета 6 еп.
02.15 Дневниците на гепардите 6 еп.
02.50 Зоопаркът 2 еп.
03.40 Разходка по света 4 еп.
04.40 Дневниците на гепардите 5 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 3 еп.

Сряда 17 Август
===============

06.00 Зооспасители 24/7 4 еп.
06.45 Зоопаркът 2 еп.
07.35 Патрулиращи кучета 5 еп.
08.00 Патрулиращи кучета 6 еп.
08.25 „Харнас” – убежище за диви животни 21 еп.
09.15 Микросветове в природата 11 еп.
09.45 Микросветове в природата 12 еп.
10.15 Разходка по света 4 еп.
11.10 Патрулиращи кучета 7 еп.
11.35 Патрулиращи кучета 8 еп.
12.00 Дневниците на гепардите 13 еп.
12.25 Зоопаркът 3 еп.
13.15 „Харнас” – убежище за диви животни 21 еп.
14.05 Микросветове в природата 13 еп.
14.35 Микросветове в природата 14 еп.
15.05 Рибата в мен 3 еп.
16.00 Микро чудовища 1 еп.
16.55 Дневниците на гепардите 4 еп.
17.20 Разходка по света 5 еп.
18.15 „Харнас” – убежище за диви животни 2 еп.
19.05 Микросветове в природата 15 еп.
19.35 Микросветове в природата 16 еп.
20.10 Кучетата и техният таен живот 3 еп.
21.00 Кралят на въздушното пространство 1 еп.
21.50 Див инстинкт 1 еп.
22.45 Най-добрият приятел на кучето 11 еп.
23.10 Най-добрият приятел на кучето 12 еп.
23.35 Зооспасители 24/7 4 еп.
00.25 Разходка по света 5 еп.
01.20 Патрулиращи кучета 7 еп.
01.45 Патрулиращи кучета 8 еп.
02.10 „Харнас” – убежище за диви животни 2 еп.
03.00 Зоопаркът 3 еп.
03.50 Разходка по света 5 еп.
04.45 Дневниците на гепардите 6 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 4 еп.

Четвъртък 18 Август
===================

06.00 Зооспасители 24/7 5 еп.
06.45 Зоопаркът 3 еп.
07.35 Патрулиращи кучета 7 еп.
08.00 Патрулиращи кучета 8 еп.
08.25 „Харнас” – убежище за диви животни 22 еп.
09.15 Микросветове в природата 13 еп.
09.45 Микросветове в природата 14 еп.
10.15 Разходка по света 5 еп.
11.10 Патрулиращи кучета 9 еп.
11.35 Патрулиращи кучета 10 еп.
12.00 Дневниците на гепардите 1 еп.
12.25 Бебета в зоопарка 1 еп.
13.20 „Харнас” – убежище за диви животни 22 еп.
14.10 Микросветове в природата 15 еп.
14.40 Микросветове в природата 16 еп.
15.10 Планетата Европа 11 еп.
16.00 Кралят на въздушното пространство 1 еп.
16.55 Дневниците на гепардите 5 еп.
17.20 Разходка по света 6 еп.
18.15 „Харнас” – убежище за диви животни 3 еп.
19.05 Микросветове в природата 1 еп.
19.35 Микросветове в природата 2 еп.
20.10 Приют за носорози 4 еп.
21.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
21.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
21.50 Кучетата и техният таен живот 3 еп.
22.40 Най-добрият приятел на кучето 13 еп.
23.05 Най-добрият приятел на кучето 1 еп.
23.30 Зооспасители 24/7 5 еп.
00.20 Разходка по света 6 еп.
01.15 Патрулиращи кучета 9 еп.
01.40 Патрулиращи кучета 10 еп.
02.05 „Харнас” – убежище за диви животни 3 еп.
02.55 Бебета в зоопарка 1 еп.
03.25 Бебета в зоопарка 2 еп.
03.50 Разходка по света 6 еп.
04.45 Дневниците на гепардите 7 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 5 еп.

Петък 19 Август
===============

06.00 Зооспасители 24/7 6 еп.
06.50 Бебета в зоопарка 1 еп.
07.20 Бебета в зоопарка 2 еп.
07.50 Патрулиращи кучета 9 еп.
08.15 Патрулиращи кучета 10 еп.
08.40 „Харнас” – убежище за диви животни 23 еп.
09.30 Микросветове в природата 15 еп.
10.00 Микросветове в природата 16 еп.
10.35 Разходка по света 6 еп.
11.30 Патрулиращи кучета 3 еп.
11.55 Патрулиращи кучета 4 еп.
12.20 Бебета в зоопарка 3 еп.
12.50 Бебета в зоопарка 4 еп.
13.20 „Харнас” – убежище за диви животни 23 еп.
14.10 Микросветове в природата 1 еп.
14.40 Микросветове в природата 2 еп.
15.10 Приют за носорози 4 еп.
16.05 Кучетата и техният таен живот 3 еп.
16.55 Дневниците на гепардите 6 еп.
17.20 Разходка по света 7 еп.
18.15 „Харнас” – убежище за диви животни 4 еп.
19.05 Микросветове в природата 3 еп.
19.35 Микросветове в природата 4 еп.
20.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
20.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
21.00 Патрулиращи кучета 11 еп.
21.25 Патрулиращи кучета 12 еп.
21.55 Алеята на торнадото 3 еп.
22.40 Превозвачи на животни 13 еп.
23.05 Превозвачи на животни 1 еп.
23.30 Зооспасители 24/7 6 еп.
00.20 Разходка по света 7 еп.
01.15 Патрулиращи кучета 3 еп.
01.40 Патрулиращи кучета 4 еп.
02.05 „Харнас” – убежище за диви животни 4 еп.
02.50 Бебета в зоопарка 3 еп.
03.20 Бебета в зоопарка 4 еп.
03.50 Разходка по света 7 еп.
04.45 Дневниците на гепардите 8 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 6 еп.

Събота 20 Август
================

06.00 Дневниците на гепардите 6 еп.
06.25 Зоопаркът 1 еп.
07.15 Зоопаркът 2 еп.
08.05 Зоопаркът 3 еп.
08.55 Зоопаркът 1 еп.
09.45 „Харнас” – убежище за диви животни 24 еп.
10.35 Приют за носорози 4 еп.
11.30 Патрулиращи кучета 3 еп.
11.55 Патрулиращи кучета 4 еп.
12.20 Патрулиращи кучета 5 еп.
12.45 Патрулиращи кучета 6 еп.
13.10 Патрулиращи кучета 7 еп.
13.35 „Харнас” – убежище за диви животни 10 еп.
14.25 Микросветове в природата 11 еп.
14.55 Микросветове в природата 12 еп.
15.25 Микросветове в природата 13 еп.
15.55 Микросветове в природата 14 еп.
16.25 Микросветове в природата 15 еп.
16.55 Микросветове в природата 16 еп.
17.25 Джими Дохърти в градината на Дарвин 2 еп.
18.25 Кралят на въздушното пространство 1 еп.
19.20 Микро чудовища 1 еп.
20.10 Планетата Европа 11 еп.
21.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
21.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
21.50 Приют за носорози 4 еп.
22.45 Гигантите на природата отвътре 1 еп.
23.35 Зоопаркът 1 еп.
00.25 Зоопаркът 2 еп.
01.15 Зоопаркът 3 еп.
02.05 Дневниците на гепардите 7 еп.
02.35 Най-добрият приятел на кучето 7 еп.
03.00 Най-добрият приятел на кучето 8 еп.
03.25 Най-добрият приятел на кучето 9 еп.
03.50 Най-добрият приятел на кучето 10 еп.
04.15 Зооспасители 24/7 2 еп.
05.05 Зооспасители 24/7 3 еп.

Неделя 21 Август
================

06.10 Дневниците на гепардите 11 еп.
06.35 Зооспасители 24/7 2 еп.
07.25 Зооспасители 24/7 3 еп.
08.15 Зооспасители 24/7 4 еп.
09.05 „Харнас” – убежище за диви животни 25 еп.
09.55 Зоопаркът 2 еп.
10.45 Зоопаркът 3 еп.
11.35 Патрулиращи кучета 8 еп.
12.00 Патрулиращи кучета 9 еп.
12.30 Животни, които са променили историята 1 еп.
13.25 „Харнас” – убежище за диви животни 11 еп.
14.15 Дневниците на гепардите 11 еп.
14.45 Разходка по света 3 еп.
15.40 Разходка по света 4 еп.
16.35 Разходка по света 5 еп.
17.30 Разходка по света 6 еп.
18.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
18.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
19.15 Приют за носорози 4 еп.
20.10 Кучетата и техният таен живот 3 еп.
21.00 Микро чудовища 1 еп.
21.50 Див инстинкт 1 еп.
22.45 Животни, които са променили историята 1 еп.
23.40 Бебета в зоопарка 1 еп.
00.10 Бебета в зоопарка 2 еп.
00.40 Бебета в зоопарка 3 еп.
01.10 Бебета в зоопарка 4 еп.
01.40 Дневниците на гепардите 11 еп.
02.10 Дневниците на гепардите 8 еп.
02.40 Най-добрият приятел на кучето 11 еп.
03.05 Най-добрият приятел на кучето 12 еп.
03.30 Най-добрият приятел на кучето 13 еп.
03.55 Най-добрият приятел на кучето 1 еп.
04.20 Зооспасители 24/7 4 еп.
05.10 Зооспасители 24/7 5 еп.