Ще ви запознаем с програмата на Viasat Nature CEE за 05.09.2016 година – 11.09.2016 година.

Понеделник 5 Септември
======================

06.15 Парк за всички сезони 11 еп.
06.45 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
07.10 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
07.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
08.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
08.35 Супер-ветеринар 3 еп.
09.25 Чудесата на кучетата 3 еп.
10.10 Патрулиращи кучета 12 еп.
10.35 Патрулиращи кучета 13 еп.
11.00 Зооспасители 24/7 1 еп.
11.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
12.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
12.40 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
13.05 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
13.35 Чудесата на кучетата 1 еп.
14.20 Супер-ветеринар 4 еп.
15.10 Патрулиращи кучета 1 еп.
15.35 Патрулиращи кучета 2 еп.
16.00 Приключение в Хайнан с Найджъл Марвин
16.45 Див инстинкт 3 еп.
17.40 Супер-ветеринар 5 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 2 еп.
20.10 Най-свирепите животни! 1 еп.
21.00 Гигантите на природата отвътре 4 еп.
21.50 Вулканични одисеи 1 еп.
22.15 Вулканични одисеи 2 еп.
22.45 Чудесата на кучетата 2 еп.
23.35 Най-свирепите животни! 1 еп.
00.25 Гигантите на природата отвътре 4 еп.
01.15 Вулканични одисеи 1 еп.
01.45 Вулканични одисеи 2 еп.
02.15 Патрулиращи кучета 1 еп.
02.40 Патрулиращи кучета 2 еп.
03.05 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
03.30 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
03.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
04.45 Зооспасители 24/7 1 еп.
05.35 Парк за всички сезони 11 еп.

Вторник 6 Септември
===================

06.15 Парк за всички сезони 12 еп.
06.45 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
07.10 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
07.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
08.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
08.30 Супер-ветеринар 4 еп.
09.20 Чудесата на кучетата 1 еп.
10.05 Патрулиращи кучета 1 еп.
10.30 Патрулиращи кучета 2 еп.
10.55 Зооспасители 24/7 2 еп.
11.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
12.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
12.35 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
13.00 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
13.30 Чудесата на кучетата 2 еп.
14.15 Супер-ветеринар 5 еп.
15.05 Патрулиращи кучета 3 еп.
15.30 Патрулиращи кучета 4 еп.
15.55 Гигантите на природата отвътре 4 еп.
16.45 Вулканични одисеи 1 еп.
17.10 Вулканични одисеи 2 еп.
17.40 Супер-ветеринар 1 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 3 еп.
20.10 Земя на мусони 1 еп.
21.00 Планетата Европа 14 еп.
21.50 Гигантите на природата отвътре 4 еп.
22.40 Чудесата на кучетата 3 еп.
23.30 Земя на мусони 1 еп.
00.25 Планетата Европа 14 еп.
01.20 Гигантите на природата отвътре 4 еп.
02.10 Патрулиращи кучета 3 еп.
02.35 Патрулиращи кучета 4 еп.
03.00 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
03.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
04.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
04.40 Зооспасители 24/7 2 еп.
05.30 Парк за всички сезони 12 еп.

Сряда 7 Септември
=================

06.15 Парк за всички сезони 13 еп.
06.45 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
07.10 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
07.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
08.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
08.35 Супер-ветеринар 5 еп.
09.25 Чудесата на кучетата 2 еп.
10.10 Патрулиращи кучета 3 еп.
10.35 Патрулиращи кучета 4 еп.
11.00 Зооспасители 24/7 3 еп.
11.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
12.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
12.40 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
13.05 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
13.35 Чудесата на кучетата 3 еп.
14.20 Супер-ветеринар 1 еп.
15.10 Патрулиращи кучета 5 еп.
15.35 Патрулиращи кучета 6 еп.
16.00 Удивителни животни 3 еп.
16.25 Удивителни животни 4 еп.
16.50 Патрулиращи кучета 1 еп.
17.15 Патрулиращи кучета 2 еп.
17.40 Супер-ветеринар 2 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 1 еп.
20.10 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
21.00 Най-свирепите животни! 1 еп.
21.50 Удивителни животни 3 еп.
22.15 Удивителни животни 4 еп.
22.40 Чудесата на кучетата 1 еп.
23.30 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
00.20 Най-свирепите животни! 1 еп.
01.15 Удивителни животни 3 еп.
01.40 Удивителни животни 4 еп.
02.10 Патрулиращи кучета 5 еп.
02.35 Патрулиращи кучета 6 еп.
03.00 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
03.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
04.45 Зооспасители 24/7 3 еп.
05.35 Парк за всички сезони 13 еп.

Четвъртък 8 Септември
=====================

06.15 Парк за всички сезони 1 еп.
06.45 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
07.10 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
07.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
08.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
08.30 Супер-ветеринар 1 еп.
09.20 Чудесата на кучетата 3 еп.
10.05 Патрулиращи кучета 5 еп.
10.30 Патрулиращи кучета 6 еп.
10.55 Зооспасители 24/7 4 еп.
11.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
12.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
12.35 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
13.00 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
13.30 Чудесата на кучетата 1 еп.
14.15 Супер-ветеринар 2 еп.
15.10 Патрулиращи кучета 7 еп.
15.35 Патрулиращи кучета 8 еп.
16.00 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
16.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
17.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
17.40 Супер-ветеринар 3 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 2 еп.
20.10 Удивителни животни 5 еп.
20.35 Удивителни животни 6 еп.
21.00 The Supervet 3 еп.
21.50 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
22.40 Чудесата на кучетата 2 еп.
23.30 Удивителни животни 5 еп.
23.55 Удивителни животни 6 еп.
00.25 The Supervet 3 еп.
01.15 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
02.05 Патрулиращи кучета 7 еп.
02.30 Патрулиращи кучета 8 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
03.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
04.45 Зооспасители 24/7 4 еп.
05.35 Парк за всички сезони 1 еп.

Петък 9 Септември
=================

06.15 Парк за всички сезони 2 еп.
06.45 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
07.10 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
07.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
08.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
08.30 Супер-ветеринар 2 еп.
09.20 Чудесата на кучетата 1 еп.
10.05 Патрулиращи кучета 7 еп.
10.30 Патрулиращи кучета 8 еп.
10.55 Зооспасители 24/7 5 еп.
11.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
12.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
12.35 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
13.00 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
13.30 Чудесата на кучетата 2 еп.
14.15 Супер-ветеринар 3 еп.
15.05 Патрулиращи кучета 9 еп.
15.30 Патрулиращи кучета 10 еп.
15.55 The Supervet 3 еп.
16.45 Най-свирепите животни! 1 еп.
17.40 Супер-ветеринар 4 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 8 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 3 еп.
20.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
20.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
21.00 Патрулиращи кучета 3 еп.
21.25 Патрулиращи кучета 4 еп.
21.50 The Supervet 3 еп.
22.40 Чудесата на кучетата 3 еп.
23.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
23.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
00.25 Патрулиращи кучета 3 еп.
00.50 Патрулиращи кучета 4 еп.
01.15 The Supervet 3 еп.
02.05 Патрулиращи кучета 9 еп.
02.30 Патрулиращи кучета 10 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
03.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 8 еп.
04.45 Зооспасители 24/7 5 еп.
05.35 Парк за всички сезони 2 еп.

Събота 10 Септември
===================

06.10 Голяма гневна риба 7 еп.
06.55 Голяма гневна риба 8 еп.
07.40 Голяма гневна риба 9 еп.
08.30 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
08.55 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
09.20 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
09.45 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
10.10 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
10.35 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
11.05 Чудесата на кучетата 2 еп.
11.50 Чудесата на кучетата 3 еп.
12.35 Чудесата на кучетата 1 еп.
13.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
13.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
14.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
14.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
15.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
15.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
15.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
16.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
16.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
17.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 8 еп.
17.35 Планетата Европа 14 еп.
18.25 Вулканични одисеи 1 еп.
18.50 Вулканични одисеи 2 еп.
19.20 Удивителни животни 5 еп.
19.45 Удивителни животни 6 еп.
20.10 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
21.00 The Supervet 3 еп.
21.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
22.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
22.40 Най-свирепите животни! 1 еп.
23.30 Супер-ветеринар 5 еп.
00.20 Супер-ветеринар 1 еп.
01.10 Патрулиращи кучета 1 еп.
01.35 Патрулиращи кучета 2 еп.
02.00 Патрулиращи кучета 3 еп.
02.25 Патрулиращи кучета 4 еп.
02.50 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
03.15 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
03.40 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
04.05 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
04.35 Парк за всички сезони 11 еп.
05.00 Парк за всички сезони 12 еп.
05.25 Парк за всички сезони 13 еп.

Неделя 11 Септември
===================

06.00 Зооспасители 24/7 1 еп.
06.45 Зооспасители 24/7 2 еп.
07.35 Зооспасители 24/7 3 еп.
08.20 Зооспасители 24/7 4 еп.
09.10 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
09.35 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
10.00 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
10.30 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
11.00 Чудесата на кучетата 3 еп.
11.45 Чудесата на кучетата 1 еп.
12.35 Супер-ветеринар 5 еп.
13.25 Супер-ветеринар 1 еп.
14.15 Супер-ветеринар 2 еп.
15.05 Супер-ветеринар 3 еп.
15.55 Супер-ветеринар 4 еп.
16.45 Най-свирепите животни! 1 еп.
17.35 Първите животни 3 еп.
18.30 Замръзнала планета 1 еп.
19.20 Замръзнала планета 2 еп.
20.10 Вулканични одисеи 1 еп.
20.35 Вулканични одисеи 2 еп.
21.00 Земя на мусони 1 еп.
21.50 Гигантите на природата отвътре 4 еп.
22.40 Кучетата и техният таен живот 2 еп.
23.30 Супер-ветеринар 2 еп.
00.20 Супер-ветеринар 3 еп.
01.10 Патрулиращи кучета 5 еп.
01.35 Патрулиращи кучета 6 еп.
02.00 Патрулиращи кучета 7 еп.
02.25 Патрулиращи кучета 8 еп.
02.50 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
03.15 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
03.40 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
04.05 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
04.35 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
05.05 Парк за всички сезони 1 еп.
05.30 Парк за всички сезони 2 еп.