Ще ви запознаем с програмата на Канал 3 за 01.08.2016 година – 07.08.2016 година.

07:00 „Имате думата“/п/
08:00 Времето, календар, хороскоп
08:10 „Спорт в обектива“/п/
09:00 Времето, календар, хороскоп
09:15 „Офанзива”/п/
11:45 ТОП ШОП
12:00 Времето, календар, хороскоп
12:10 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:15 „Часът на кмета“/п/
12:45 ТОП ШОП
13:00 Времето, календар, хороскоп
13:10 Рекламен блок
13:15 „Без монтаж“
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 “Без монтаж“
15:45 ТОП ШОП
16:00 “Всеки следобед” с Криси“/п/
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев”/п/
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -08:00 – Повторения

ВТОРНИК – 02 АВГУСТ

07:00 „Имате думата“/п/
08:00 Времето, календар, хороскоп
08:10 „Спорт в обектива“/п/
09:00 Времето, календар, хороскоп
09:05 Рекламен блок
09:10 Избрано от „В“ група“
11:45 ТОП ШОП
12:00 Времето, календар, хороскоп
12:10 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:15 „Денят на живо”/п/
12:45 ТОП ШОП
13:00 Времето, календар, хороскоп
13:10 Рекламен блок
13:15 „Без монтаж“
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Без монтаж“
15:45 ТОП ШОП
16:00 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев”/п/
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

СРЯДА – 03 АВГУСТ

06:00 “Денят на живо”/п/
07:00 „Имате думата“/п/
08:00 Времето, календар, хороскоп
08:10 „Спорт в обектива“/п/
09:00 Времето, календар, хороскоп
09:05 Рекламен блок
09:10 „Без монтаж”
10:00 Рекламен блок
10:05 “Всеки следобед с Криси“/п/
11:15 ТОПШОП
11:30 “Всеки следобед с Криси“/п/
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 Времето, календар, хороскоп
12:10 “Денят на живо”/п/
13:00 Времето, календар, хороскоп
13:10 Рекламен блок
13:10 „Без монтаж“
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 Рекламен блок
14:30 Кухнята на Звездев/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Без монтаж“
15:45 ТОП ШОП
16:00 “Всеки следобед” с Криси“/п/
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
19:00 „Кухнята на Звездев”/п/
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК –04 АВГУСТ

06:00 “Денят на живо”/п/
07:00 „Имате думата“/п/
08:00 Времето, календар, хороскоп
08:10 „Спорт в обектива“/п/
09:00 Времето, календар, хороскоп
09:05 Рекламен блок
09:10 „Без монтаж”
10:00 Рекламен блок
10:05 “Всеки следобед с Криси“/п/
11:15 ТОПШОП
11:30 “Всеки следобед с Криси“/п/
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 Времето, календар, хороскоп
12:10 “Денят на живо”/п/
13:00 Времето, календар, хороскоп
13:10 Рекламен блок
13:15 „Без монтаж“
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Без монтаж“
15:45 ТОП ШОП
16:00 “Всеки следобед” с Криси“/п/
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев”/п/
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ/п/
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

ПЕТЪК –05 АВГУСТ

06:00 “Денят на живо”/п/
07:00 „Имате думата“/п/
08:00 Времето, календар, хороскоп
08:10 „Спорт в обектива“/п/
09:00 Времето, календар, хороскоп
09:05 Рекламен блок
09:10 „Без монтаж”
10:00 Рекламен блок
10:05 “Всеки следобед с Криси“/п/
11:15 ТОПШОП
11:30 “Всеки следобед с Криси“/п/
11:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:00 Времето, календар, хороскоп
12:10 “Денят на живо”/п/
13:00 Времето, календар, хороскоп
13:10 Рекламен блок
13:15 „Без монтаж“
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Без монтаж“
15:45 ТОП ШОП
16:00 “Всеки следобед” с Криси“/п/
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев”/п/
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед” /п/
01:00 „Коктейл”/п/
01:30 „Спорт в обектива“/п/
02:15 -07:00 – Повторения

СЪБОТА –06 АВГУСТ

07:00 Времето, календар, хороскоп
07:10 „Без монтаж”
08:00 Времето, календар, хороскоп
08:10 „Спорт в обектива”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Часът на кмета”/п/
11:10 ТОП ШОП
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
13:15 „Без монтаж”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:15 „Всеки следобед с Криси”/п/
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 „Всеки следобед с Криси”/п/
15:45 TОП ШОП
16:00 НОВИНИ
16:20 Интервю с Наделина Анева/п/
17:00 “Офанзива”/п/
19:30 НОВИНИ
20:00 „Арт“/п/
20:30 „Коктейл“/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „Интервю“/п/
22:30 „Денят на живо“/п/
23:30 „Спорт в обектива“/п/
00:30-06:40 – Повторения

НЕДЕЛЯ – 07 АВГУСТ

06:40 “Офанзива” с Любомир Огнянов/п/
09:00 Времето, календар, хороскоп
09:10 „Спорт в обектива”/п/
10:00 „Без монтаж“
11:00 Времето, календар, хороскоп
11:15 ТОП ШОП
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:30 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:45 „Коктейл” с Деси Жаблянова/п/
13:15 „Арт” с Ивелина Кунчева/п/
13:45 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Всеки следобед с Криси”/п/
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 „Всеки следобед с Криси”/п/
15:45 ТОП ШОП
16:00 НОВИНИ
16:20 Интервю с Наделина Анева/п/
16:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
17:00 Избрано от „В“ група
19:30 НОВИНИ
20:00 „Часът на кмета”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 Интервю с Наделина Анева/п/
22:30 „Избрано от „В“ група
01:00 – 06:55 – Повторения

32