Ще ви запознаем с програмата на Канал 3 за 07.11.2016 година – 13.11.2016 година.

ПОНЕДЕЛНИК –07 НОЕМВРИ

05:30 Времето, календар, хороскоп
05:45 „Спорт в обектива”/п/
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 НОВИНИ
07:05„Имате думата”/п/
07:30 НОВИНИ
07:35 „Имате думата”/п/
08:00 НОВИНИ
08:05 Денят на живо”/п/
08:30 НОВИНИ
08:35 Денят на живо”/п/
09:00 НОВИНИ
09:05 „Офанзива”/п/
11:00 НОВИНИ
11:05 „Пулс” /п/
11:45 ТОП ШОП
12:00 НОВИНИ
12:05 Телемаркет
12:10 „Всеки следобед с Криси”/п/
12:55 Рекламен блок
13:00 НОВИНИ
13:15 „Интервю” с Наделина Анева /п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:25 Телемаркет
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:30 Топ Шоп
15:45 „Без монтаж”
16:00 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:55 Рекламен блок
19:00 Патарински Live
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 “Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -05:30 – Повторения

ВТОРНИК – 08 НОЕМВРИ

05:30 Времето, календар, хороскоп
05:45 „Спорт в обектива”/п/
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 НОВИНИ
07:05„Имате думата”/п/
07:30 НОВИНИ
07:35 „Имате думата”/п/
08:00 НОВИНИ
08:05 Денят на живо”/п/
08:30 НОВИНИ
08:35 Денят на живо”/п/
09:00 НОВИНИ
09:05 „Беновска пита” /п/
11:00 НОВИНИ
11:05 „Пулс” /п/
11:45 ТОП ШОП
12:00 НОВИНИ
12:05 Телемаркет
12:10 „Всеки следобед с Криси”/п/
12:55 Рекламен блок
13:00 НОВИНИ
13:15 Патарински Live /п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:25 Телемаркет
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:30 Топ Шоп
15:45 „Без монтаж”
16:00 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:55 Рекламен блок
19:00 Патарински Live
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „„Имате думата”/п/
23:00 “Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -05:30 – Повторения

СРЯДА – 09 НОЕМВРИ

05:30 Времето, календар, хороскоп
05:45 „Спорт в обектива”/п/
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 НОВИНИ
07:05„Имате думата”/п/
07:30 НОВИНИ
07:35 „Имате думата”/п/
08:00 НОВИНИ
08:05 Денят на живо”/п/
08:30 НОВИНИ
08:35 Денят на живо”/п/
09:00 НОВИНИ
09:05 „Парламентът на живо”
11:00 НОВИНИ
11:30 ТОПШОП
12:00 „НОВИНИ
12:05 „Парламентът на живо”
12:55 Рекламен блок
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:30 Кухнята на Звездев
15:00 НОВИНИ
15:30 ТОП ШОП
15:45 „Без монтаж”
16:00 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:55 Рекламен блок
19:00 Патарински Live
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 “Денят на живо”/п/
01:00 -05:30 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК –10 НОЕМВРИ

05:30 Времето, календар, хороскоп
05:45 „Спорт в обектива”/п/
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 НОВИНИ
07:05„Имате думата”/п/
07:30 НОВИНИ
07:35 „Имате думата”/п/
08:00 НОВИНИ
08:05 Денят на живо”/п/
08:30 НОВИНИ
08:35 Денят на живо”/п/
09:00 НОВИНИ
09:05 „Спорт в обектива”
09:05 „Парламентът на живо”
11:00 НОВИНИ
11:30 ТОПШОП
12:00 „НОВИНИ
12:05 „Парламентът на живо”
12:55 Рекламен блок
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:30 Кухнята на Звездев
15:00 НОВИНИ
15:30 ТОП ШОП
15:45 „Без монтаж”
16:00 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:55 Рекламен блок
19:00 Патарински Live
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „„Имате думата”/п/
23:00 “Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -05:30 – Повторения

ПЕТЪК – 11 НОЕМВРИ

05:30 Времето, календар, хороскоп
05:45 „Спорт в обектива”/п/
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 НОВИНИ
07:05„Имате думата”/п/
07:30 НОВИНИ
07:35 „Имате думата”/п/
08:00 НОВИНИ
08:05 Денят на живо”/п/
08:30 НОВИНИ
08:35 Денят на живо”/п/
09:00 НОВИНИ
09:05 „Парламентът на живо”
11:00 НОВИНИ
11:30 ТОПШОП
12:00 „НОВИНИ
12:05 „Парламентът на живо”
12:55 Рекламен блок
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:30 Кухнята на Звездев
15:00 НОВИНИ
15:30 ТОП ШОП
15:45 „Без монтаж”
16:00 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:55 Рекламен блок
19:00 Патарински Live
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „„Имате думата”/п/
23:00 “Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -05:30 – Повторения

СЪБОТА –12 НОЕМВРИ

07:00 Времето, календар, хороскоп
07:15 „Спорт в обектива”/п/
08:00 „Часът на кмета”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Кухнята на Звездев”/п/
10:30 „Без монтаж”/п/
11:30 ТОП ШОП
11:45 Времето, календар, хороскоп
12:00 „Кухнята на Звездев”/п/
13:00 „Без монтаж”
13:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
13:30 Патарински Live
14:00 НОВИНИ
14:20 „Всеки следобед с Криси”, избрано
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:20 „Всеки следобед с Криси”, избрано
15:45 TОП ШОП
16:00 НОВИНИ
16:15 Време, календар, хороскоп
16:30 „Без монтаж”
17:00 “Офанзива” с Любомир Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 Интервю с Наделина Анева
20:00 „Патарински LIVE”/п/
20:30 „Без монтаж”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива
22:00 „Интервю” с Наделина Анева/п/
22:30 „Холивуд” с Ивелина Кунчева
23:00 „Коктейл” с Деси Жаблянова
23:30 „Спорт в обектива/п/
00:15 – 07:00 – Повторения

НЕДЕЛЯ – 13 НОЕМВРИ

07:00 Президентски избори 2016 – студио
12:00 НОВИНИ
12:10 Времето, календар, хороскоп
12:20 „Пулс”
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Интервю” с Наделина Анева
14:00 НОВИНИ
14:20 „Холивуд”
14:45 Телемаркет
15:00 НОВИНИ
15:15 Всеки следобед с Криси
15:45 Tоп шоп
16:00 НОВИНИ
16:15 Календар, хороскоп
16:25 Телемаркет
16:30 Всеки следобед с Криси
17:00 Коктейл
17:30 Интервю с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ
18:30 Президентски избори 2016 – студио

42