Ще ви запознаем с програмата на NEWS7 за 01.08.2016 година – 07.08.2016 година.

1 август 2016, понеделник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 „Красотите на Русия“, документална поредица
07:35 „Народите на Русия“, документална поредица
08:00 „Софико”, коментарно предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „Култура и изкуство“, документална поредица
09:40 „Избранное“, документална поредица
11:00 „Софико“, коментарно предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:20 „Сочи”, документарна поредица
13:45 „Избранное”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:25 „Красотите на Русия” – документална поредица
15:55 „Народите на Русия“, документална поредица
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:40 „Новите досиета“, документална поредица
18:10 „Избранное“, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Софико“, коментарно предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „В света на увлеченията“, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:55 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:25 „Новите досиета“, документална поредица
01:55 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 „Красотите на Русия” – документална поредица
04:05 „Народите на Русия“, документална поредица
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

2 август 2016, вторник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 „Народите на Русия“, документална поредица
08:00 „Новите досиета”, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:05 „Избранное“, документална поредица
11:00 „Новите досиета”, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:20 „Култура и изкуство”, документарна поредица
13:45 „Избранное”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:25 „Народите на Русия“, документална поредица
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:40 „Софико“, коментарно предаване
18:10 „Избранное“, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета”, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „В света на увлеченията“, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:55 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:25 „Новите досиета“, документална поредица
01:55 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 „Народите на Русия” – документална поредица
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

03 август 2016, сряда

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 „Народите на Русия“, документална поредица
07:35 „Руска история“, документална поредица
08:00 „Новите досиета”, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:05 „Избранное“, документална поредица
11:00 „Новите досиета”, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:20 „Култура и изкуство”, документарна поредица
13:45 „Избранное”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Софико“, коментарно предаване
15:25 „Народите на Русия“, документална поредица
15:55 „Руска история“, документална поредица
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:40 „Новите досиета“, документално предаване
18:10 „Избранное“, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета”, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „В света на увлеченията“, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:55 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:25 „Новите досиета“, документална поредица
01:55 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 „Народите на Русия” – документална поредица
04:05 „Руска история“, документална поредица
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

04 август 2016, четвъртък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 „Руска история“, документална поредица
07:35 „Култура и изкуство“, документална поредица
08:00 „Новите досиета”, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:30 „Избранное“, документална поредица
11:00 „Новите досиета”, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:20 „В света на увлеченията”, документарна поредица
13:45 „Избранное”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:25 „Руска история“, документална поредица
15:55 „Култура и изкуство“, документална поредица
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:40 „Новите досиета“, документално предаване
18:10 „Избранное“, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета”, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „В света на увлеченията“, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:55 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:25 „Новите досиета“, документална поредица
01:55 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 „Руска история” – документална поредица
04:05 „Култура и изкуство“, документална поредица
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

05 август 2016, петък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 „Култура и изкуство“, документална поредица
07:35 „Сочи“, документална поредица
08:00 „Новите досиета”, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „В света на увлеченията“, документална поредица
10: 05 „Избранное“, документална поредица
11:00 „Новите досиета”, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:20 „В света на увлеченията”, документарна поредица
13:45 „Избранное”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:25 „Култура и изкуство“, документална поредица
15:55 „Сочи“, документална поредица
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:40 „Новите досиета“, документално предаване
18:10 „Избранное“, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета”, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „В света на увлеченията“, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Софико“, коментарно предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:55 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:25 „Софико“, коментарно предаване
01:55 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 „Култура и изкуство” – документална поредица
04:05 „Сочи“, документална поредица
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

06 август 2016, събота

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:25 „Сочи”, документална поредица
08:20 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:10 Документален филм
10:00 „Сочи”, документална поредица
11:00 „Разкази от войната 3 и 4”, документален филм
12:00 „Красотите на Русия”, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „Чудесата на природата“, документална поредица
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 Документален филм
15:00 „Човешки съдби“, документална поредица
16:00 „Красотите на Русия“, документална поредица
16:30 „Чудесата на природата“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:30 „Дяволът в чинията“, документален филм
19:30 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварднадзе
20:00 Документален филм
20:30 „Сочи”, документална поредица
21:00 „Руска история”, документална поредица
21:30 „Чудесата на природата“, документална поредица
22:00 „Дяволът в чинията“, документален филм
23:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
00:00 „Разкази от войната 3 и 4”, документален филм
00:55 Документален филм
02:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
03:00 „Неразказани приказки”, документална поредица
04:05 „Руска история”, документална поредица
04:35 „Чудесата на природата”, документална поредица
05:05 „Неразказани приказки”, документална поредица

07 август 2016, неделя

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:25 „Култура и изкуство”, документална поредица
08:20 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:10 Документален филм
10:00 „Сочи”, документална поредица
10:30 „Култура и изкуство”, документална поредица
11:00 „Дяволът в чинията”, документален филм
12:00 „Руска история”, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „Софико“, коментарно предаване
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 Документален филм
15:00 „Човешки съдби“, документална поредица
16:00 „Красотите на Русия“, документална поредица
16:30 „Чудесата на природата“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:30 „Архитектът Луканов“, документален филм
19:30 Документален филм
20:30 „Сочи”, документална поредица
21:00 „Култура и изкуство”, документална поредица
21:30 „Чудесата на природата“, документална поредица
22:00 „Архитектът Луканов“, документален филм
23:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
00:00 „Дяволът в чинията”, документален филм
00:45 Документален филм
02:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
03:00 „Неразказани приказки”, документална поредица
04:05 „Култура и изкуство”, документална поредица
04:35 „Чудесата на природата”, документална поредица
05:05 „Неразказани приказки”, документална поредица