Ще ви запознаем с програмата на NEWS7 за 22.08.2016 година – 28.08.2016 година.

22 август 2016, понеделник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 Документален филм
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „Красотите на Русия“, документална поредица
09:15 „Чудесата на природата“, документална поредица
10: 05 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:15 „Чудесата на природата“, документална поредица
13:45 „В света на увлеченията”, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 Документален филм
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:35 „Новите досиета“, документално предаване
18:00 „Чудесата на природата“, документална поредица
18:30 „В света на увлеченията”, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „Чудесата на природата”, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:50 „Чудесата на природата”, документална поредица
01:20 „Новите досиета“, документално предаване
01:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:45 „Чудесата на природата”, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 Документален филм
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

23 август 2016, вторник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 Документален филм
08:00 „Новите досиета“, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „Чудесата на природата“, документална поредица
10: 05 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:00 „Новите досиета“, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:15 „Чудесата на природата“, документална поредица
13:45 „В света на увлеченията”, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 Документален филм
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:35 „Новите досиета“, документално предаване
18:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
20:55 „Акцент” – документално предаване, повторение от ТВ7
21:20 „Чудесата на природата”, документална поредица
21:45 „В света на увлеченията”, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:10 Документален филм
00:30 Жега, избрани повторения
00:50 „Чудесата на природата”, документална поредица
01:20 „Новите досиета“, документално предаване
01:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:45 „Чудесата на природата”, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 Документален филм
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица
05:35 Документален филм

24 август 2016, сряда

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 Документален филм
08:00 „Новите досиета“, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „Чудесата на природата“, документална поредица
09:40 „В света на увлеченията”, документална поредица
10:05 „Избранное”, документална поредица
11:00 „Новите досиета“, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:15 „Чудесата на природата“, документална поредица
13:45 „Избранное”, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:30 Документален филм
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
16:50 Документален филм
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:30 „Новите досиета“, документално предаване
18:00 „Избранное”, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Акцент” – документално предаване, повторение от ТВ7
21:20 „В света на увлеченията”, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Акцент“, документално предаване, повторение от ТВ7
00:10 Документален филм
00:30 Жега, избрани повторения
00:50 „В света на увлечевията”, документална поредица
01:20 „Новите досиета“, документално предаване
01:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:45 „В света на увлеченията”, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 Документален филм
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Акцент”, документално предаване, повторение от ТВ7
05:35 Документален филм

25 август 2016, четвъртък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 Документален филм
08:00 „Новите досиета“, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „В света на увлеченията”, документална поредица
10:05 „Избранное”, документална поредица
11:00 „Новите досиета“, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Акцент“, документало предаване, повторение от ТВ7
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:15 „Чудесата на природата“, документална поредица
13:45 „Избранное”, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 Документален филм
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:30 „Новите досиета“, документално предаване
18:00 „Избранное”, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Акцент” – документално предаване, повторение от ТВ7
21:20 „В света на увлеченията”, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Акцент“, документално предаване, повторение от ТВ7
00:10 Документален филм
00:30 Жега, избрани повторения
00:50 „В света на увлечевията”, документална поредица
01:20 „Новите досиета“, документално предаване
01:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:45 „В света на увлеченията”, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 Документален филм
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Акцент”, документално предаване, повторение от ТВ7
05:35 Документален филм

26 август 2016, петък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 Документален филм
08:00 „Новите досиета“, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „В света на увлеченията”, документална поредица
10:05 „Избранное”, документална поредица
11:00 „Новите досиета“, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Акцент“, документало предаване, повторение от ТВ7
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:15 „Чудесата на природата“, документална поредица
13:45 „Избранное”, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 Документален филм
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:30 „Новите досиета“, документално предаване
18:00 „Избранное”, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Акцент” – документално предаване, повторение от ТВ7
21:20 „В света на увлеченията”, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварнадзе
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Акцент“, документално предаване, повторение от ТВ7
00:10 Документален филм
00:30 Жега, избрани повторения
00:50 „В света на увлеченията”, документална поредица
01:35 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварнадзе
01:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:45 „В света на увлеченията”, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 Документален филм
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Акцент”, документално предаване, повторение от ТВ7
05:35 Документален филм

27 август 2016, събота

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:25 „Чудесата на природата”, документална поредица
07:50 „В света на увлеченията”, документална поредица
08:20 „Българските следи“, документална поредица
09:10 „Неразказани приказки“, документална поредица
10:00 „Чудесата на природата”, документална поредица
11:00 „Разкази от войната 1 и 2”, документален филм
12:00 „Народите на Русия”, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „Култура и изкуство“, документална поредица
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 „Разкази от войната 1 и 2”, документален филм /п./
14:45 „Сънна долина“, документален филм
15:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
15:35 „Професия”, документална поредица
16:00 „Българските следи“, документална поредица
16:30 „Жега“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:15 „Разкази от войната 3 и 4“, документален филм
19:10 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварднадзе
20:00 „Жега“, документална поредица
20:30 „Чудесата на природата”, документална поредица
21:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
21:30 „Професия“, документална поредица
22:00 „Разкази от войната 3 и 4“, документален филм /п./
22:45 „Фронтова линия“, избрани повторения
23:40 „Разкази от войната 1 и 2“, документален филм
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
02:10 „Фронтова линия“, избрани повторения
03:00 „Неразказани приказки”, документална поредица
04:05 „В света на увлеченията”, документална поредица
04:35 „Професия”, документална поредица
05:05 „Българските следи”, документална поредица

28 август 2016, неделя

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:25 „В света на увлеченията”, документална поредица
08:20 „Българските следи“, документална поредица
09:10 „Неразказани приказки“, документална поредица
10:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:00 „Разкази от войната 3 и 4”, документален филм
12:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „Софико“, коментарно предаване
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 „Разкази от войната 3 и 4”, документален филм /п./
14:45 „Гранд маркет Русия“, документален филм
15:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
15:35 „Професия”, документална поредица
16:00 „Българските следи“, документална поредица
16:30 „Жега“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:15 „3-ти март – отвоюваната свобода“, документален филм
19:10 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Българските следи“, документална поредица
20:00 „Жега“, документална поредица
20:30 „Чудесата на природата”, документална поредица
21:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
21:30 „Професия“, документална поредица
21:55 „„3-ти март – отвоюваната свобода“, документален филм /п./
22:45 „Фронтова линия“, избрани повторения
23:40 „Разкази от войната 3 и 4“, документален филм
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
02:10 „Фронтова линия“, избрани повторения
03:00 „Неразказани приказки”, документална поредица
04:05 „В света на увлеченията”, документална поредица
04:35 „Професия”, документална поредица
05:05 „Българските следи”, документална поредица