Ще ви запознаем с програмата на NEWS7 за 30.05.2016 година – 05.06.2016 година.

30 май 2016, понеделник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Чудесата на природата” – документална поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „Руска история“, документална поредица
10:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:30 „Софико“, коментарно предаване
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:20 Изкуството на движението
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Култура и изкуство“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Пътуване със CNN “, документална поредица
14:00 „Красотите на Русия”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 „Чудесата на природата” – документална поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Пътуване със CNN “, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „Руска история“, документална поредица
18:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:20 Изкуството на движението
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Софико“, коментарно предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:15 „Пътуване със CNN“, документална поредица
23:45 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:05 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:35 „Новите досиета“, документално предаване
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:25 Изкуството на движението
02:35 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Пътуване със CNN“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица
05:40 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица

31 май 2016, вторник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Чудесата на природата” – документална поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:30 „Новите досиета“, документално предаване
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:20 Изкуството на движението
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Пътуване със CNN “, документална поредица
14:00 „Руска история”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 „Чудесата на природата” – документална поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Пътуване със CNN “, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
18:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:15 „Пътуване със CNN“, документална поредица
23:45 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:05 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:35 „Новите досиета“, документално предаване
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:35 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица
05:40 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица

1 юни 2016, сряда

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Чудесата на природата” – документална поредица
08:00 „Красотите на Русия” – документална поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:30 „Новите досиета“, документално предаване
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Пътуване със CNN “, документална поредица
14:00 „Руска история”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Софико“, коментарно предаване
15:30 „Чудесата на природата” – документална поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
18:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:20 Изкуството на движението
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:15 „Пътуване със CNN“, документална поредица
23:45 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:05 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:35 „Новите досиета“, документално предаване
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:25 Изкуството на движението
02:35 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица
05:40 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица

2 юни 2016, четвъртък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Красотите на Русия” – документална поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:30 „Новите досиета“, документално предаване
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:20 Изкуството на движението
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Пътуване със CNN “, документална поредица
14:00 „В света на увлеченията”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 „Красотите на Русия” – документална поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
18:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:20 Изкуството на движението
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:15 „Пътуване със CNN“, документална поредица
23:45 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:05 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:35 „Новите досиета“, документално предаване
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:25 Изкуството на движението
02:35 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица
05:40 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица

3 юни 2016, петък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Красотите на Русия” – документална поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:30 „Новите досиета“, документално предаване
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:20 Изкуството на движението
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Пътуване със CNN “, документална поредица
14:00 „В света на увлеченията”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 „Красотите на Русия” – документална поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
18:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Софико“, коментарно предаване
23:15 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
23:45 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:05 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:35 „Софико“, коментарно предаване
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица
05:40 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица

4 юни 2016, събота

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:15 Изкуството на движението
07:25 „В света на увлеченията”, документална поредица
08:20 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:10 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:00 „Историята на 9-ти”, документален филм
11:45 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
12:00 „Чудесата на природата”, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
15:00 „Избранное“, документална поредица
15:30 „Чудесата на природата“, документална поредица
16:00 „Народите на Русия“, документална поредица
16:30 „Сочи“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:30 „Шифърът“, документален филм
19:15 Изкуството на движението
19:30 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварднадзе
20:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
20:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:00 „Чудесата на природата”, документална поредица
21:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
22:00 „Шифърът“, документален филм
22:45 Изкуството на движението
23:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
00:00 „Историята на 9-ти”, документален филм
00:45 „„Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
02:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
02:25 Фронтова линия – избрани повторения
03:15 „Неразказани приказки”, документална поредица
04:05 „Чудесата на природата”, документална поредица
04:35 „В света на увлеченията”, документална поредица
05:05 „Неразказани приказки”, документална поредица

5 юни 2016, неделя

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:15 Изкуството на движението
07:25 „В света на увлеченията”, документална поредица
08:20 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:10 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:00 „Шифърът”, документален филм
11:45 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
12:00 „Чудесата на природата”, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „Софико“, коментарно предаване
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
14:50 Изкуството на движението
15:00 „Избранное“, документална поредица
15:30 „Чудесата на природата“, документална поредица
16:00 „Чудесата на природата“, документална поредица
16:30 „Войни и катастрофи“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:20 Изкуството на движението
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:30 „Българските царски дворци 1 и 2“, документален филм
19:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
20:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:00 „Чудесата на природата”, документална поредица
21:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
22:00 „Българските царски дворци 1 и 2“, документален филм
23:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
00:00 „Шифърът”, документален филм
00:45 „„Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
02:25 Фронтова линия – избрани повторения
03:15 „Неразказани приказки”, документална поредица
04:05 „Чудесата на природата”, документална поредица
04:35 „В света на увлеченията”, документална поредица
05:05 „Неразказани приказки”, документална поредица