Ще ви запознаем с програмата на NEWS7 за 15.08.2016 година – 21.08.2016 година.

15 август 2016, понеделник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 „Човешки съдби“, документална поредица
08:00 „Софико“, коментарно предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „Красотите на Русия“, документална поредица
09:40 „Сочи”, документална поредица
10: 05 „Чудесата на природата“, документална поредица
10:30 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:00 „Софико“, коментарно предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:15 „Красотите на Русия”, документарна поредица
13:45 „Чудесата на природата”, документарна поредица
14:10 „В света на увлеченията”, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 „Човешки съдби“, документална поредица
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:35 „Новите досиета“, документално предаване
18:00 „Чудесата на природата“, документална поредица
18:30 „В света на увлеченията”, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Софико“, коментарно предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „Сочи”, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:50 „Сочи“, документална поредица
01:20 „Новите досиета“, документално предаване
01:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:45 „Сочи“, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 „Човешки съдби“, документална поредица
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

16 август 2016, вторник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 „Човешки съдби“, документална поредица
08:00 „Новите досиета“, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „Сочи”, документална поредица
10: 05 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:00 „Новите досиета“, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:15 „Красотите на Русия”, документарна поредица
13:45 „В света на увлеченията”, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 „Човешки съдби“, документална поредица
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:35 „Софико“, коментарно предаване
18:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „Чудесата на природата”, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:50 „Чудесата на природата”, документална поредица
01:20 „Новите досиета“, документално предаване
01:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:45 „Чудесата на природата”, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 „Човешки съдби“, документална поредица
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

17 август 2016, сряда

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 „Човешки съдби“, документална поредица
08:00 „Новите досиета“, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „Чудесата на природата”, документална поредица
10: 05 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:00 „Новите досиета“, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:15 „Красотите на Русия”, документарна поредица
13:45 „В света на увлеченията”, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Софико“, коментарно предаване
15:30 „Човешки съдби“, документална поредица
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:35 „Новите досиета“, документално предаване
18:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „Чудесата на природата”, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:50 „Чудесата на природата”, документална поредица
01:20 „Новите досиета“, документално предаване
01:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:45 „Чудесата на природата”, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 „Човешки съдби“, документална поредица
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

18 август 2016, четвъртък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 „Човешки съдби“, документална поредица
08:00 „Новите досиета“, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „Чудесата на природата”, документална поредица
10: 05 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:00 „Новите досиета“, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:15 „Сочи”, документарна поредица
13:45 „В света на увлеченията”, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 „Човешки съдби“, документална поредица
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:35 „Новите досиета“, документално предаване
18:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „Чудесата на природата”, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:50 „Чудесата на природата”, документална поредица
01:20 „Новите досиета“, документално предаване
01:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:45 „Чудесата на природата”, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 „Човешки съдби“, документална поредица
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

19 август 2016, петък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:10 „Руска история“, документална поредица
08:00 „Новите досиета“, документално предаване
08:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:15 „Чудесата на природата”, документална поредица
10: 05 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:00 „Новите досиета“, документално предаване
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Жега“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:15 „Чудесата на природата”, документарна поредица
13:45 „В света на увлеченията”, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 „Руска история“, документална поредица
16:25 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:10 „Въпрос на гледна точка“, документална поредица
17:35 „Новите досиета“, документално предаване
18:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
19:00 Жега – избрани повторения
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
21:20 „Чудесата на природата”, документална поредица
22:15 Жега, избрани повторения
22:45 „Софико“, коментарно предаване
23:10 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
23:40 „Неразказани приказки“, документално предаване
00:30 Жега, избрани повторения
00:50 „Чудесата на природата”, документална поредица
01:20 „Софико“, коментарно предаване
01:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:45 „Чудесата на природата”, документална поредица
03:10 Жега, избрани повторения
03:40 „Руска история“, документална поредица
04:35 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
05:10 „Неразказани приказки”, документална поредица

20 август 2016, събота

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:25 „Чудесата на природата”, документална поредица
07:50 „Красотите на Русия”, документална поредица
08:20 „Българските следи“, документална поредица
09:10 „Неразказани приказки“, документална поредица
10:00 „Сочи”, документална поредица
10:30 „Чудесата на природата”, документална поредица
11:00 „Българските царски дворци 1 и 2”, документален филм
12:00 „Народите на Русия”, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „Чудесата на природата“, документална поредица
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 „Българските царски дворци 1 и 2”, документален филм /п./
14:45 „Народите на Русия“, документална поредица
15:10 „Култура и изкуство“, документална поредица
15:35 „Чудесата на природата”, документална поредица
16:00 „Българските следи“, документална поредица
16:30 „Жега“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:15 „Борис ІІІ – Загадъчната смърт на царя“, документален филм
19:10 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварднадзе
20:00 „Жега“, документална поредица
20:30 „Сочи”, документална поредица
21:00 „Народите на Русия”, документална поредица
21:30 „Култура и изкуство“, документална поредица
22:00 „Борис ІІІ – Загадъчната смърт на царя“, документален филм /п./
22:45 „Фронтова линия“, избрани повторения
23:40 „Българските царски дворци 1 и 2”, документален филм /п./
00:40 „Избранное“, документална поредица
01:05 „Човешки съдби“, избрани повторения
02:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
02:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
04:05 „Народите на Русия”, документална поредица
04:35 „Култура и изкуство”, документална поредица
05:05 „Българските следи”, документална поредица

21 август 2016, неделя

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:25 „Чудесата на природата”, документална поредица
07:50 „Красотите на Русия”, документална поредица
08:20 „Българските следи“, документална поредица
09:10 „Неразказани приказки“, документална поредица
10:00 „Чудесата на природата”, документална поредица
11:00 „Борис ІІІ – Загадъчната смърт на царя“, документален филм
12:00 „Народите на Русия”, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „Софико“, коментарно предаване
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 „Борис ІІІ – Загадъчната смърт на царя“, документален филм /п./
14:45 „Народите на Русия“, документална поредица
15:10 „Култура и изкуство“, документална поредица
15:35 „Чудесата на природата”, документална поредица
16:00 „Българските следи“, документална поредица
16:30 „Жега“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:15 „Разкази за войната 1 и 2“, документален филм
19:10 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Българските следи“, документална поредица
20:00 „Жега“, документална поредица
20:30 „Чудесата на природата”, документална поредица
21:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
21:30 „Професия“, документална поредица
22:00 „Разкази за войната 1 и 2“, документален филм /п./
22:45 „Фронтова линия“, избрани повторения
23:40 „Борис ІІІ – Загадъчната смърт на царя“, документален филм /п./
00:40 „Избранное“, документална поредица
01:05 „Човешки съдби“, избрани повторения
02:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
02:50 „Неразказани приказки”, документална поредица
04:05 „В света на увлеченията”, документална поредица
04:35 „Професия”, документална поредица
05:05 „Българските следи”, документална поредица