Ще ви запознаем с програмата на NEWS7 за 11.04.2016 година – 17.04.2016 година.

11 април 2016, понеделник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Чудесата на природата”, документална поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:00 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
10:30 „Софико“, коментарно предаване
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Акцент“, повторение
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:20 Изкуството на движението
13:30 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
14:00 „В света на увлеченията”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Българските следи“, коментарно предаване
15:30 „Чудесата на природата”, документална поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
17:00 „Акцент“, повторение
17:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
18:00 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Софико“, коментарно предаване
20:30 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:15 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
23:45 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:10 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
01:35 „Новите досиета“, документално предаване
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Акцент“, публицистично предаване
05:40 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица

12 април 2016, вторник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Чудесата на природата”, документална поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:00 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
10:30 „Новите досиета“, документално предаване
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Акцент“, повторение
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
14:00 „В света на увлеченията”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Българските следи“, документално предаване
15:30 „Чудесата на природата”, документална поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
17:00 „Акцент“, повторение
17:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
18:00 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:15 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
23:45 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:10 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
01:35 „Новите досиета“, документално предаване
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Акцент“, публицистично предаване
05:40 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица

13 април 2016, сряда

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Чудесата на природата”, документална поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
10:30 „Новите досиета“, документално предаване
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Акцент“, повторение
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
14:00 „В света на увлеченията”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Софико“, коментарно предаване
15:30 „Чудесата на природата”, документална поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
17:00 „Акцент“, повторение
17:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
18:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:15 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
23:45 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:10 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
01:35 „Новите досиета“, документално предаване
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Акцент“, публицистично предаване
05:40 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица

14 април 2016, четвъртък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Народите на Русия”, документална поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
10:30 „Новите досиета“, документално предаване
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Акцент“, повторение
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
14:00 „В света на увлеченията”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 „Народите на Русия”, документална поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
17:00 „Акцент“, повторение
17:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
18:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Новите досиета“, документално предаване
23:15 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
23:45 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:10 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
01:35 „Новите досиета“, документално предаване
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Акцент“, публицистично предаване
05:40 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица

15 април 2016, петък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Народите на Русия”, документална поредица
08:00 „Култура и изкуство”
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
10:30 „Новите досиета“, документално предаване
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Акцент“, повторение
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
14:00 „В света на увлеченията”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документално предаване
15:30 „Народите на Русия”, документална поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
17:00 „Акцент“, повторение
17:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
18:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Новите досиета“, документално предаване
20:30 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Софико“, коментарно предаване
23:15 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
23:45 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:10 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
01:35 „Софико“, коментарно предаване
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Акцент“, публицистично предаване
05:40 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица

16 април 2016, събота

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:00 „Българските следи“, документална поредица
07:25 „В света на увлеченията“, документална поредица
08:20 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
09:10 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
10:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
11:00 „Разкази от войната 3 и 4”, документални филми
12:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
12:30 „Жертви на ислямска държава“, документален филм
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
14:25 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
14:50 Изкуството на движението
15:00 „Избранное“, документална поредица
15:30 „Българските следи“, документална поредица
16:00 „Руска история“, документална поредица
16:30 „Народите на Русия“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:30 „Футболът им е ясен“, документален филм
19:30 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварднадзе
20:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
20:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:00 „Живот без отпадъци”, документален филм
21:30 „Сънната долина”, документален филм
22:00 „Футболът им е ясен“, документален филм
22:45 Изкуството на движението
23:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
00:00 „Разкази от войната 3 и 4”, документални филми
00:45 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
01:05 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
01:50 „Българските следи“, документална поредица
02:15 „Футболът им е ясен“, документален филм
03:00 Изкуството на движението
03:15 „Неразказани приказки“, документална поредица
04:05 „Живот без отпадъци”, документален филм
04:35 „Сънната долина”, документален филм
05:05 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев

17 април 2016, неделя

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
06:50 Изкуството на движението
07:00 „Българските следи“, документална поредица
07:25 „В света на увлеченията”, документална поредица
08:20 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
09:10 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
10:00 „В света на увлеченията”, документална поредица
11:00 „Футболът им е ясен“, документален филм
11:45 „Разходка из Шанхай”
12:00 „Свитът на фокус”, документален филм
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварднадзе редица
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
14:50 Изкуството на движението
15:00 „Избранное“, документална поредица
15:30 „Българските следи“, документална поредица
16:00 „Пълен мрак“, документален филм
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:20 Изкуството на движението
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:30 „Пътят към Барселона“, документален филм
19:10 Изкуството на движението
19:30 „Жизнени показатели с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
20:00 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
20:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:00 „Войни и катастрофи“, документален филм
21:30 Разделени светове, документален филм
22:00 „Пътят към Барселона“, документален филм
22:35 „Разходка из Шанхай”
23:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
00:00 „Футболът им е ясен“, документален филм
00:45 „Разходка из Шанхай”
01:05 „Медицински новости с д-р Санджай Гупта“, документална поредица
01:50 „Българските следи“, документална поредица
02:15 „Пътят към Барселона“, документален филм
02:50 „Разходка из Шанхай”
03:15 „Неразказани приказки”, документална поредица
04:05 „Войни и катастрофи“, документален филм
04:35 Разделени светове, документален филм
05:05 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев