Ще ви запознаем с програмата на Viasat Nature CEE за 22.08.2016 година – 28.08.2016 година.

Понеделник 22 Август
====================

06.05 Парк за всички сезони 1 еп.
06.35 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
07.00 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
07.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
07.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
08.20 Супер-ветеринар 4 еп.
09.10 Чудесата на кучетата 2 еп.
09.55 Опасни кучета 11 еп.
10.20 Опасни кучета 12 еп.
10.45 Ветеринар – специалист по бионика 1 еп.
11.15 Ветеринар – специалист по бионика 2 еп.
11.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
12.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
12.35 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
13.00 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
13.25 Чудесата на кучетата 3 еп.
14.10 Супер-ветеринар 5 еп.
15.00 Опасни кучета 1 еп.
15.25 Опасни кучета 2 еп.
15.50 Кралят на въздушното пространство 1 еп.
16.45 Див инстинкт 1 еп.
17.35 Супер-ветеринар 1 еп.
18.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
18.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
19.15 Чудесата на кучетата 1 еп.
20.00 Джими Дохърти в градината на Дарвин 3 еп.
21.00 Гигантите на природата отвътре 2 еп.
21.50 Силата на природата 1 еп.
22.50 Чудесата на кучетата 1 еп.
23.35 Джими Дохърти в градината на Дарвин 3 еп.
00.35 Гигантите на природата отвътре 2 еп.
01.25 Силата на природата 1 еп.
02.25 Опасни кучета 1 еп.
02.50 Опасни кучета 2 еп.
03.15 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
03.40 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
04.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
04.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
04.55 Ветеринар – специалист по бионика 1 еп.
05.30 Ветеринар – специалист по бионика 2 еп.

Вторник 23 Август
=================

06.00 Парк за всички сезони 2 еп.
06.30 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
06.55 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
07.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
07.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
08.15 Супер-ветеринар 5 еп.
09.05 Чудесата на кучетата 3 еп.
09.50 Опасни кучета 1 еп.
10.15 Опасни кучета 2 еп.
10.40 Ветеринар – специалист по бионика 3 еп.
11.10 Ветеринар – специалист по бионика 4 еп.
11.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
12.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
12.30 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
12.55 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
13.20 Чудесата на кучетата 1 еп.
14.05 Супер-ветеринар 1 еп.
14.55 Опасни кучета 3 еп.
15.20 Опасни кучета 4 еп.
15.45 Гигантите на природата отвътре 2 еп.
16.35 Силата на природата 1 еп.
17.35 Супер-ветеринар 2 еп.
18.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
18.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
19.15 Чудесата на кучетата 2 еп.
20.05 Масово изчезване. Живот на ръба
21.00 Планетата Европа 12 еп.
21.50 Гигантите на природата отвътре 2 еп.
22.45 Чудесата на кучетата 2 еп.
23.30 Масово изчезване. Живот на ръба
00.25 Планетата Европа 12 еп.
01.15 Гигантите на природата отвътре 2 еп.
02.05 Опасни кучета 3 еп.
02.30 Опасни кучета 4 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
03.20 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
03.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
04.50 Ветеринар – специалист по бионика 3 еп.
05.25 Ветеринар – специалист по бионика 4 еп.

Сряда 24 Август
===============

06.10 Парк за всички сезони 3 еп.
06.40 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
07.05 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
07.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
08.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
08.25 Супер-ветеринар 1 еп.
09.15 Чудесата на кучетата 1 еп.
10.00 Опасни кучета 3 еп.
10.25 Опасни кучета 4 еп.
10.55 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
11.25 Ветеринар – специалист по бионика 6 еп.
11.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
12.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
12.45 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
13.10 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
13.35 Чудесата на кучетата 2 еп.
14.20 Супер-ветеринар 2 еп.
15.10 Опасни кучета 5 еп.
15.35 Опасни кучета 6 еп.
16.00 Планетата Европа 12 еп.
16.50 Гигантите на природата отвътре 2 еп.
17.40 Супер-ветеринар 3 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 3 еп.
20.10 Кучетата и техният таен живот 4 еп.
21.00 Кралят на въздушното пространство 2 еп.
21.50 Див инстинкт 2 еп.
22.45 Чудесата на кучетата 3 еп.
23.30 Кучетата и техният таен живот 4 еп.
00.20 Кралят на въздушното пространство 2 еп.
01.15 Див инстинкт 2 еп.
01.45 Патрулиращи кучета 8 еп.
02.10 Опасни кучета 5 еп.
02.35 Опасни кучета 6 еп.
03.00 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
03.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
04.50 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
05.25 Ветеринар – специалист по бионика 6 еп.

Четвъртък 25 Август
===================

06.10 Парк за всички сезони 4 еп.
06.40 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
07.05 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
07.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
08.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
08.25 Супер-ветеринар 2 еп.
09.15 Чудесата на кучетата 2 еп.
10.00 Опасни кучета 5 еп.
10.25 Опасни кучета 6 еп.
10.50 Ветеринар – специалист по бионика 1 еп.
11.20 Ветеринар – специалист по бионика 2 еп.
11.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
12.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
12.40 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
13.05 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
13.30 Чудесата на кучетата 3 еп.
14.15 Супер-ветеринар 3 еп.
15.05 Опасни кучета 7 еп.
15.30 Опасни кучета 8 еп.
16.00 Кучетата и техният таен живот 4 еп.
16.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
17.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
17.40 Супер-ветеринар 5 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 1 еп.
20.10 Удивителни животни 1 еп.
20.35 Удивителни животни 2 еп.
21.00 The Supervet 1 еп.
21.50 Кучетата и техният таен живот 4 еп.
22.45 Чудесата на кучетата 1 еп.
23.30 Удивителни животни 1 еп.
23.55 Удивителни животни 2 еп.
00.20 The Supervet 1 еп.
01.10 Кучетата и техният таен живот 4 еп.
02.00 Опасни кучета 7 еп.
02.30 Опасни кучета 8 еп.
03.00 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
03.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
04.50 Ветеринар – специалист по бионика 1 еп.
05.25 Ветеринар – специалист по бионика 2 еп.

Петък 26 Август
===============

06.05 Парк за всички сезони 5 еп.
06.35 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
07.00 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
07.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
07.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
08.20 Супер-ветеринар 3 еп.
09.10 Чудесата на кучетата 3 еп.
09.55 Опасни кучета 7 еп.
10.20 Опасни кучета 8 еп.
10.50 Ветеринар – специалист по бионика 3 еп.
11.20 Ветеринар – специалист по бионика 4 еп.
11.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
12.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
12.40 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
13.05 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
13.30 Чудесата на кучетата 1 еп.
14.15 Супер-ветеринар 5 еп.
15.05 Опасни кучета 9 еп.
15.30 Опасни кучета 10 еп.
16.00 The Supervet 1 еп.
16.50 Удивителни животни 1 еп.
17.15 Удивителни животни 2 еп.
17.40 Супер-ветеринар 6 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 2 еп.
20.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
20.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
21.00 Патрулиращи кучета 13 еп.
21.25 Патрулиращи кучета 1 еп.
21.50 The Supervet 1 еп.
22.45 Чудесата на кучетата 2 еп.
23.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
23.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
00.20 Патрулиращи кучета 13 еп.
00.45 Патрулиращи кучета 1 еп.
01.10 The Supervet 1 еп.
02.00 Опасни кучета 9 еп.
02.30 Опасни кучета 10 еп.
03.00 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
03.30 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
04.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
04.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
04.50 Ветеринар – специалист по бионика 3 еп.
05.25 Ветеринар – специалист по бионика 4 еп.

Събота 27 Август
================

06.00 Голяма гневна риба 1 еп.
06.45 Голяма гневна риба 2 еп.
07.30 Голяма гневна риба 3 еп.
08.15 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
08.40 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
09.05 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
09.30 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
09.55 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
10.20 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
10.50 Чудесата на кучетата 1 еп.
11.35 Чудесата на кучетата 2 еп.
12.25 Чудесата на кучетата 3 еп.
13.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
13.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
14.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
14.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
15.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
15.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
15.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
16.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
16.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
17.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
17.30 Планетата Европа 12 еп.
18.20 Силата на природата 1 еп.
19.20 Удивителни животни 1 еп.
19.45 Удивителни животни 2 еп.
20.10 Кучетата и техният таен живот 4 еп.
21.00 The Supervet 1 еп.
21.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
22.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
22.45 Джими Дохърти в градината на Дарвин 3 еп.
23.45 Супер-ветеринар 1 еп.
00.35 Супер-ветеринар 2 еп.
01.25 Опасни кучета 1 еп.
01.50 Опасни кучета 2 еп.
02.15 Опасни кучета 3 еп.
02.40 Опасни кучета 4 еп.
03.05 Опасни кучета 5 еп.
03.30 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
03.55 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
04.20 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
04.45 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
05.10 Парк за всички сезони 1 еп.
05.35 Парк за всички сезони 2 еп.

Неделя 28 Август
================

06.00 Ветеринар – специалист по бионика 1 еп.
06.30 Ветеринар – специалист по бионика 2 еп.
07.00 Ветеринар – специалист по бионика 3 еп.
07.30 Ветеринар – специалист по бионика 4 еп.
08.00 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
08.30 Ветеринар – специалист по бионика 6 еп.
09.00 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
09.25 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
09.50 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
10.20 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
10.45 Чудесата на кучетата 2 еп.
11.30 Чудесата на кучетата 3 еп.
12.15 Чудесата на кучетата 1 еп.
13.00 Супер-ветеринар 1 еп.
13.50 Супер-ветеринар 2 еп.
14.40 Супер-ветеринар 3 еп.
15.30 Супер-ветеринар 4 еп.
16.20 Джими Дохърти в градината на Дарвин 3 еп.
17.20 Микро чудовища 1 еп.
18.15 Микро чудовища 2 еп.
19.05 Микро чудовища 3 еп.
20.00 Силата на природата 1 еп.
21.00 Масово изчезване. Живот на ръба
21.55 Гигантите на природата отвътре 2 еп.
22.45 Кучетата и техният таен живот 4 еп.
23.35 Супер-ветеринар 3 еп.
00.25 Супер-ветеринар 5 еп.
01.15 Опасни кучета 6 еп.
01.40 Опасни кучета 7 еп.
02.10 Опасни кучета 8 еп.
02.35 Опасни кучета 9 еп.
03.00 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
03.50 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
04.15 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
04.45 Парк за всички сезони 3 еп.
05.10 Парк за всички сезони 4 еп.
05.35 Парк за всички сезони 5 еп.