Ще ви запознаем с програмата на Viasat Nature CEE за 29.08.2016 година – 04.09.2016 година.

Понеделник 29 Август
====================

06.05 Парк за всички сезони 6 еп.
06.35 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
07.00 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
07.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
07.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
08.15 Супер-ветеринар 5 еп.
09.05 Чудесата на кучетата 1 еп.
09.50 Опасни кучета 9 еп.
10.15 Опасни кучета 10 еп.
10.45 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
11.15 Ветеринар – специалист по бионика 6 еп.
11.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
12.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
12.35 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
13.00 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
13.30 Чудесата на кучетата 2 еп.
14.15 Супер-ветеринар 6 еп.
15.05 Опасни кучета 11 еп.
15.30 Опасни кучета 12 еп.
16.00 Кралят на въздушното пространство 2 еп.
16.55 Див инстинкт 2 еп.
17.45 Супер-ветеринар 7 еп.
18.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
19.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
19.25 Чудесата на кучетата 3 еп.
20.10 Новата дива природа 1 еп.
21.00 Гигантите на природата отвътре 3 еп.
21.50 Силата на природата 2 еп.
22.50 Чудесата на кучетата 3 еп.
23.35 Новата дива природа 1 еп.
00.30 Гигантите на природата отвътре 3 еп.
01.20 Силата на природата 2 еп.
02.20 Опасни кучета 11 еп.
02.45 Опасни кучета 12 еп.
03.15 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
03.40 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
04.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
04.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
05.00 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
05.30 Ветеринар – специалист по бионика 6 еп.

Вторник 30 Август
=================

06.00 Парк за всички сезони 7 еп.
06.25 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
06.50 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
07.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
07.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
08.05 Супер-ветеринар 6 еп.
08.55 Чудесата на кучетата 2 еп.
09.40 Опасни кучета 11 еп.
10.05 Опасни кучета 12 еп.
10.35 Ветеринар – специалист по бионика 1 еп.
11.05 Ветеринар – специалист по бионика 2 еп.
11.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
12.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
12.25 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
12.50 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
13.20 Чудесата на кучетата 3 еп.
14.05 Супер-ветеринар 7 еп.
14.55 Опасни кучета 1 еп.
15.20 Опасни кучета 2 еп.
15.45 Гигантите на природата отвътре 3 еп.
16.35 Силата на природата 2 еп.
17.35 Супер-ветеринар 1 еп.
18.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
18.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
19.15 Чудесата на кучетата 1 еп.
20.05 Австралия – едно пътуване през еволюцията
21.00 Планетата Европа 13 еп.
21.50 Гигантите на природата отвътре 3 еп.
22.40 Чудесата на кучетата 1 еп.
23.25 Австралия – едно пътуване през еволюцията
00.20 Планетата Европа 13 еп.
01.10 Гигантите на природата отвътре 3 еп.
02.05 Опасни кучета 1 еп.
02.30 Опасни кучета 2 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
03.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
04.50 Ветеринар – специалист по бионика 1 еп.
05.25 Ветеринар – специалист по бионика 2 еп.

Сряда 31 Август
===============

06.00 Парк за всички сезони 8 еп.
06.25 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
06.50 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
07.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
07.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
08.05 Супер-ветеринар 7 еп.
09.00 Чудесата на кучетата 3 еп.
09.50 Опасни кучета 1 еп.
10.15 Опасни кучета 2 еп.
10.40 Ветеринар – специалист по бионика 3 еп.
11.10 Ветеринар – специалист по бионика 4 еп.
11.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
12.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
12.30 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
13.00 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
13.30 Чудесата на кучетата 1 еп.
14.15 Супер-ветеринар 1 еп.
15.05 Опасни кучета 3 еп.
15.30 Опасни кучета 4 еп.
16.00 Удивителни животни 1 еп.
16.25 Удивителни животни 2 еп.
16.50 Патрулиращи кучета 13 еп.
17.15 Патрулиращи кучета 1 еп.
17.40 Супер-ветеринар 2 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 8 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 2 еп.
20.10 Кучетата и техният таен живот 1 еп.
21.00 Зоопарк за крокодили
21.50 Див инстинкт 3 еп.
22.45 Чудесата на кучетата 2 еп.
23.30 Кучетата и техният таен живот 1 еп.
00.20 Зоопарк за крокодили
01.10 Див инстинкт 3 еп.
02.05 Опасни кучета 3 еп.
02.30 Опасни кучета 4 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
03.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 8 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
04.50 Ветеринар – специалист по бионика 3 еп.
05.25 Ветеринар – специалист по бионика 4 еп.

Четвъртък 1 Септември
=====================

06.00 Парк за всички сезони 9 еп.
06.25 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
06.50 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
07.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
07.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
08.05 Супер-ветеринар 1 еп.
08.55 Чудесата на кучетата 1 еп.
09.45 Опасни кучета 3 еп.
10.10 Опасни кучета 4 еп.
10.35 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
11.05 Ветеринар – специалист по бионика 6 еп.
11.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 8 еп.
12.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
12.30 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
12.55 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
13.25 Чудесата на кучетата 2 еп.
14.10 Супер-ветеринар 2 еп.
15.05 Опасни кучета 5 еп.
15.30 Опасни кучета 6 еп.
16.00 Кучетата и техният таен живот 1 еп.
16.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
17.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
17.40 Супер-ветеринар 3 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 3 еп.
20.10 Удивителни животни 3 еп.
20.35 Удивителни животни 4 еп.
21.00 The Supervet 2 еп.
21.50 Кучетата и техният таен живот 1 еп.
22.40 Чудесата на кучетата 3 еп.
23.25 Удивителни животни 3 еп.
23.50 Удивителни животни 4 еп.
00.15 The Supervet 2 еп.
01.05 Кучетата и техният таен живот 1 еп.
02.00 Опасни кучета 5 еп.
02.30 Опасни кучета 6 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
03.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
04.50 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
05.25 Ветеринар – специалист по бионика 6 еп.

Петък 2 Септември
=================

06.00 Парк за всички сезони 10 еп.
06.25 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
06.50 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
07.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 8 еп.
07.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
08.05 Супер-ветеринар 2 еп.
08.55 Чудесата на кучетата 2 еп.
09.45 Опасни кучета 5 еп.
10.10 Опасни кучета 6 еп.
10.35 Ветеринар – специалист по бионика 1 еп.
11.05 Ветеринар – специалист по бионика 2 еп.
11.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
12.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
12.30 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
12.55 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
13.25 Чудесата на кучетата 3 еп.
14.10 Супер-ветеринар 3 еп.
15.00 Опасни кучета 7 еп.
15.30 Опасни кучета 8 еп.
16.00 The Supervet 2 еп.
16.50 Удивителни животни 3 еп.
17.15 Удивителни животни 4 еп.
17.40 Супер-ветеринар 4 еп.
18.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
18.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
19.20 Чудесата на кучетата 1 еп.
20.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
20.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
21.00 Dog Patrol 1 еп.
21.25 Dog Patrol 2 еп.
21.50 The Supervet 2 еп.
22.40 Чудесата на кучетата 1 еп.
23.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
23.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
00.15 Патрулиращи кучета 2 еп.
00.40 Патрулиращи кучета 3 еп.
01.05 Супер-ветеринар 2 еп.
02.00 Опасни кучета 7 еп.
02.30 Опасни кучета 8 еп.
03.00 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
03.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
04.50 Ветеринар – специалист по бионика 1 еп.
05.25 Ветеринар – специалист по бионика 2 еп.

Събота 3 Септември
==================

06.05 Голяма гневна риба 4 еп.
06.50 Голяма гневна риба 5 еп.
07.35 Голяма гневна риба 6 еп.
08.20 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
08.50 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
09.20 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
09.50 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
10.20 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
10.50 Чудесата на кучетата 3 еп.
11.35 Чудесата на кучетата 1 еп.
12.25 Чудесата на кучетата 2 еп.
13.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
13.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
14.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
14.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
15.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 8 еп.
15.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
15.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
16.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
16.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
17.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
17.30 Планетата Европа 13 еп.
18.20 Силата на природата 2 еп.
19.20 Удивителни животни 3 еп.
19.45 Удивителни животни 4 еп.
20.10 Кучетата и техният таен живот 1 еп.
21.00 The Supervet 2 еп.
21.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
22.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
22.45 Новата дива природа 1 еп.
23.40 Супер-ветеринар 7 еп.
00.30 Супер-ветеринар 1 еп.
01.20 Опасни кучета 11 еп.
01.45 Опасни кучета 12 еп.
02.15 Опасни кучета 1 еп.
02.40 Опасни кучета 2 еп.
03.10 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
03.35 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
04.05 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
04.35 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
05.05 Парк за всички сезони 6 еп.
05.30 Парк за всички сезони 7 еп.

Неделя 4 Септември
==================

06.10 Ветеринар – специалист по бионика 5 еп.
06.40 Ветеринар – специалист по бионика 6 еп.
07.10 Ветеринар – специалист по бионика 1 еп.
07.40 Ветеринар – специалист по бионика 2 еп.
08.10 Ветеринар – специалист по бионика 3 еп.
08.40 Ветеринар – специалист по бионика 4 еп.
09.10 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
09.40 Бебета в зоопарка 1 еп.
10.10 Бебета в зоопарка 2 еп.
10.40 Чудесата на кучетата 1 еп.
11.25 Чудесата на кучетата 2 еп.
12.15 Чудесата на кучетата 3 еп.
13.00 Супер-ветеринар 7 еп.
13.50 Супер-ветеринар 1 еп.
14.40 Супер-ветеринар 2 еп.
15.30 Супер-ветеринар 3 еп.
16.20 Новата дива природа 1 еп.
17.10 Микро чудовища 4 еп.
18.00 Първите животни 1 еп.
19.00 Първите животни 2 еп.
20.00 Силата на природата 2 еп.
21.00 Австралия – едно пътуване през еволюцията
21.55 Гигантите на природата отвътре 3 еп.
22.45 Кучетата и техният таен живот 1 еп.
23.35 Супер-ветеринар 2 еп.
00.25 Супер-ветеринар 3 еп.
01.15 Опасни кучета 3 еп.
01.40 Опасни кучета 4 еп.
02.05 Опасни кучета 5 еп.
02.30 Опасни кучета 6 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
03.25 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
03.55 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
04.20 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
04.45 Парк за всички сезони 8 еп.
05.10 Парк за всички сезони 9 еп.
05.35 Парк за всички сезони 10 еп.