Ще ви запознаем с програмата на Viasat Nature CEE за 21.03.2016 година – 27.03.2016 година.

Понеделник 21 Март
==================

05.05 Зооспасители 24/7 10 еп.
05.55 Парк за всички сезони 1 еп.
06.25 Парк за всички сезони 2 еп.
06.50 Дневниците на гепардите 11 еп.
07.15 Патрулиращи кучета 6 еп.
07.40 Патрулиращи кучета 7 еп.
08.05 Дивата природа на Австралия 4 еп.
09.00 „Харнас” – убежище за диви животни 34 еп.
09.50 Дневниците на гепардите 12 еп.
10.15 Операция „Човекоядец“ 1 еп.
11.10 Патрулиращи кучета 8 еп.
11.35 Патрулиращи кучета 9 еп.
12.00 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
12.25 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
12.50 „Харнас” – убежище за диви животни 35 еп.
13.40 Дивата природа на Австралия 5 еп.
14.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
14.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
15.20 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
15.45 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
16.10 Операция „Човекоядец“ 2 еп.
17.00 Дневниците на гепардите 12 еп.
17.25 „Харнас” – убежище за диви животни 36 еп.
18.15 Живот по върховете на дърветата 1 еп.
19.05 Див инстинкт 3 еп.
20.00 Малки въпроси 2 еп.
20.55 Животът 6 еп.
21.50 Удивителни животни 1 еп.
22.15 Удивителни животни 2 еп.
22.40 Операция „Човекоядец“ 2 еп.
23.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
23.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
00.25 Животът 6 еп.
01.15 „Харнас” – убежище за диви животни 36 еп.
02.05 Патрулиращи кучета 8 еп.
02.30 Патрулиращи кучета 9 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
03.20 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
03.45 Дневниците на гепардите 11 еп.
04.10 Парк за всички сезони 1 еп.
04.35 Парк за всички сезони 2 еп.

Вторник 22 Март
===============

05.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
05.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
05.55 Парк за всички сезони 3 еп.
06.25 Парк за всички сезони 4 еп.
06.50 Дневниците на гепардите 12 еп.
07.15 Патрулиращи кучета 8 еп.
07.40 Патрулиращи кучета 9 еп.
08.05 Дивата природа на Австралия 5 еп.
09.00 „Харнас” – убежище за диви животни 35 еп.
09.50 Дневниците на гепардите 13 еп.
10.15 Операция „Човекоядец“ 2 еп.
11.10 Патрулиращи кучета 10 еп.
11.35 Патрулиращи кучета 11 еп.
12.00 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
12.25 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
12.50 „Харнас” – убежище за диви животни 36 еп.
13.40 Живот по върховете на дърветата 1 еп.
14.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
14.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
15.20 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
15.45 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
16.10 Операция „Човекоядец“ 3 еп.
17.00 Дневниците на гепардите 13 еп.
17.25 „Харнас” – убежище за диви животни 37 еп.
18.15 Живот по върховете на дърветата 2 еп.
19.10 Малки въпроси 2 еп.
20.00 Дивата река на Европа – Елба 1 еп.
20.55 Животът 7 еп.
21.50 Животните – сирачета на Пол О’Грейди 1 еп.
22.40 Операция „Човекоядец“ 3 еп.
23.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
23.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
00.25 Животът 7 еп.
01.15 „Харнас” – убежище за диви животни 37 еп.
02.05 Патрулиращи кучета 10 еп.
02.30 Патрулиращи кучета 11 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
03.20 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
03.45 Дневниците на гепардите 12 еп.
04.10 Парк за всички сезони 3 еп.
04.35 Парк за всички сезони 4 еп.

Сряда 23 Март
=============

05.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
05.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.
05.55 Парк за всички сезони 5 еп.
06.25 Парк за всички сезони 6 еп.
на гепардите 13 еп.
07.15 Патрулиращи кучета 10 еп.
07.40 Патрулиращи кучета 11 еп.
08.05 Живот по върховете на дърветата 1 еп.
09.00 „Харнас” – убежище за диви животни 36 еп.
09.50 Дневниците на гепардите 1 еп.
10.15 Операция „Човекоядец“ 3 еп.
11.10 Патрулиращи кучета 12 еп.
11.35 Патрулиращи кучета 13 еп.
12.00 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
12.25 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
12.50 „Харнас” – убежище за диви животни 37 еп.
13.40 Живот по върховете на дърветата 2 еп.
14.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
14.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
15.20 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
15.45 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
16.10 Мартин Клунс. тежкотоварна конска сила
17.00 Дневниците на гепардите 1 еп.
17.25 „Харнас” – убежище за диви животни 38 еп.
18.15 Живот по върховете на дърветата 3 еп.
19.10 Дивата река на Европа – Елба 1 еп.
20.00 Див инстинкт 1 еп.
20.55 Животът 8 еп.
21.50 Малки въпроси 2 еп.
22.40 Мартин Клунс. тежкотоварна конска сила
23.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
23.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
00.25 Животът 8 еп.
01.15 „Харнас” – убежище за диви животни 38 еп.
02.05 Патрулиращи кучета 12 еп.
02.30 Патрулиращи кучета 13 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
03.20 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
03.45 Дневниците на гепардите 13 еп.
04.10 Парк за всички сезони 5 еп.
04.35 Парк за всички сезони 6 еп.

Четвъртък 24 Март
=================

05.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
05.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
05.55 Парк за всички сезони 7 еп.
06.25 Парк за всички сезони 8 еп.
06.50 Дневниците на гепардите 1 еп.
07.15 Патрулиращи кучета 12 еп.
07.40 Патрулиращи кучета 13 еп.
08.05 Живот по върховете на дърветата 2 еп.
09.00 „Харнас” – убежище за диви животни 37 еп.
09.50 Дневниците на гепардите 2 еп.
10.15 Мартин Клунс. тежкотоварна конска сила
11.10 Опасни кучета 1 еп.
11.35 Опасни кучета 2 еп.
12.00 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
12.25 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
12.50 „Харнас” – убежище за диви животни 38 еп.
13.40 Живот по върховете на дърветата 3 еп.
14.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
14.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
15.20 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
15.45 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
16.10 Един лъв на име Муги
17.00 Дневниците на гепардите 2 еп.
17.25 „Харнас” – убежище за диви животни 39 еп.
18.15 На шест фута под саваната
19.10 Животните – сирачета на Пол О’Грейди 2 еп.
20.00 Чудесата на кучетата 3 еп.
20.55 Животът 9 еп.
21.50 Дивата река на Европа – Елба 1 еп.
22.40 Един лъв на име Муги
23.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
23.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
00.25 Животът 9 еп.
01.15 „Харнас” – убежище за диви животни 39 еп.
02.05 Опасни кучета 1 еп.
02.30 Опасни кучета 2 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
03.20 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
03.45 Дневниците на гепардите 1 еп.
04.10 Парк за всички сезони 7 еп.
04.35 Парк за всички сезони 8 еп.

Петък 25 Март
=============

05.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
05.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
05.50 Парк за всички сезони 9 еп.
06.15 Парк за всички сезони 10 еп.
06.40 Дневниците на гепардите 2 еп.
07.05 Опасни кучета 1 еп.
07.30 Опасни кучета 2 еп.
07.55 Живот по върховете на дърветата 3 еп.
08.45 „Харнас” – убежище за диви животни 38 еп.
09.35 Дневниците на гепардите 3 еп.
10.00 Един лъв на име Муги
10.50 Опасни кучета 3 еп.
11.15 Опасни кучета 4 еп.
11.40 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
12.05 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
12.30 „Харнас” – убежище за диви животни 39 еп.
13.20 На шест фута под саваната
14.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
14.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
15.00 Джими Дохърти в градината на Дарвин 1 еп.
16.00 Бебета в зоопарка 1 еп.
16.30 Пробуждане на дивата природа – пролет в Европа 1 еп.
17.20 Бебета в зоопарка 2 еп.
17.45 Бебета в зоопарка 3 еп.
18.15 Австралия – едно пътуване през еволюцията
19.10 Чудесата на кучетата 3 еп.
20.00 Удивителни животни 3 еп.
20.25 Удивителни животни 4 еп.
20.50 Животът 10 еп.
21.45 Див инстинкт 1 еп.
22.35 Последна възможност да видите 1 еп.
23.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
00.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
00.25 Животът 10 еп.
01.15 „Харнас” – убежище за диви животни 40 еп.
02.05 Опасни кучета 3 еп.
02.30 Опасни кучета 4 еп.
02.55 Зоопаркът – Дъблин 3 еп.
03.20 Зоопаркът – Дъблин 4 еп.
03.45 Дневниците на гепардите 2 еп.
04.10 Парк за всички сезони 9 еп.
04.35 Парк за всички сезони 10 еп.

Събота 26 Март
==============

05.00 Парк за всички сезони 1 еп.
05.30 Парк за всички сезони 2 еп.
05.55 Дневниците на гепардите 11 еп.
06.20 Дневниците на гепардите 12 еп.
06.45 Зоопаркът – Дъблин 5 еп.
07.10 Зоопаркът – Дъблин 6 еп.
07.35 Зоопаркът – Дъблин 7 еп.
08.00 Зоопаркът – Дъблин 8 еп.
08.25 „Харнас” – убежище за диви животни 36 еп.
09.20 Живот по върховете на дърветата 1 еп.
10.10 Живот по върховете на дърветата 2 еп.
11.05 Патрулиращи кучета 9 еп.
11.30 Патрулиращи кучета 10 еп.
11.55 Патрулиращи кучета 11 еп.
12.20 Патрулиращи кучета 12 еп.
12.45 Патрулиращи кучета 13 еп.
13.10 „Харнас” – убежище за диви животни 37 еп.
14.05 Животът 6 еп.
15.00 Джими Дохърти в градината на Дарвин 2 еп.
16.00 Бебета в зоопарка 3 еп.
16.30 Пробуждане на дивата природа – пролет в Европа 2 еп.
17.25 Голямото преселение на пандите
18.15 Рибата в мен 1 еп.
19.10 Дивата река на Европа – Елба 1 еп.
20.00 Животът 6 еп.
20.55 Животът 7 еп.
21.50 Животът 8 еп.
22.40 Удивителни животни 3 еп.
23.05 Удивителни животни 4 еп.
23.30 Живот по върховете на дърветата 2 еп.
00.25 Живот по върховете на дърветата 3 еп.
01.15 Дневниците на гепардите 11 еп.
01.40 Парк за всички сезони 1 еп.
02.05 Парк за всички сезони 2 еп.
02.30 Парк за всички сезони 3 еп.
02.55 Парк за всички сезони 4 еп.
03.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.
03.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета 2 еп.
04.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 3 еп.
04.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 4 еп.

Неделя 27 Март
==============

06.00 Парк за всички сезони 3 еп.
06.30 Парк за всички сезони 4 еп.
06.55 Дневниците на гепардите 13 еп.
07.20 Дневниците на гепардите 1 еп.
07.45 Зоопаркът – Дъблин 9 еп.
08.10 Зоопаркът – Дъблин 10 еп.
08.35 Зоопаркът – Дъблин 1 еп.
09.00 Зоопаркът – Дъблин 2 еп.
09.30 „Харнас” – убежище за диви животни 38 еп.
10.25 Живот по върховете на дърветата 3 еп.
11.15 На шест фута под саваната
12.10 Патрулиращи кучета 13 еп.
12.35 Опасни кучета 1 еп.
13.00 Опасни кучета 2 еп.
13.25 Опасни кучета 3 еп.
13.50 Опасни кучета 4 еп.
14.15 „Харнас” – убежище за диви животни 39 еп.
15.10 Операция „Човекоядец“ 2 еп.
16.00 Джими Дохърти в градината на Дарвин 3 еп.
17.00 Бебета в зоопарка 5 еп.
17.30 Първите животни 1 еп.
18.30 Моето семейство и другите пуйки
19.15 Рибата в мен 2 еп.
20.10 Удивителни животни 3 еп.
20.35 Удивителни животни 4 еп.
21.00 Див инстинкт 1 еп.
21.55 Чудесата на кучетата 3 еп.
22.40 Животът 9 еп.
23.30 Животът 10 еп.
00.20 На шест фута под саваната
01.10 Австралия – едно пътуване през еволюцията
02.05 Дневниците на гепардите 13 еп.
02.30 Парк за всички сезони 5 еп.
02.55 Парк за всички сезони 6 еп.
03.20 Парк за всички сезони 7 еп.
03.50 Парк за всички сезони 8 еп.
04.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета 5 еп.
04.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета 6 еп.
05.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета 7 еп.
05.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета 1 еп.