Ще ви запознаем с програмата на Viasat Nature CEE за 07.11.2016 година – 13.11.2016 година.

Понеделник 7 Ноември
====================

05.10 Парк за всички сезони еп.5
05.35 Парк за всички сезони еп.6
06.00 Зоопаркът – Дъблин еп.1
06.25 Зоопаркът – Дъблин еп.2
06.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
07.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
07.40 Супер-ветеринар еп.2
08.30 Удивителни животни еп.1
08.55 Удивителни животни еп.2
09.20 Патрулиращи кучета еп.4
09.45 Патрулиращи кучета еп.5
10.10 Зооспасители 24/7 еп.1
11.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
11.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
11.50 Бебета в зоопарка еп.1
12.20 Бебета в зоопарка еп.2
12.50 Удивителни животни еп.3
13.15 Удивителни животни еп.4
13.40 Опасни кучета еп.1
14.05 Опасни кучета еп.2
14.30 Операция „Диви животни“ еп.1
15.35 Гиганти от ледниковия период еп.3
16.35 Супер-ветеринар еп.5
17.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
17.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
18.15 Животински лудории еп.1
18.45 Удивителни животни еп.5
19.10 Най-свирепите животни! еп.4
20.00 Операция „Човекоядец“ еп.2
20.50 Гиганти от ледниковия период еп.3
21.50 Животински лудории еп.1
22.20 Удивителни животни еп.5
22.45 Най-свирепите животни! еп.4
23.35 Операция „Човекоядец“ еп.2
00.25 Гиганти от ледниковия период еп.3
01.25 Опасни кучета еп.1
01.50 Опасни кучета еп.2
02.15 Бебета в зоопарка еп.1
02.45 Бебета в зоопарка еп.2
03.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
03.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
04.05 Зооспасители 24/7 еп.1

Вторник 8 Ноември
=================

05.05 Парк за всички сезони еп.1
05.30 Парк за всички сезони еп.2
06.00 Бебета в зоопарка еп.1
06.30 Бебета в зоопарка еп.2
07.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
07.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
07.50 Супер-ветеринар еп.3
08.40 Удивителни животни еп.3
09.05 Удивителни животни еп.4
09.30 Опасни кучета еп.1
09.55 Опасни кучета еп.2
10.20 Зооспасители 24/7 еп.2
11.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
11.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
12.00 Бебета в зоопарка еп.3
12.30 Бебета в зоопарка еп.4
13.00 Животински лудории еп.1
13.30 Удивителни животни еп.5
13.55 Опасни кучета еп.3
14.20 Опасни кучета еп.4
14.45 Операция „Човекоядец“ еп.2
15.35 Операция „Диви животни“ еп.1
16.35 Супер-ветеринар еп.6
17.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.8
17.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
18.15 Животински лудории еп.2
18.45 Удивителни животни еп.6
19.10 Гиганти от ледниковия период еп.1
20.10 Алпийското царство на Бавария
21.00 Операция „Диви животни“ еп.1
22.00 Животински лудории еп.2
22.25 Удивителни животни еп.6
22.50 Гиганти от ледниковия период еп.1
23.50 Алпийското царство на Бавария
00.35 Операция „Диви животни“ еп.1
01.35 Опасни кучета еп.3
02.00 Опасни кучета еп.4
02.25 Бебета в зоопарка еп.3
02.50 Бебета в зоопарка еп.4
03.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.8
03.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
04.10 Зооспасители 24/7 еп.2

Сряда 9 Ноември
===============

05.05 Парк за всички сезони еп.3
05.30 Парк за всички сезони еп.4
05.55 Бебета в зоопарка еп.3
06.25 Бебета в зоопарка еп.4
06.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
07.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
07.45 Супер-ветеринар еп.5
08.35 Животински лудории еп.1
09.05 Удивителни животни еп.5
09.30 Опасни кучета еп.3
09.55 Опасни кучета еп.4
10.20 Зооспасители 24/7 еп.3
11.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.8
11.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
12.00 Бебета в зоопарка еп.5
12.30 Бебета в зоопарка еп.6
13.00 Животински лудории еп.2
13.30 Удивителни животни еп.6
13.55 Опасни кучета еп.5
14.20 Опасни кучета еп.6
14.45 Тайният живот на зоопарка еп.3
15.35 Животински лудории еп.7
16.05 Животински лудории еп.
16.35 Супер-ветеринар еп.7
17.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
17.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
18.15 Животински лудории еп.3
18.45 Удивителни животни еп.7
19.10 Училище за дивата природа еп.5
20.00 Тайният живот на зоопарка еп.4
20.50 Животински лудории еп.7
21.15 Животински лудории еп.8
21.45 Животински лудории еп.3
22.15 Удивителни животни еп.7
22.40 Училище за дивата природа еп.5
23.35 Тайният живот на зоопарка еп.4
00.25 Животински лудории еп.7
00.50 Животински лудории еп.8
01.20 Опасни кучета еп.5
01.45 Опасни кучета еп.6
02.10 Бебета в зоопарка еп.5
02.40 Бебета в зоопарка еп.6
03.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
03.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
04.00 Зооспасители 24/7 еп.3

Четвъртък 10 Ноември
====================

05.00 Парк за всички сезони еп.5
05.25 Парк за всички сезони еп.6
05.50 Бебета в зоопарка еп.5
06.20 Бебета в зоопарка еп.6
06.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.8
07.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
07.40 Супер-ветеринар еп.6
08.30 Животински лудории еп.2
08.55 Удивителни животни еп.6
09.20 Опасни кучета еп.5
09.45 Опасни кучета еп.6
10.10 Зооспасители 24/7 еп.4
11.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
11.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
11.50 Бебета в зоопарка еп.7
12.20 Бебета в зоопарка еп.8
12.50 Животински лудории еп.3
13.20 Удивителни животни еп.7
13.45 Опасни кучета еп.7
14.15 Опасни кучета еп.8
14.45 Училище за дивата природа еп.5
15.40 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.2
16.05 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.3
16.30 Супер-ветеринар еп.1
17.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
17.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
18.10 Животински лудории еп.4
18.35 Удивителни животни еп.8
19.00 Операция „Диви животни“ еп.2
20.00 Супер-ветеринар еп.12
20.50 Тайният живот на зоопарка еп.4
21.40 Животински лудории еп.4
22.10 Удивителни животни еп.8
22.35 Операция „Диви животни“ еп.2
23.40 Супер-ветеринареп.12
00.30 Тайният живот на зоопарка еп.4
01.20 Опасни кучета еп.7
01.50 Опасни кучета еп.8
02.15 Бебета в зоопарка еп.7
02.45 Бебета в зоопарка еп.8
03.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
03.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
04.05 Зооспасители 24/7 еп.4

Петък 11 Ноември
================

05.00 Парк за всички сезони еп.7
05.25 Парк за всички сезони еп.8
05.50 Бебета в зоопарка еп.7
06.20 Бебета в зоопарка еп.8
06.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
07.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
07.40 Супер-ветеринар еп.7
08.30 Животински лудории еп.3
09.00 Удивителни животни еп.7
09.25 Опасни кучета еп.7
09.50 Опасни кучета еп.8
10.20 Зооспасители 24/7 еп.5
11.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
11.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
12.00 Бебета в зоопарка еп.9
12.30 Бебета в зоопарка еп.10
13.00 Животински лудории еп.4
13.30 Удивителни животни еп.8
13.55 Опасни кучета еп.9
14.25 Опасни кучета еп.10
14.55 Супер-ветеринареп.12
16.35 Супер-ветеринар еп.2
17.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
17.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
18.15 Животински лудории еп.5
18.45 Удивителни животни еп.9
19.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.4
19.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.5
20.00 Животински лудории еп.9
20.25 Животински лудории еп.10
20.50 Супер-ветеринареп.12
21.40 Животински лудории еп.5
22.10 Удивителни животни еп.9
22.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.4
23.00 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.5
23.25 Животински лудории еп.9
23.55 Животински лудории еп.10
00.25 Супер-ветеринареп.12
01.20 Опасни кучета еп.9
01.50 Опасни кучета еп.10
02.20 Бебета в зоопарка еп.9
02.50 Бебета в зоопарка еп.10
03.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
03.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
04.10 Зооспасители 24/7 еп.5

Събота 12 Ноември
=================

05.00 Голяма гневна риба еп.8
05.40 Голяма гневна риба еп.9
06.25 Голяма гневна риба еп.10
07.10 Бебета в зоопарка еп.1
07.40 Бебета в зоопарка еп.2
08.10 Бебета в зоопарка еп.3
08.40 Бебета в зоопарка еп.4
09.10 Бебета в зоопарка еп.5
09.40 Животински лудории еп.1
10.10 Животински лудории еп.2
10.40 Животински лудории еп.3
11.10 Животински лудории еп.4
11.40 Животински лудории еп.5
12.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
12.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
13.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.8
13.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
13.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
14.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
14.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
15.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
15.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
15.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
16.20 Алпийското царство на Бавария
17.10 Гиганти от ледниковия период еп.1
18.10 Животински лудории еп.9
18.35 Животински лудории еп.10
19.05 Училище за дивата природа еп.5
20.00 Супер-ветеринареп.12
20.50 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.4
21.15 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.5
21.40 Най-свирепите животни! еп.4
22.30 Супер-ветеринар еп.5
23.20 Супер-ветеринар еп.6
00.10 Опасни кучета еп.1
00.35 Опасни кучета еп.2
01.00 Опасни кучета еп.3
01.25 Опасни кучета еп.4
01.50 Опасни кучета еп.5
02.15 Бебета в зоопарка еп.1
02.45 Бебета в зоопарка еп.2
03.10 Бебета в зоопарка еп.3
03.40 Бебета в зоопарка еп.4
04.05 Бебета в зоопарка еп.5
04.35 Парк за всички сезони еп.5

Неделя 13 Ноември
=================

05.00 Зооспасители 24/7 еп.1
05.50 Зооспасители 24/7 еп.2
06.40 Зооспасители 24/7 еп.3
07.30 Бебета в зоопарка еп.6
08.00 Бебета в зоопарка еп.7
08.30 Бебета в зоопарка еп.8
09.00 Бебета в зоопарка еп.9
09.30 Удивителни животни еп.5
09.55 Удивителни животни еп.6
10.20 Удивителни животни еп.7
10.45 Удивителни животни еп.8
11.10 Супер-ветеринар еп.5
12.00 Супер-ветеринар еп.6
12.50 Супер-ветеринар еп.7
13.40 Супер-ветеринар еп.1
14.30 Супер-ветеринар еп.2
15.20 Най-свирепите животни! еп.4
16.10 Скрити царства еп.1
17.05 Скрити царства еп.2
18.00 Скрити царства еп.3
18.55 Операция „Диви животни“ еп.2
20.00 Гиганти от ледниковия период еп.1
21.00 Тайният живот на зоопарка еп.4
21.50 Животински лудории еп.9
22.15 Животински лудории еп.10
22.45 Супер-ветеринар еп.7
23.35 Супер-ветеринар еп.1
00.25 Опасни кучета еп.6
00.50 Опасни кучета еп.7
01.20 Опасни кучета еп.8
01.50 Опасни кучета еп.9
02.20 Бебета в зоопарка еп.6
02.50 Бебета в зоопарка еп.7
03.20 Бебета в зоопарка еп.8
03.50 Бебета в зоопарка еп.9
04.20 Бебета в зоопарка еп.10