Ще ви запознаем с програмата на NEWS7 за 21.03.2016 година – 27.03.2016 година.

21 март 2016, понеделник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Чудесата на природата”, документарна поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „Красотите на Русия“, документална поредица
10:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:30 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварнадзе
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Акцент“, повторение
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
14:00 „Красотите на Русия“, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документарна поредица
15:30 „Чудесата на природата”, документарна поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
17:00 „Акцент“, повторение
17:30 „Красотите на Русия“, документална поредица
18:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварнадзе
20:30 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
21:00 „Красотите на Русия“, документална поредица
21:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Българските следи“, документална поредица
23:15 „Пътуване със CNN“, документална поредица
23:45 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „Красотите на Русия“, документална поредица
01:10 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:35 „Българските следи“, документална поредица
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „Красотите на Русия“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Акцент“, публицистично предаване
05:40 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица

22 март 2016, вторник

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Чудесата на природата”, документарна поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „Красотите на Русия“, документална поредица
10:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:30 „Българските следи“, документална поредица
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Акцент“, повторение
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
14:00 „Красотите на Русия“, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Новите досиета“, документарна поредица
15:30 „Чудесата на природата”, документарна поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
17:00 „Акцент“, повторение
17:30 „Красотите на Русия“, документална поредица
18:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Българските следи“, документална поредица
20:30 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Българските следи“, документална поредица
23:15 „Пътуване със CNN“, документална поредица
23:45 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „В света на увлеченията“, документална поредица
01:10 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:35 „Българските следи“, документална поредица
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „В света на увлеченията“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Акцент“, публицистично предаване
05:40 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица

23 март 2016, сряда

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Чудесата на природата”, документарна поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
10:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:30 „Българските следи“, документална поредица
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Акцент“, повторение
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
14:00 „Красотите на Русия“, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Софико“, документално предаване на Софико Шеварнадзе
15:30 „Чудесата на природата”, документарна поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
17:00 „Акцент“, повторение
17:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
18:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Българските следи“, документална поредица
20:30 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
21:00 „Професия“, документална поредица
21:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Българските следи“, документална поредица
23:15 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
23:45 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „Професия“, документална поредица
01:10 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:35 „Българските следи“, документална поредица
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „Професия“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Акцент“, публицистично предаване
05:40 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица

24 март 2016, четвъртък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „Чудесата на природата”, документарна поредица
08:00 „В света на увлеченията”, документарна поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „Професия“, документална поредица
10:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:30 „Българските следи“, документална поредица
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Акцент“, повторение
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
14:00 „Красотите на Русия“, документална поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Българските следи“, документална поредица
15:30 „Чудесата на природата”, документарна поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Пътуване със CNN“, документална поредица
17:00 „Акцент“, повторение
17:30 „Професия“, документална поредица
18:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Българските следи“, документална поредица
20:30 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
21:00 „Професия“, документална поредица
21:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Българските следи“, документална поредица
23:15 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
23:45 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „Професия“, документална поредица
01:10 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:35 „Българските следи“, документална поредица
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „Професия“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Акцент“, публицистично предаване
05:40 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица

25 март 2016, петък

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:20 Изкуството на движението
07:30 „В света на увлеченията”, документарна поредица
08:30 Изкуството на движението
08:45 „Неразказани приказки“, документална поредица
09:30 „Професия“, документална поредица
10:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:30 „Българските следи“, документална поредица
11:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
11:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
12:00 „Избранное“, документална поредица
12:30 „Акцент“, повторение
13:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:20 Изкуството на движението
13:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
14:00 „В света на увлеченията”, документарна поредица
14:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев 15:00 „Българските следи“, документална поредица
15:30 „В света на увлеченията”, документарна поредица
16:00 „Избранное“, документална поредица
16:30 „Пътуване със CNN“, документална поредица
17:00 „Акцент“, повторение
17:30 „Професия“, документална поредица
18:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
18:30 Жега – избрани повторения
19:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
19:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
20:00 „Българските следи“, документална поредица
20:30 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
21:00 „Професия“, документална поредица
21:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
22:00 Жега, избрани повторения
22:30 Изкуството на движението
22:45 „Софико“, документално предаване на Софико Шеварнадзе
23:15 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
23:45 „Акцент“, публицистично предаване, повторение
00:15 Жега, избрани повторения
00:40 „Професия“, документална поредица
01:10 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:35 „Софико“, документално предаване на Софико Шеварнадзе
02:05 „Неразказани приказки”, документална поредица
02:55 Изкуството на движението
03:10 „Професия“, документална поредица
03:35 Жега, избрани повторения
04:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
04:25 Изкуството на движението
04:40 „Избранное“, документална поредица
05:10 „Акцент“, публицистично предаване
05:40 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица

26 март 2016, събота

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:00 „Българските следи“, документална поредица
07:25 „В света на увлеченията“, документална поредица
07:50 „Професия”, документална поредица
08:20 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
09:10 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:00 „Красотите на Русия“, документална поредица
10:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
11:00 „Историята на 9-ти”, документален филм
11:45 Изкуството на движението
12:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „Чудесата на природата“, документална поредица
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
14:50 Изкуството на движението
15:00 „Избранное“, документална поредица
15:30 „Българските следи“, документална поредица
16:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
16:30 „Чудесата на природата“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:20 Изкуството на движението
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:30 Архитектът Луканов, документален филм
19:30 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварднадзе
20:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
20:30 „Красотите на Русия“, документална поредица
21:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:30 „Народите на Русия“, документална поредица
22:00 Архитектът Луканов, документален филм
23:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
23:45 „Историята на 9-ти”, документален филм
00:30 „Неразказани приказки”, документална поредица
00:45 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:50 „Българските следи“, документална поредица
02:15 Архитектът Луканов, документален филм
03:10 „Историята на 9-ти”, документален филм
03:50 Изкуството на движението
04:05 „В света на увлеченията“, документална поредица
04:35 „Народите на Русия“, документална поредица
05:05 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев

27 март 2016, неделя

06:00 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
06:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
07:00 „Българските следи“, документална поредица
07:25 „Професия”, документална поредица
08:20 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
09:10 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
10:00 „Професия“, документална поредица
11:00 „Архитектът Луканов”, документален филм
12:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
12:30 „Неразказани приказки“, документална поредица
13:00 „Софико“, коментарно предаване на Софико Шеварднадзе редица
13:30 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев
14:00 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
14:50 Изкуството на движението
15:00 „Избранное“, документална поредица
15:30 „Българските следи“, документална поредица
16:00 „В света на увлеченията“, документална поредица
16:30 „Чудесата на природата“, документална поредица
17:00 „Неразказани приказки“, документална поредица
17:20 Изкуството на движението
17:30 „Фронтова линия“, избрани повторения
18:30 Дяволът в чинията, документален филм
19:30 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
20:20 Изкуството на движението
20:30 „В света на увлеченията“, документална поредица
21:00 „Руска история“, документална поредица
21:30 „Народите на Русия“, документална поредица
22:00 Дяволът в чинията, документален филм
23:00 „Фронтова линия“, избрани повторения
23:45 „Архитектът Луканов”, документален филм
00:45 „Неразказани приказки”, документална поредица
01:05 „Пътуващи бизнесмени“, документална поредица
01:50 „Българските следи“, документална поредица
02:15 Дяволът в чинията, документален филм
03:05 „Архитектът Луканов”, документален филм
03:50 Изкуството на движението
04:05 „Руска история“, документална поредица
04:35 „Народите на Русия“, документална поредица
05:05 „Въпрос на гледна точка“, мистика, наука и конспирации със Стойчо Керев