Ще ви запознаем с програмата на Канал 3 за 22.08.2016 година – 28.08.2016 година.

ПОНЕДЕЛНИК –22 АВГУСТ

06:00 “Денят на живо”/п/
07:00 ”Имате думата”/п/
08:00 „Спорт в обектива”/п/
08:55 Рекламен блок
09:00 „Офанзива”/п/
11:15 Рекламен блок
11:20“Коктейл”/п/
11:55 ТОП ШОП
12:05 ”Часът на кмета”/п/
12:55 Рекламен блок
13:00 „Спорт в обектива”/п/
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:20 “Без монтаж”
15:45 ТОП ШОП
16:00 “Всеки следобед” с Криси“/п/
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „„Имате думата”/п/
23:00 “Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

ВТОРНИК – 23 АВГУСТ

07:00 “Имате думата”/п/
08:00 „Спорт в обектива”
08:55 Рекламен блок
09:00 „Избрано от “В” група
11:15 Рекламен блок
11:20 „Арт”/п/
11:55 ТОП ШОП
12:00 „Денят на живо”/п/
12:55 Рекламен блок

13:00”Спорт в обектива”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:20 “Без монтаж”
15:45 ТОП ШОП
16:00 “Всеки следобед” с Криси“/п/
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 ”Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива“
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

СРЯДА – 24 АВГУСТ

07:00 “Имате думата”/п/
08:00 „Спорт в обектива”
08:55 Рекламен блок
09:00 „Без монтаж”
10:00 Рекламен блок
10:05 „Всеки следобед с Криси”/п/
11:15 ТОПШОП
11:30 „Интервю” /п/
12:00 „Денят на живо”/п/
12:55 Рекламен блок
13:00 „Спорт в обектива”/п/
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 Рекламен блок
14:30 Кухнята на Звездев/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:20 “Без монтаж”
15:45 ТОП ШОП
16:00 “Всеки следобед” с Криси“/п/
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
19:00 „Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК –25 АВГУСТ

07:00 “Имате думата”/п/
08:00 „Спорт в обектива”
08:55 Рекламен блок
09:00 „Без монтаж”
10:00 Рекламен блок
10:05 „Всеки следобед с Криси”/п/
11:15 ТОПШОП
11:30 „Без монтаж”
12:00 „Денят на живо”/п/
12:55 Рекламен блок
13:00 „Спорт в обектива”/п/
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 Рекламен блок
14:30 Кухнята на Звездев/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:20 “Без монтаж”
15:45 ТОП ШОП
16:00 “Всеки следобед” с Криси“/п/
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
19:00 „Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

ПЕТЪК –26 АВГУСТ

07:00 “Имате думата”/п/
08:00 „Спорт в обектива”
08:55 Рекламен блок
09:00 „Без монтаж”
10:00 Рекламен блок
10:05 „Всеки следобед с Криси”/п/
11:15 ТОПШОП
11:30 „Без монтаж”
12:00 „Денят на живо”/п/
12:55 Рекламен блок
13:00 „Спорт в обектива”/п/
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:25 Рекламен блок
14:30 Кухнята на Звездев/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:20 “Без монтаж”
15:45 ТОП ШОП
16:00 “Всеки следобед” с Криси“/п/
17:00 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
19:00 „Кухнята на Звездев”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 „Имате думата”/п/
23:00 „Денят на живо”/п/
00:00 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 „Спорт в обектива“/п/
01:45 -06:55 – Повторения

СЪБОТА –27 АВГУСТ

07:00 Времето, календар, хороскоп
07:10 „Без монтаж”
08:00 Времето, календар, хороскоп
08:10 „Спорт в обектива”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Часът на кмета”/п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
13:15 „Без монтаж”
13:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:00 НОВИНИ
14:15 „Всеки следобед, избрано
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 „Всеки следобед с Криси”, избрано
15:45 TОП ШОП
16:00 НОВИНИ
16:20 Интервю с Наделина Анева/п/
17:00 “Офанзива” с Любомир Огнянов/п/
19:30 НОВИНИ
20:00 „Арт” с Ивелина Кунчева/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива
22:00 „Интервю” с Наделина Анева/п/
22:30 „Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива/п/
00:15-08:00 – Повторения

НЕДЕЛЯ – 28 АВГУСТ

06:40 “Офанзива” с Любомир Огнянов/п/
09:00 Времето, календар, хороскоп
09:10 „Спорт в обектива”/п/
10:00 „Без монтаж”
11:15 ТОП ШОП
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:30 ТЕЛЕМАРКЕТ
12:45 „Коктейл” с Деси Жаблянова/п/
13:15 „Арт” с Ивелина Кунчева/п/
13:45 ТОП ШОП
14:00 НОВИНИ
14:15 „Всеки следобед с Криси”, избрано
14:45 ТЕЛЕМАРКЕТ
15:00 НОВИНИ
15:15 „Всеки следобед с Криси”, избрано
15:45 ТОП ШОП
16:00 НОВИНИ
16:20 Интервю с Наделина Анева/п/
16:55 ТЕЛЕМАРКЕТ
17:00 Избрано от „В” група
19:30 НОВИНИ
20:00 „Часът на кмета”/п/
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 Интервю с Наделина Анева/п/
22:30 Избрано от „В” група
01:00- 06:55 – Повторения

32