Ще ви запознаем с програмата на Viasat Nature CEE за 28.11.2016 година – 04.12.2016 година:

Понеделник 28 Ноември
=====================

05.00 Парк за всички сезони еп.10
05.25 Парк за всички сезони еп.11
05.50 Бебета в зоопарка еп.5
06.20 Бебета в зоопарка еп.6
06.50 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.9
07.15 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.10
07.40 Супер-ветеринар еп.2
08.30 Животински лудории еп.1
09.00 Удивителни животни еп.9
09.25 Опасни кучета еп.5
09.50 Опасни кучета еп.6
10.15 Зооспасители 24/7 еп.16
11.05 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.11
11.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
11.55 Бебета в зоопарка еп.10
12.20 Бебета в зоопарка еп.1
12.50 Животински лудории еп.2
13.20 Удивителни животни еп.10
13.45 Опасни кучета еп.7
14.10 Опасни кучета еп.8
14.35 Операция „Диви животни“ еп.1
15.40 Тайният живот на езерата еп.1
16.35 Супер-ветеринар еп.5
17.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
17.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
18.15 Животински лудории еп.3
18.45 Удивителни животни еп.1
19.10 Експедиция за спасяване на тигрите еп.1
20.00 Операция „Човекоядец“ еп.2
20.50 Скрити царства еп.1
21.45 Животински лудории еп.3
22.15 Удивителни животни еп.1
22.40 Експедиция за спасяване на тигрите еп.1
23.35 Операция „Човекоядец“ еп.2
00.25 Скрити царства еп.1
01.20 Опасни кучета еп.7
01.45 Опасни кучета еп.8
02.15 Бебета в зоопарка еп.10
02.45 Бебета в зоопарка еп.1
03.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
03.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
04.05 Зооспасители 24/7 еп.16

Вторник 29 Ноември
==================

05.00 Парк за всички сезони еп.12
05.25 Парк за всички сезони еп.13
05.50 Бебета в зоопарка еп.10
06.15 Бебета в зоопарка еп.1
06.45 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.11
07.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
07.35 Супер-ветеринар еп.3
08.25 Животински лудории еп.2
08.55 Удивителни животни еп.10
09.20 Опасни кучета еп.7
09.45 Опасни кучета еп.8
10.15 Зооспасители 24/7 еп.17
11.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
11.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
11.55 Бебета в зоопарка еп.2
12.25 Бебета в зоопарка еп.3
12.55 Животински лудории еп.3
13.25 Удивителни животни еп.1
13.50 Опасни кучета еп.9
14.15 Опасни кучета еп.10
14.45 Операция „Човекоядец“ еп.2
15.35 Операция „Диви животни“ еп.1
16.35 Супер-ветеринар еп.6
17.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
17.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
18.15 Животински лудории еп.4
18.45 Удивителни животни еп.2
19.10 Големият бариерен риф еп.1
20.00 Тайният живот на езерата еп.2
20.50 Удивителни раждания при животните еп.1
21.15 Удивителни раждания при животните еп.2
21.45 Животински лудории еп.4
22.15 Удивителни животни еп.2
22.40 Големият бариерен риф еп.1
23.35 Тайният живот на езерата еп.2
00.30 Удивителни раждания при животните еп.1
00.55 Удивителни раждания при животните еп.2
01.25 Опасни кучета еп.9
01.50 Опасни кучета еп.10
02.20 Бебета в зоопарка еп.2
02.50 Бебета в зоопарка еп.3
03.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
03.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
04.10 Зооспасители 24/7 еп.17

Сряда 30 Ноември
================

05.00 Парк за всички сезони еп.1
05.25 Парк за всички сезони еп.2
05.50 Бебета в зоопарка еп.2
06.20 Бебета в зоопарка еп.3
06.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
07.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
07.40 Супер-ветеринар еп.5
08.30 Животински лудории еп.3
09.00 Удивителни животни еп.1
09.25 Опасни кучета еп.9
09.50 Опасни кучета еп.10
10.20 Зооспасители 24/7 еп.18
11.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
11.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
12.00 Бебета в зоопарка еп.4
12.30 Бебета в зоопарка еп.5
13.00 Животински лудории еп.4
13.30 Удивителни животни еп.2
13.55 Опасни кучета еп.11
14.20 Опасни кучета еп.12
14.50 Тайният живот на зоопарка еп.6
15.40 Животински лудории еп.13
16.05 Животински лудории еп.1
16.35 Супер-ветеринар еп.7
17.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
17.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
18.15 Животински лудории еп.5
18.45 Удивителни животни еп.3
19.10 Удивителни раждания при животните еп.3
19.35 Удивителни раждания при животните еп.4
20.00 Тайният живот на зоопарка еп.1
20.50 Животински лудории еп.13
21.15 Животински лудории еп.1
21.45 Животински лудории еп.5
22.15 Удивителни животни еп.3
22.40 Удивителни раждания при животните еп.3
23.05 Удивителни раждания при животните еп.4
23.35 Тайният живот на зоопарка еп.1
00.25 Животински лудории еп.13
00.50 Животински лудории еп.1
01.20 Опасни кучета еп.11
01.45 Опасни кучета еп.12
02.15 Бебета в зоопарка еп.4
02.45 Бебета в зоопарка еп.5
03.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
03.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
04.05 Зооспасители 24/7 еп.18

Четвъртък 1 Декември
====================

05.00 Парк за всички сезони еп.6
05.25 Парк за всички сезони еп.7
05.50 Бебета в зоопарка еп.4
06.20 Бебета в зоопарка еп.5
06.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
07.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
07.40 Супер-ветеринар еп.6
08.30 Животински лудории еп.4
09.00 Удивителни животни еп.2
09.25 Опасни кучета еп.11
09.50 Опасни кучета еп.12
10.20 Зооспасители 24/7 еп.19
11.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
11.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
12.00 Бебета в зоопарка еп.6
12.30 Бебета в зоопарка еп.7
13.00 Животински лудории еп.5
13.30 Удивителни животни еп.3
13.55 Опасни кучета еп.1
14.20 Опасни кучета еп.2
14.45 Удивителни раждания при животните еп.3
15.10 Удивителни раждания при животните еп.4
15.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.8
16.00 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.9
16.25 Супер-ветеринар еп.1
17.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.8
17.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
18.05 Животински лудории еп.6
18.35 Удивителни животни еп.4
19.00 Операция „Диви животни“ еп.2
20.00 Супер-ветеринар еп.15
20.50 Медените язовци – господари на хаоса
21.45 Животински лудории еп.6
22.15 Удивителни животни еп.4
22.40 Операция „Диви животни“ еп.2
23.40 Супер-ветеринар еп.15
00.30 Медените язовци – господари на хаоса
01.20 Опасни кучета еп.1
01.45 Опасни кучета еп.2
02.10 Бебета в зоопарка еп.6
02.40 Бебета в зоопарка еп.7
03.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.8
03.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
04.00 Зооспасители 24/7 еп.19

Петък 2 Декември
================

05.05 Парк за всички сезони еп.8
05.30 Парк за всички сезони еп.9
05.55 Бебета в зоопарка еп.6
06.25 Бебета в зоопарка еп.7
06.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
07.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
07.45 Супер-ветеринар еп.7
08.35 Животински лудории еп.5
09.05 Удивителни животни еп.3
09.30 Опасни кучета еп.1
09.55 Опасни кучета еп.2
10.20 Зооспасители 24/7 еп.20
11.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.8
11.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
12.00 Бебета в зоопарка еп.8
12.30 Бебета в зоопарка еп.9
13.00 Животински лудории еп.6
13.30 Удивителни животни еп.4
13.55 Опасни кучета еп.3
14.20 Опасни кучета еп.4
14.50 Супер-ветеринар еп.15
15.40 Експедиция за спасяване на тигрите еп.1
16.35 Супер-ветеринар еп.2
17.25 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
17.50 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
18.15 Животински лудории еп.7
18.45 Удивителни животни еп.5
19.10 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.10
19.35 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.11
20.00 Животински лудории еп.2
20.25 Животински лудории еп.3
20.55 Супер-ветеринар еп.15
21.45 Животински лудории еп.7
22.15 Удивителни животни еп.5
22.40 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.10
23.05 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.11
23.30 Животински лудории еп.2
00.00 Животински лудории еп.3
00.30 Супер-ветеринар еп.15
01.20 Опасни кучета еп.3
01.45 Опасни кучета еп.4
02.10 Бебета в зоопарка еп.8
02.40 Бебета в зоопарка еп.9
03.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
03.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
04.00 Зооспасители 24/7 еп.20

Събота 3 Декември
=================

05.00 Голяма гневна риба еп.4
05.45 Голяма гневна риба еп.5
06.30 Голяма гневна риба еп.6
07.15 Бебета в зоопарка еп.10
07.45 Бебета в зоопарка еп.1
08.15 Бебета в зоопарка еп.2
08.45 Бебета в зоопарка еп.3
09.15 Бебета в зоопарка еп.4
09.45 Животински лудории еп.3
10.15 Животински лудории еп.4
10.45 Животински лудории еп.5
11.15 Животински лудории еп.6
11.45 Животински лудории еп.7
12.15 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
12.40 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
13.05 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.4
13.30 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.5
13.55 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.6
14.20 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.7
14.45 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.8
15.10 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.1
15.35 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.2
16.00 Пол О’Грейди за любовта към кучета еп.3
16.25 Тайният живот на езерата еп.2
17.20 Скрити царства еп.1
18.10 Най-странните двойки животни в света еп.1
19.10 Удивителни раждания при животните еп.3
19.35 Удивителни раждания при животните еп.4
20.00 Супер-ветеринар еп.15
20.50 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.10
21.15 Пол О’Грейди За любовта към кучета еп.11
21.40 Експедиция за спасяване на тигрите еп.1
22.35 Супер-ветеринар еп.5
23.25 Супер-ветеринар еп.6
00.15 Опасни кучета еп.7
00.45 Опасни кучета еп.8
01.10 Опасни кучета еп.9
01.40 Опасни кучета еп.10
02.10 Опасни кучета еп.11
02.35 Бебета в зоопарка еп.10
03.05 Бебета в зоопарка еп.1
03.35 Бебета в зоопарка еп.2
04.05 Бебета в зоопарка еп.3
04.35 Парк за всички сезони еп.10

Неделя 4 Декември
=================

05.00 Зооспасители 24/7 еп.16
05.45 Зооспасители 24/7 еп.17
06.35 Зооспасители 24/7 еп.18
07.20 Бебета в зоопарка еп.5
07.45 Бебета в зоопарка еп.6
08.15 Бебета в зоопарка еп.7
08.40 Бебета в зоопарка еп.8
09.10 Удивителни животни еп.1
09.35 Удивителни животни еп.2
10.00 Удивителни животни еп.3
10.25 Удивителни животни еп.4
10.55 Супер-ветеринар еп.5
11.45 Супер-ветеринар еп.6
12.35 Супер-ветеринар еп.7
13.25 Супер-ветеринар еп.1
14.15 Супер-ветеринар еп.2
15.05 Една зимна коледна страна на чудесата
16.00 Гиганти от ледниковия период еп.1
17.00 Гиганти от ледниковия период еп.2
18.00 Гиганти от ледниковия период еп.3
19.00 Операция „Диви животни“ еп.2
20.00 Големият бариерен риф еп.1
20.55 Тайният живот на зоопарка еп.1
21.45 Животински лудории еп.2
22.10 Животински лудории еп.3
22.40 Супер-ветеринар еп.7
23.30 Супер-ветеринар еп.4
00.20 Опасни кучета еп.12
00.45 Опасни кучета еп.1
01.15 Опасни кучета еп.2
01.40 Опасни кучета еп.3
02.05 Бебета в зоопарка еп.4
02.35 Бебета в зоопарка еп.5
03.05 Бебета в зоопарка еп.6
03.35 Бебета в зоопарка еп.7
04.05 Бебета в зоопарка еп.8
04.35 Парк за всички сезони еп.11